Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uproszczona księga przychodów i rozchodów

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.11.2014

Jednym z ułatwień, jakie w zakresie obowiązków ewidencyjnych przewidział dla rolników prawodawca, jest możliwość prowadzenia uproszczonej księgi przychodów i rozchodów.

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na mocy § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. Nr 1037 j.t.) rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym, są obowiązani prowadzić księgę przeznaczoną dla tych rolników, tj. księgę według wzoru uproszczonego ustalonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia, w sposób określony w przepisach rozporządzenia.

 

Udogodnienie to ma zastosowanie, gdy osoba fizyczna prowadzi jednocześnie działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą. Działalność rolnicza wyłączona jest z zakresu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej), wyłączenie to jednak nie obejmuje pozarolniczej działalności gospodarczej. Tym samym dla pozarolniczej działalności gospodarczej należałoby, co do zasady prowadzić pełną księgę przychodów i rozchodów, nawet gdyby prowadził ją rolnik – dzięki opisanemu zwolnieniu tak nie jest, lecz ma ono zastosowanie jedynie do rolników spełniających łącznie wspomniane już warunki, tj.:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  • prowadzą gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych,
  • wykonują działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą zawiera jedynie 6 kolumn (standardowa, pełna podatkowa księga przychodów i rozchodów ma ich 16). Kolumna pierwsza to liczba porządkowa, druga to data zdarzenia gospodarczego, trzecia zawiera numer dowodu księgowego, czwarta dotyczy przychodu, piata wydatków, a szósta jest miejscem na uwagi. W księdze należy ewidencjonować wyłącznie przychody i koszty z działalności gospodarczej i należy ją prowadzić rzetelnie i w sposób niewadliwy.

 

Rolnicy są obowiązani zbroszurować ww. księgę i kolejno ponumerować jej karty, a sama księga oraz dowody, na których podstawie są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu zamieszkania rolnika (jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu, należy wskazać miejsce prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem). Dowodami, na podstawie których są dokonywane zapisy w księdze uproszczonej, są te same dowody, które stanowią podstawę zapisu w księdze standardowej – określa je i wymagania, które muszą spełniać § 12-16 rozporządzenia.

 

Rolnicy są obowiązani założyć księgę na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Natomiast rolnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia. Do prowadzenia księgi uproszczonej mają również zastosowanie przepisy § 7, § 11-17, § 19-21, § 24-26 oraz § 30 i 31 ww. rozporządzenia.

 

Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą umieszczono w załączniku 2. do omawianego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dowiedzieć się z nich można m.in. jakie jest przeznaczenie poszczególnych kolumn i jak prawidłowo należy je wypełniać. Minister Finansów postanowił, że:

 

  • kolumna 1 jest przeznaczona do wpisania kolejnego numeru zapisów do księgi – tym samym numerem należy oznaczyć dowód stanowiący podstawę dokonania zapisu;
  • w kolumnie 2 należy wpisywać dzień miesiąca wynikający z dokumentu stanowiącego podstawę dokonywania wpisu (datę poniesienia wydatku, otrzymania towaru lub uzyskania przychodu albo datę zestawienia sprzedaży);
  • w kolumnie 3 należy wpisywać numer faktury lub innego dowodu. Jeżeli zapisów dokonuje się na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, należy wpisywać numer zestawienia faktur;
  • kolumna 4 jest przeznaczona do wpisywania przychodów, np. ze sprzedaży wyrobów (towarów handlowych), sprzedaży usług;
  • kolumna 5 jest przeznaczona do wpisywania kosztów, z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (w kolumnie tej wpisuje się np. zakup materiałów lub towarów handlowych według cen zakupu, koszty uboczne związane z zakupem, np. koszty dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze – ponadto w kolumnie tej wpisuje się w szczególności takie wydatki, jak: czynsz za lokal, opłatę za energię elektryczną, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, opłatę za telefon, zakup paliw, wydatki dotyczące remontów);
  • kolumna 6 jest przeznaczona do wpisywania uwag co do treści zapisów w kolumnach 2-5 (kolumna ta może być także wykorzystywana np. do wpisywania pobranych zaliczek, obrotu opakowaniami zwrotnymi).Stan prawny obowiązujący na dzień 05.11.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus VII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

CIT-2 a rozpoczęcie działalności spółki

Termin na złożenie deklaracji CIT-2 ściśle związany jest z dniem rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Za dzień rozpoczęcia działalności należy uważać dzień otwarcia ksiąg rachunkowych spółki.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »