.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uporczywe nękanie na tle orientacji seksualnej

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 18.12.2020

Jestem gejem, od pewnego czasu prześladuje i uporczywie nęka mnie na tle orientacji seksualnej osoba o poglądach homofobicznych. Wszystko zaczęło się od tego, że zarejestrowałem się na jednym z portali randkowych, aby zaprzyjaźnić się z kimś o tej samej orientacji seksualnej. Odpowiedziałem na jedno z ogłoszeń i zacząłem z tym człowiekiem pisać o różnych sprawach, trochę o sobie, były też treść o charakterze seksualnym. Wszystko było w porządku do chwili, kiedy uległem jego naleganiom i wysłałem mu zdjęcie swojej twarzy. To był błąd. Człowiek ten stwierdził, że mnie zna, i że ujawni moim rodzicom, jakie są moje preferencje seksualne. Nie wiem, czy żartuje, czy naprawdę chce to zrobić, ale bardzo się tego boję. Raz na jakiś czas prześladuje mnie smsami. Nie chcę, aby rodzice dowiedzieli sie o mojej orientacji seksualnej, a szczególnie od niego. Sprawę zgłosiłem już portalowi o tym przypadku nękania i prześladowania oraz Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Co jeszcze mogę zrobić, aby ten stalker dał mi spokój i nie zbliżał się do mnie i do moich rodziców, aby nie rozsyłał mojego zdjęcia i informacji o mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uporczywe nękanie na tle orientacji seksualnej

Uporczywe nękanie – Kodeks karny

Nie ukrywam, że problem, z jakiem się Pan do nas zwrócił, jest poważny. Już na wstępie powinienem Pana uprzedzić, że prawdopodobnie nie obejdzie się bez przesłuchania Pana przez policjanta lub też prokuratora. Jednakże uważam, że w tej sytuacji powiadomienie odpowiednich służb jest konieczne. Na przesłuchanie może się Pan udać osobiście lub też z pełnomocnikiem. Samo zawiadomienie może Pan złożyć także w formie pisemnej, przy czym proszę postarać się jak najdokładniej przedstawić sytuację, dołączając wszelkie dowody, jakimi Pan dysponuje, a więc rozmowy, screeny, skany i inne. Zgodnie z art. 190a Kodeksu karnego:

 

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(…)
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

 

Żądanie zaniechania działania naruszającego dobra osobiste i zadośćuczynienia

Muszę jednak Pana pamiętać, że cały ten proces będzie bardzo długotrwały. Na ile to możliwe, proszę nagrywać wszystkie rozmowy, przedkładać billingi oraz inne dowody, a wtedy zapewne policja lub prokurator może wystosować do tej osoby pismo, które może ją skutecznie odstraszyć. Jeśli ustali Pan dane tej osoby lub zrobi to policja albo prokuratura, może Pan bronić się na drodze cywilnej, lecz oczywiście jest to Pana prawo, nie obowiązek. Zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.”

 

Kwestię zadośćuczynienia reguluje art. 448 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 448. W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.”

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Nie znam regulaminu serwisu, z którego Pan korzystał, ale powinien on podjąć kroki prawne przede wszystkim w postaci blokady tego użytkownika. Proszę jednak pamiętać, że portal nie jest stroną postępowania, a jedynie jego uczestnikiem i nie ma obowiązku zawiadamiania organów ścigania. To zadanie spoczywa na Panu. Dlatego teraz powinien Pan sporządzić zawiadomienie do prokuratury lub złożyć zawiadomienie na policji. Samo postępowanie karne będzie dla Pana bezpłatne, a może być tak, że już po pierwszym wezwaniu ten człowiek się przyzna do nękania Pan na tle orientacji seksualnej i sprawa będzie ekspresowa.

 

Oczywiście samo postępowanie prowadzone przez prokuratora obędzie się bez udziału Pańskich rodziców. Natomiast nie mogę Pana zapewnić, że uda się tę sprawę przed nimi ukryć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl