Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienie małżonka spadkodawcy do żądania przedmiotów urządzenia domowego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 10.12.2009

Małżonek spadkodawcy posiada specjalne uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego. Takim szczególnym uprawnieniem jest możliwość żądania od pozostałych spadkobierców, ponad swój udział spadkowy, przedmiotów urządzenia domowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 939 § 1 Kodeksu cywilnego, małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku – ponad swój udział spadkowy – przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie. Natomiast § 2 art. 939 K.c. wskazuje, iż uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.

 

Uprawnienie do żądania ponad udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego przysługuje małżonkowi wyłącznie w sytuacji, w której jest on spadkobiercą ustawowym, a także kiedy dziedziczy on w zbiegu z innymi osobami niż zstępni (np. dzieci, wnuki itd.) spadkodawcy, którzy z nim zamieszkiwali w chwili śmierci.

 

W przypadku dziedziczenia testamentowego, jak również w przypadku dziedziczenia przez małżonka spadkodawcy razem z jego zstępnymi, którzy zamieszkiwali w chwili śmierci ze spadkodawcą, uprawnienie do żądania przedmiotów urządzenia domowego nie zaistnieje.

 

Małżonek nie może więc żądać przedmiotów urządzenia domowego, kiedy został powołany do spadku w testamencie lub w tym testamencie został pominięty.

 

Małżonek spadkodawcy nie może żądać przedmiotów urządzenia domowego, jeżeli w chwili jego śmierci nie pozostawał z nim we wspólnym pożyciu. Jeżeli małżonkowie pozostawali w chwili śmierci jednego z nich w faktycznej separacji, to małżonkowi pozostałemu przy życiu nie przysługuje roszczenie przeciwko pozostałym spadkobiercom.

 

O tym, iż małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, możemy mówić, jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje więź duchowa, fizyczna oraz gospodarcza. Sam fakt, iż małżonkowie zamieszkiwali oddzielnie, nie przesądza o tym, iż nie pozostawali oni we wspólnym pożyciu. Jeżeli oddzielne zamieszkiwanie było w konkretnej sytuacji usprawiedliwione, a jednocześnie pozostałe więzi zostały zachowane, to wówczas można stwierdzić, że małżonkowie pozostawali we wspólnym pożyciu.

 

Ustawodawca nie przewidział katalogu przedmiotów, które mogą zostać uznane za przedmioty urządzenia domowego. Jednak uznaje się, że przedmiotami urządzenia domowego są takie ruchomości jak np. sprzęt RTV, AGD, meble i inne przedmioty służące do urządzenia mieszkania. O tym, jakie ruchomości należy zaliczyć do przedmiotów urządzenia domowego, decyduje w każdym przypadku konkretny stan faktyczny, a w szczególności sytuacja materialna małżonków. Zatem o tym, czy dany przedmiot będzie przedmiotem urządzenia domowego, będą decydowały kryteria obiektywne.

 

Jak wynika wprost z przepisów Kodeksu cywilnego małżonek spadkodawcy może domagać się wyłącznie takich przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał sam lub wspólnie ze spadkodawcą. Nie może więc żądać tych przedmiotów, z których korzystał wyłącznie jego zmarły małżonek.

 

Jak mówi przywołany na wstępie art. 939 § 1 K.c., małżonek może żądać od pozostałych spadkobierców przedmiotów urządzenia domowego „ponad swój udział”. Z tego sformułowania wynika, że uzyskane przedmioty nie ulegają zaliczeniu na udział spadkowy, jaki mu przypadnie w wyniku dziedziczenia.

 

Małżonkowi przysługuje roszczenie o przeniesienie własności przedmiotów urządzenia domowego. Do roszczeń małżonka stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o zapisie. Z tych przepisów wynika między innymi, że roszczenie małżonka przedawnia się z upływem pięciu lat od daty wymagalności zapisu.

 

Z roszczeniem o przeniesienie własności przedmiotów urządzenia domowego małżonek może wystąpić już w chwili otwarcia spadku, a więc od chwili śmierci spadkodawcy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.12.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 2 =

 

»Podobne materiały

Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Artykuł omawia zagadnienia prawne związane z prowadzeniem cudzych spraw bez zlecenia.

 

Dziedziczenie ustawowe w prawie niemieckim

Artykuł omawia warunki dziedziczenia ustawowego obowiązujące w prawie niemieckim.

 

Elementy niewchodzące w skład spadku według Kodeksu cywilnego

W skład spadku po zmarłym nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby, niezależnie od tego czy są one spadkobiercami.

 

Brak oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do ustalonej w wykazie lub spisie inwentarza wartości stanu czynnego spadku.

 

Zawiadomienie o kontroli

Organy kontroli, które mają zamiar przeprowadzić kontrolę działalności gospodarczej, mają obowiązek zawiadomić o tym przedsiębiorcę. Od tej zasady istnieje jednak szereg wyjątków.

 

Pozwolenie na budowę

Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest w większości przypadków od wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Wydawane jest ono w drodze decyzji administracyjnej, w szczególności przez starostę powiatowego.

 

Powstanie i działanie spółki europejskiej

W artykule przedstawione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące powstania i działania spółki europejskiej – specyficznej formy działalności gospodarczej, która ukierunkowana jest na prowadzenie interesów w różnych krajach Wspólnoty jednoczenie.

 

Zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej

Artykuł przedstawia zasady i warunki nabycia prawa do renty socjalnej.

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim – część 2

W jaki sposób prawo chroni przedsiębiorcę przed wykorzystaniem, ujawnieniem i przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa?

 

Umowa zawarta na odległość

W związku z dynamicznym rozwojem branży e-commerce coraz powszechniejszą praktyką staje się zawieranie umów bez obecności obu stron w oznaczonym miejscu i czasie (czyli „na odległość”). Umowy takie zawierane są przede wszystkim przez Internet oraz telefonicznie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »