.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uregulowanie długu w KRUS-ie po zmarłym

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 08.09.2020

W 2015 roku otrzymałem spadek po wujku. Kilka dni temu otrzymałem z KRUS-u pismo z żądaniem uregulowania długu w KRUS-ie po zmarłym (wraz z pozostałymi spadkobiercami). Postanowienie sądu o nabyciu spadku oraz ww. pismo z KRUS. Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uregulowanie długu w KRUS-ie po zmarłym

Przyjęcie spadku a odpowiedzialność za długi

Jeżeli przyjął Pan spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiada Pan solidarnie za powstałe zobowiązanie spadkodawcy. Jeżeli jednak majątek spadkowy nie był znaczny, a wręcz go nie było, może Pan ewentualnie spróbować uchylić się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu.

 

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem; 2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd”.

Uchylenie się od oświadczenia z powodu błędu

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 Kodeksu cywilnego także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. np. uchwała SN z 6.6.2007 r., sygn. akt III CZP 53/07; uchwała SN z 22.11.2013 r., sygn. akt III CZP 77/13), rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego) ma w tym zakresie samodzielny charakter.

 

Z uwagi na powyższe może Pan spróbować złożyć do sądu rejonowego miejsca zamieszkania wniosek o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu – w zakresie niewiedzy o zadłużeniu spadkodawcy. Proszę pamiętać, iż ocena uznania roszczenia zależy od decyzji sądu.

Uregulowanie długu w KRUS-ie po zmarłym przez spadkobierców

Całkiem jednak osobno wskazuję, iż zadłużenie jest niewielkie, a Państwo jesteście dłużnikami solidarnymi w sprawie, więc proponuję spłacić – zgodnie z udziałami spadkowymi – zadłużenie. Zgodnie bowiem z treścią art. 366:

 

„§ 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

§ 2. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani”.

 

Zgodnie z art. 366 § 1 dłużnikami solidarnymi są dłużnicy zobowiązani w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Dopóki jednak wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego nie zostanie zaspokojona w całości, wszyscy dłużnicy pozostają zobowiązani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl