.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upoważnienie do odebrania listu w sprawie spadkowej

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 14.12.2021 • Zaktualizowane: 14.12.2021

Sprawa dotyczy upoważnienia do odebrania listu w sprawie spadkowej. Moja żona ma w zapisie testamentowym spadek w postaci mieszkania własnościowego w Polsce, ale mieszka w Kanadzie. Został wysłany list z sądu do jej miejsca zamieszkania w Polsce. Żona dowiedziała się, że została założona sprawa spadkowa przez osobę fizyczną i w tym pozwie jest wymieniona jako strona. Nie może tego listu odebrać. Kogo można upoważnić do odebrania tego listu i czy w tej sprawie żonę może reprezentować np. notariusz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upoważnienie do odebrania listu w sprawie spadkowej

Pełnomocnik do odbioru listu

Jeżeli żona nie będzie mogła uczestniczyć w sprawach sądowych, bowiem nie może przyjechać do Polski, to może ustanowić w sprawie pełnomocnika, który będzie ją reprezentował przed sądem, a wszelka korespondencja będzie doręczana na adres pełnomocnika.

 

Zgodnie z treścią art. 87 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”.

Rodzaje pełnomocników

Przepis w § 1 wyodrębnia cztery rodzaje osób mogących być pełnomocnikami procesowymi, a mianowicie:

 

  1. pełnomocników profesjonalnych (adwokatów, radców prawnych oraz rzeczników patentowych w sprawach własności przemysłowej i doradców restrukturyzacyjnych w sprawach restrukturyzacji i upadłości);
  2. osoby związane z mocodawcą umowami cywilnoprawnymi (sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony lub pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia, o ile przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia);
  3. osoby powiązane ze sobą procesowo (współuczestnik sporu);
  4. osoby związane stosunkiem bliskości (małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).

 

Pełnomocnictwo udzielone osobie mieszczącej się w kręgu osób ujętych w art. 87 § 1 nadaje jej moc działania w imieniu i z wiążącym skutkiem dla mocodawcy.

 

Osoba, która takim pełnomocnictwem nie dysponuje, albo osoba, która utraciła takie pełnomocnictwo, żadnej czynności w imieniu strony podjąć nie jest władna. Nie może zatem być traktowane jako pochodzące od strony pismo, wniesione przez osobę i przez nią podpisane, o ile osoba ta działa bez właściwego umocowania (zob. post. SN z 28.2.2002 r., sygn. akt III CZ 11/02).

 

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż jak Pan widzi, notariusz nie może być pełnomocnikiem żony, ale jak najbardziej może ona ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, a także osoby bliskiej – wtedy mówimy o pełnomocniku nieprofesjonalnym. Takie pełnomocnictwo należy przesłać do sądu z informacją o konieczności doręczania przesyłek na adres zamieszkania pełnomocnika. Całkiem osobno, dopóki żona nie ustanowi pełnomocnika, proponuję, aby zadzwoniła do sądu i dowiedziała się, co to był za list i jaką informację zawierał – w biurze obsługi interesanta na pewno zostanie jej udzielona taka informacja.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl