.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uprawnienia agenta celnego

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 08.01.2013

W 2002 r. uzyskałam uprawnienia agenta celnego i wpis na listę agentów. Do zeszłego roku pracowałam jako agent (najpierw w agencji celnej, potem w pewnej firmie). Obecnie znów mogę podjąć pracę jako agent i zastanawiam się, czy wciąż mam uprawnienia agenta celnego, skoro nie zdawałam egzaminu akcyzowego? Dodam, że wciąż jestem na liście agentów celnych. Dokumenty w załącznikach.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celne (Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.) „z listy agentów celnych skreśla się osobę w przypadku:

 

1) gdy został naruszony jeden z warunków, o których mowa w ust. 1;

2) niewykonywania czynności agenta celnego przez okres co najmniej pięciu lat;

3) jej śmierci”.

 

Zakładam, że spełnia Pani wszystkie warunki, o których mowa w art. 80 ust. 1 Prawa celnego (te, które są konieczne, aby uzyskać wpis na listę agentów celnych i jednocześnie uprawnienia agenta celnego). Wtedy nie ma do Pani zastosowania art. 80 ust. 2 pkt 1 Prawa celnego. Art. 80 ust. 2 pkt 3 z oczywistych względów wyeliminowałem na wstępie.

 

Z powyższego wynika, że wobec Pani może mieć zastosowanie art. 80 ust. 2 pkt 2 Prawa celnego.

 

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) agent celny mógł wykonywać czynności z zakresu akcyzy wtedy, gdy zdał tzw. egzamin uzupełniający w zakresie przepisów dotyczących poboru akcyzy (art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym, Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.).

 

Pani nie zdawała egzaminu uzupełniającego, a zatem uprawnienia agenta celnego Pani utraciła w 2010 roku. Wykonywała Pani co prawda czynności, które mógł wykonywać agent celny, ale nie podpisywała się Pani tytułem zawodowym agenta celnego (do 1 marca 2009 roku, bo Pani tego skutecznie zrobić nie mogła z uwagi na brak egzaminu uzupełniającego). Z kolei od 1 marca 2009 roku agent celny nie ma kompetencji w podatku akcyzowym.

 

Na dzień dzisiejszy uprawnienia agenta celnego Pani posiada, ale tylko z uwagi na fakt, iż Dyrektor Izby Celnej w Warszawie nie wydał i nie doręczył Pani decyzji o skreśleniu z listy agentów celnych, przy czym decyzja ta jest decyzją, która potwierdza pewien stan faktyczny. W jej sentencji zatem zawsze będzie napisane, że strona zostaje skreślona z listy agentów celnych z dniem doręczenia decyzji o skreśleniu, ale na podstawie zdarzeń np. z 2005 roku.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 28.09.2012 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl