.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Upomnienie lub nagana na kontrolowanie czasu pracy zwierzchnika

Opis Problemu:

Kierownik dopuścił się kontrolowania, inwigilacji swojej nowej zwierzchniczki – pani dyrektor. Dokonał wydruków zdjęć z kamer, na których widać, jak dyrektorka opuszcza miejsce pracy. Na zdjęciach widnieje data i godzina. Następnie ten pracownik pozostawił zdjęcia na drukarce i zostały one przechwycone przez pracodawcę. Kierownik przyznał się do wydruków, a nie przyznaje się do kontrowania wyjść swojej dyrektorki. Czy za kontrolowanie czasu pracy zwierzchnika można zastosować wobec tego pracownika upomnienie lub naganę? I jak powinna być ona sformułowana?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Upomnienie lub nagana na kontrolowanie czasu pracy zwierzchnika

Kiedy należy się pracownikowi upomnienie lub nagana?

Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy (K.p.) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

  1. karę upomnienia;
  2. karę nagany.

 

Drukowanie zdjęć przełożonej nie wypełnia wprost żadnego z ww. znamion. Z kolei śledzenie przełożonego (kontrola) również, bo takie postępowanie wypełnia znamiona przestępstwa stalkingu z art. 190a Kodeksu karnego (K.k.), co raczej wymagałoby zawiadomienia prokuratury przez dyrektorkę. Nadto pracownik do kontroli się nie przyznał, a wyłącznie do wydruku zdjęć. Może więc zawsze argumentować, że drukował na czyjąś prośbę. Wówczas jednak można uznać, że naruszył organizację i porządek w procesie pracy, i wymierzyć karę – na początek upomnienia. Podstawą będzie  brak lojalności i utrata zaufania z powodu drukowania przez pracownika zdjęć jego przełożonego dokumentujących godziny opuszczania miejsca pracy.

 

Nieprzestrzeganie przez pracownika zasad organizacji pracy

Zachowania, które uznaje się za nieprzestrzeganie zasad organizacji porządku pracy to głównie: niestosowanie się do ustalonych godzin pracy (spóźnienia lub wcześniejsze opuszczanie stanowiska pracy), odmawianie wykonania obowiązków służbowych, nieinformowanie pracodawcy (w odpowiednim terminie) o nieobecności i nieusprawiedliwienie jej, niedbanie o narzędzia oraz stanowisko pracy, opuszczanie firmy w trakcie godzin pracy bez powiadomienia przełożonego, załatwianie prywatnych spraw w czasie pracy bez zezwolenia (zaliczają się do tego również spotkania towarzyskie i prywatne rozmowy telefoniczne), marnowanie czasu, który pracownik powinien przeznaczyć obowiązkom służbowym na korzystanie z Internetu czy poczty elektronicznej w celach prywatnych, poniżanie, zastraszanie innych pracowników, spożywanie alkoholu w pracy lub stawianie się w pracy w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających.

 

Zachowanie pracownika jest marnowaniem czasu pracy – wszak owe wydruki z drukarki firmowej dla jakiś celów prywatnych narusza organizację i porządek procesu pracy. Nadto pojawia się utrata zaufania, lojalności, o czym już wspomniałam.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Forma pisemna upomnienia lub nagany

Nie ma oficjalnego wzoru dla upomnienia ani nagany. Proszę pamiętać, że kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Na tę okoliczność proszę sporządzić notatkę i okazać ją do podpisu pracownikowi. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl