Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość spółki jawnej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.10.2013

Jestem wspólniczką spółki jawnej, która zamierza ogłosić upadłość. Przeciwko spółce są już prowadzone egzekucje komornicze. Jednak mimo że spółka posiada majątek, komornik zamknął niektóre z prowadzonych egzekucji wobec spółki ze względu na bezskuteczność prowadzonej egzekucji. Wierzyciele wystąpili z powództwem cywilnym wobec mnie jako wspólniczki i obecnie prowadzone są egzekucje z mojego majątku prywatnego. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Czy w takiej sytuacji ogłoszenie upadłości jest wskazane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Niewątpliwie spółka jawna ma zdolność upadłościową. Co więcej, zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, istnieje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, i to w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni, licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; w skrócie: P.u.n.).

 

Obowiązek taki – w przypadku spółki jawnej – ciąży na każdym wspólniku, chyba że na mocy umowy spółki czy też prawomocnego orzeczenia sądu został on pozbawiony prawa reprezentacji (art. 21 ust. 2 P.u.n.).

 

Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie może skutkować tym, że wspólnik spółki jawnej zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzoną komukolwiek (czyli także wierzycielom spółki lub samej spółce) szkodę. Chodzi tu o odpowiedzialność na zasadzie winy, co oznacza, że to żądający odszkodowania powinien udowodnić, że winę za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ponosi wspólnik spółki jawnej pod rygorem przegrania procesu.

 

Osoba żądająca odszkodowania musi także wykazać, że poniosła szkodę na skutek niezłożenia wniosku lub niezłożenia go w odpowiednim czasie. Szkoda poniesiona przez wierzyciela polega więc na tym, że wskutek niezgłoszenia czy też spóźnionego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wierzyciel został pozbawiony zaspokojenia albo zaspokojony został w mniejszym stopniu, niż gdyby wniosek złożono we właściwym terminie.

 

Ponadto względem wspólnika, który nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia określonych funkcji.

 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Podstawą ogłoszenia upadłości spółki jest zatem jej niewypłacalność. Generalnie dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Oprócz tego należy pamiętać, że spółkę jawną uważa się za niewypłacalną także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco wykonuje swoje zobowiązania.

 

Jeśli chodzi o odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania, to należy stwierdzić, że jest ona odpowiedzialnością subsydiarną, co oznacza, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólników tylko wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

 

Wierzyciel musi więc najpierw spróbować zaspokoić się z majątku spółki. Dopiero gdy zaspokojenie się z majątku spółki nie jest możliwe (co niekoniecznie oznacza, że spółka nie ma w ogóle majątku, ale że postępowanie egzekucyjne do konkretnego składnika majątku okazało się bezskuteczne), wolno skierować egzekucję do majątku osobistego wspólników. Należy przy tym pamiętać, że wierzyciel może wytoczyć samo powództwo przeciwko wspólnikowi (czyli wnieść sprawę do sądu w celu uzyskania korzystnego dla siebie orzeczenia) jeszcze zanim egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

 

Jeśli rzeczywiście egzekucja przeciwko spółce nie jest bezskuteczna, a mimo to komornik prowadzi egzekucję z Pani majątku prywatnego, powinna Pani wnieść pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzona jest przeciwko Pani egzekucja.

 

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Wnosząc takie powództwo, powinna Pani sprecyzować, o jaki tytuł wykonawczy chodzi oraz w jakim zakresie domaga się Pani pozbawienia lub ograniczenia jego wykonalności. Podstawę prawną tego powództwa będzie stanowił w Pani przypadku art. 840 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.), zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności.

 

W pozwie powinna Pani ponadto przytoczyć wszystkie zarzuty, które w tym czasie może Pani zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Oprócz tego w pozwie warto zawrzeć żądanie o zabezpieczeniu powództwa na czas trwania postępowania sądowego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego z Pani majątku. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jeśli sąd udzieli zabezpieczenia, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji z Pani majątku do czasu prawomocnego zakończenia sprawy.

 

Pozew musi być opłacony opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy, która podlega egzekucji. Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - pięć =

»Podobne materiały

Ograniczenie egzekucji przy zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

Niedawno uprawomocnił się wyrok sądowy zakazujący mi prowadzenia działalności gospodarczej na trzy lata, mam długi w ZUS i US. Boję się, że jak zacznę pracować np. na umowę o dzieło, urząd skarbowy zacznie ściągać wynagrodzenie z tego tytułu. Chciałbym wiedzieć, jakie są ograni

Zobowiązania byłych wspólników spółki jawnej

Czy można wnieść roszczenie w stosunku do byłych wspólników upadłej spółki jawnej na podstawie posiadanego nakazu zapłaty, który nie został zgłoszony do masy upadłościowej i wierzyciel nie skorzystał z możliwości zaspokojenia swoich roszczeń, a obecnie po sześciu latach

Upadłość a likwidacja spółki

Spółka z o.o. z 8-letnim stażem od jakiegoś czasu jest coraz mniej efektywna. Wpadła w zadłużenie, lecz całość długów została uregulowana tytułem pożyczki przez wspólników (tj. przeze mnie i mojego męża). Trzeci wspólnik jest odpowiedzialny za zadłużenie spółki. Poza tym

Termin upadłości spółki

Zgodziłam się na przejęcie udziałów w pewnej spółce i zostanie jej prezesem. Uprzedzono mnie, że spółka zanotowała w ubiegłym roku kilkanaście tysięcy złotych straty, ale uznałam, że sytuacja jest do opanowania. Okazało się jednak – o czym nie wiedziałam – że tegoroc

Mąż zakłada spółkę jawną – jak zabezpieczyć wspólny majątek?

Mąż zakłada ze wspólnikiem spółkę jawną. Proszę o informację, jak zabezpieczyć nasz wspólny majątek przed ewentualnymi wierzycielami? Jeśli spółka popadnie w długi, czy intercyza zabezpieczy przed utratą domu? Dom jest naszą wspólną własnością, ale mąż zgadza się na przepi
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »