.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Upublicznienie numeru rachunku nieuczciwego sprzedawcy

Wpłaciłem na rachunek bankowy osoby z OLX pieniądze za przedmiot, którego nie otrzymałem. Okazuje się że to oszust. Zamierzam opublikować publicznie rachunek bankowy tego sprzedawcy w internecie, w poście na FB bez żadnych dodatkowych danych w postaci imienia nazwiska, telefonu itp., a jedynie z opisem, że na ten nr rachunku wpłaciłem pieniądze i nie otrzymałem towaru. Czy w jakiś sposób złamię prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upublicznienie numeru rachunku nieuczciwego sprzedawcy

Kto jest właścicielem konta bankowego sprzedawcy OLX?

Zacznijmy od punktu wyjścia, czyli od Pańskich słów, że wpłacił Pan pewną kwotę na „rachunek bankowy osoby z OLX”. Prawdopodobnie wpłacił Pan pieniądze na rachunek wskazany przez oferenta. Czy można być pewnym, że odnośny rachunek prowadzony jest na dane osobowy owego oferenta? Zdarza się czasem korzystanie z rachunków (np. bankowych) – prowadzone na dane osobowe innej osoby (innych osób); niekiedy takie sytuacje zdarzają się w przypadku oszustw – czasem ktoś zgadza się na skorzystanie z jego rachunku, a czasem numer rachunku podawany jest przez współposiadacza rachunku lub przez pełnomocnika do rachunku.

 

Przyjmijmy teraz, że rzeczywiście rachunek (na który Pan wpłacił pieniądze) prowadzony jest na dane osobowe oferenta (i to przy założeniu podania prawdziwych danych osobowych). Zastanówmy się, czemu miałoby służyć publiczne podanie numeru rachunku bankowego, zwłaszcza z negatywnym komentarzem. Gdyby niczego innego nie dało się zrobić w związku z połączeniem takowych informacji, to upublicznienie ich byłoby trudne do zrozumienia. Prawdopodobnie chodzi o ostrzeżenie potencjalnych klientów lub o rozpowszechnienie negatywnej wypowiedzi na temat oferenta. U podstaw przedstawionego przez Pana wariantu reakcji na stanowiącą dla Pana wyzwanie sytuację leży faktycznie założenie, że określone informacje lub dane dałyby się połączyć (i to, być może, bez zbędnych wysiłków).

 

Jeżeli realizacja takowego planu miałaby pozwalać na „skojarzenie” numeru rachunku z określoną osobą, to zakładać należy ewentualność problemów prawnych; być może problemów do pokonania, ale samo podjęcie obrony (zwłaszcza skutecznej) mogłoby wiązać się z nakładami, np.: czasu, sił życiowych, pieniędzy (chociażby na wynagrodzenie pełnomocnika prawnego oraz na drukowanie i wysyłanie pism i załączników).

 

Czy numer rachunku bankowego to dane osobowe?

Na pierwszy rzuty oka może się wydawać, że numer rachunku (np. bankowego) trudno byłoby traktować jako daną osobową (składnik danych osobowych); podobne założenie może dotyczyć innych oznaczeń numerycznych lub zawierających cyfry (względnie liczby). Jednakże samo doświadczenie życiowe wskazuje, że jest inaczej. Między innymi ten kontekst może stać u podstaw zasłaniania tablic rejestracyjnych pojazdów (np. w mediach oraz na zdjęciach związanych z mapami internetowymi). Podobnie rzecz przedstawia się z „zakryciem” w systemach geodezyjnych numerów ksiąg wieczystych nieruchomości (tego zagadnienia dotyczy spór prawny między instytucjami).

 

Ryzyko zarzutu zniesławienia

Możliwość powiązania numeru (np. numeru rachunku) z człowiekiem daje możność kwalifikowania takiego numeru jako danej osobowej (składnika danych osobowych). Ujawnienie numeru rachunku (w sposób umożliwiający identyfikację osoby, szczególnie człowieka) przez konsumenta zapewne nie skutkowałoby interwencją (Prezesa) Urzędu Ochrony Danych Osobowych; prawne określenie konsumenta zawarto w art. 221 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi: „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. Większe wydaje się prawdopodobieństwo wytoczenia powództwa z zakresu prawnej ochrony danych osobowych (głównie art. 23 K.c.) – podstawowe rodzaje roszczeń z tytułu ochrony danych osobowych zawarto w art. 24 K.c. W grę mogłoby wchodzić nawet skierowanie (do sądu karnego) prywatnego aktu oskarżenia z żądaniem skazania za przestępstwo zniesławienia – stypizowane w art. 212 Kodeksu karnego (K.k.). Czasem z upublicznieniem jakiejś informacji wiążą się ataki na kogoś (np. na człowieka) ze strony kogoś innego niż ten, kto informację (np. dane osobowe) upublicznił. Jeśli ataki mają (wyczerpują) znamiona przestępstwa, to nadawca takowej informacji może nawet odpowiadać karnie (np. za podżeganie do przestępstwa). Warto zauważyć, że przestępstwami są np.: groźby bezprawne (art. 190 K.k., art. 191 K.k.) oraz nękanie (art. 190a K.k.). Wniosek o ściganie (np. dotyczący gróźb bezprawnych lub nękania) mógłby dotyczyć nie tylko sprawcy bezpośredniego, ale również np. osoby wskazywanej jako podżegacz (do przestępstwa).

 

Proszę się zastanowić nad tym, kiedy zagrożenie w związku z upublicznieniem (szczególnie w negatywnym kontekście) byłoby większe lub poważniejsze. Czy w przypadku wskazania (nawet pośrednio) danych oferenta (Pańskim zdaniem, nierzetelnego), czy w przypadku doprowadzenia do ujawnienia (zwłaszcza publicznie) danych osobowych innej osoby (np. współposiadacza rachunku lub posiadacza rachunku, z którego korzysta oferent)? Czy Pan życzyłby sobie, żeby inny człowiek (zwłaszcza niewinny, w szerokim tego określenia ujęciu) ponosił negatywne konsekwencje ujawnienia danych, które zostałyby potraktowane jako „ślad” prowadzący do takiej osoby – nawet bez ryzyka poniesienia przez Pana konsekwencji prawnych?

 

Powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa na OLX

Opis sytuacji (związanej z odnośną transakcją) może wskazywać, że Pan mógł paść ofiarą przestępstwa oszustwa, wyłudzenia (stypizowanego w art. 286 K.k.). Proponuję rozważyć skierowanie do organów ścigania powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; w sprawach złożonych (np. wymagających „namierzenia” jakiejś osoby) trudności mogą mieć małe policyjne jednostki organizacyjne, więc warto rozważyć przedstawienie problemu Prokuraturze lub komendzie Policji.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl