.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienie małżonka spadkodawcy do żądania przedmiotów urządzenia domowego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 10.12.2009

Małżonek spadkodawcy posiada specjalne uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Takim szczególnym uprawnieniem jest możliwość żądania od pozostałych spadkobierców, ponad swój udział spadkowy, przedmiotów urządzenia domowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 939 § 1 Kodeksu cywilnego, małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku – ponad swój udział spadkowy – przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie. Natomiast § 2 art. 939 K.c. wskazuje, iż uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.

 

Uprawnienie do żądania ponad udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego przysługuje małżonkowi wyłącznie w sytuacji, w której jest on spadkobiercą ustawowym, a także kiedy dziedziczy on w zbiegu z innymi osobami niż zstępni (np. dzieci, wnuki itd.) spadkodawcy, którzy z nim zamieszkiwali w chwili śmierci.

 

W przypadku dziedziczenia testamentowego, jak również w przypadku dziedziczenia przez małżonka spadkodawcy razem z jego zstępnymi, którzy zamieszkiwali w chwili śmierci ze spadkodawcą, uprawnienie do żądania przedmiotów urządzenia domowego nie zaistnieje.

 

Małżonek nie może więc żądać przedmiotów urządzenia domowego, kiedy został powołany do spadku w testamencie lub w tym testamencie został pominięty.

 

Małżonek spadkodawcy nie może żądać przedmiotów urządzenia domowego, jeżeli w chwili jego śmierci nie pozostawał z nim we wspólnym pożyciu. Jeżeli małżonkowie pozostawali w chwili śmierci jednego z nich w faktycznej separacji, to małżonkowi pozostałemu przy życiu nie przysługuje roszczenie przeciwko pozostałym spadkobiercom.

 

O tym, iż małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, możemy mówić, jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza. Sam fakt, iż małżonkowie zamieszkiwali oddzielnie, nie przesądza o tym, iż nie pozostawali oni we wspólnym pożyciu. Jeżeli oddzielne zamieszkiwanie było w konkretnej sytuacji usprawiedliwione, a jednocześnie pozostałe więzi zostały zachowane, to wówczas można stwierdzić, że małżonkowie pozostawali we wspólnym pożyciu.

 

Ustawodawca nie przewidział katalogu przedmiotów, które mogą zostać uznane za przedmioty urządzenia domowego. Jednak uznaje się, że przedmiotami urządzenia domowego są takie ruchomości jak np. sprzęt RTV, AGD, meble i inne przedmioty służące do urządzenia mieszkania. O tym, jakie ruchomości należy zaliczyć do przedmiotów urządzenia domowego, decyduje w każdym przypadku konkretny stan faktyczny, a w szczególności sytuacja materialna małżonków. Zatem o tym, czy dany przedmiot będzie przedmiotem urządzenia domowego, będą decydowały kryteria obiektywne.

 

Jak wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego małżonek spadkodawcy może domagać się wyłącznie takich przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał sam lub wspólnie ze spadkodawcą. Nie może więc żądać tych przedmiotów, z których korzystał wyłącznie jego zmarły małżonek.

 

Jak mówi przywołany na wstępie art. 939 § 1 K.c., małżonek może żądać od pozostałych spadkobierców przedmiotów urządzenia domowego „ponad swój udział”. Z tego sformułowania wynika, że uzyskane przedmioty nie ulegają zaliczeniu na udział spadkowy, jaki mu przypadnie w wyniku dziedziczenia.

 

Małżonkowi przysługuje roszczenie o przeniesienie własności przedmiotów urządzenia domowego. Do roszczeń małżonka stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zapisie. Z tych przepisów wynika między innymi, że roszczenie małżonka przedawnia się z upływem pięciu lat od daty wymagalności zapisu.

 

Z roszczeniem o przeniesienie własności przedmiotów urządzenia domowego małżonek może wystąpić już w chwili otwarcia spadku, a więc od chwili śmierci spadkodawcy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.12.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl