.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upadłość czy likwidacja spółki z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.06.2012

Spółka z o.o. z 8-letnim stażem od jakiegoś czasu jest coraz mniej efektywna. Wpadła w zadłużenie, lecz całość długów została uregulowana tytułem pożyczki przez wspólników (tj. przeze mnie i mojego męża). Trzeci wspólnik jest odpowiedzialny za zadłużenie spółki. Poza tym narobił sobie mnóstwo długów, a jego mniejszościowe udziały zostały zajęte przez sąd. Wspólnicy (wierzyciele) chcą uratować swoje wierzytelności. Jak to zrobić? Lepsza będzie upadłość czy likwidacja spółki? Czy jest możliwa cesja majątku spółki oraz leasingu samochodu na wspólników w ramach kompensacji długu? Jak należy traktować udziały wspólnika zajęte przez sąd?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani opisu wynika, że:

 

  1. w spółce jest troje wspólników, w tym Pani i Pani małżonek;
  2. udzielili Państwo spółce pożyczki i na dzień dzisiejszy są Państwo jej wierzycielami;
  3. obecnie nie ma innych wierzycieli;
  4. spółka posiada określony majątek;
  5. trzeci wspólnik posiada dług osobisty; jego udziały zostały zajęte przez wierzyciela.

 

Udziały zajęte w ramach egzekucji są dalej normalnymi udziałami, ale wspólnik nie jest w stanie nimi swobodnie dysponować. Jednak dotyczy to wspólnika, a nie – spółki.

 

W wyniku zajęcia tych udziałów wierzyciel nabywa prawo do wypłaty ewentualnej dywidendy oraz uzyskania części majątku, jaka pozostanie i przypadnie wspólnikowi (dłużnikowi) po likwidacji spółki.

 

Generalnie z opisu wynika, że spółka nie ma pieniędzy na przeprowadzenie procesu upadłościowego, chyba że wspólnicy pokryją te koszty, czyniąc dopłaty. Upadłość spółki oznacza co najmniej: wpis sądowy, koszty upadłościowe, wynagrodzenie syndyka.

 

Państwo mogą zbyć swoje udziały osobom trzecim. Szybkość takiego działania i jego efekty zależne są od umowy spółki – czy zawiera ona w tym zakresie jakieś ograniczenia, czy nie. Jeżeli zawiera – trzeba przestrzegać takich ograniczeń.

 

To oznacza także, że przestają Państwo mieć wpływ na spółkę i jej działania oraz w zasadzie wraca możliwość odzyskania wierzytelności wobec spółki. Taki sam efekt wywoła upadłość.

 

Zachowanie do końca kontroli nad spółką daje tylko jej likwidacja w drodze uchwały wspólników. W tym przypadku mamy: zgłoszenie do KRS, wyznaczenie likwidatora, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, ogłoszenie dla wierzycieli, aby zgłaszali swoje wierzytelności, zaspokojenie wierzycieli, zakończenie likwidacji.

 

Mogą Państwo wyznaczyć siebie na likwidatorów. Jednak biorąc pod uwagę, że są Państwo wierzycielami spółki, nie polecam tego. Proponuję osobę trzecią, niezwiązaną ze spółką.

 

W ramach tego zgłoszą Państwo swoje wierzytelności do spółki wraz z innymi wierzytelnościami. Proszę pamiętać, że chodzi o zobowiązania spółki, a nie zobowiązania wspólników wobec osób trzecich.

 

W ramach zaspokojenia wierzycieli możliwe byłoby dokonanie przeniesienia na Państwa prawa własności majątku spółki.

 

Spółka jest właścicielem majątku i ma swoich wierzycieli. W wyniku likwidacji będzie się starać zaspokajać te wierzytelności. Sposób zaspokojenia zależny jest tylko od spółki oraz wierzycieli. Zatem w zasadzie sami Państwo o tym zdecydują.

 

Cesja umowy leasingu to w zasadzie nie jest żadna zapłata, a jedynie przejęcie umowy. Oczywiście w przyszłości przedmiot leasingu będzie wykupiony „za grosze” i to będzie Państwa zysk z tej operacji.

 

Kompensata to formalnie potrącenie wzajemnych zobowiązań. Jeżeli Państwo są jednocześnie dłużnikami i wierzycielami spółki, to taka kompensata możliwa jest już obecnie.

 

Jeżeli jednak wyłącznie spółka jest Państwa dłużnikiem, to może dojść tylko do uregulowania długu poprzez przekazanie Państwu (sprzedaż) części majątku spółki, a zapłatą będzie ów dług.

 

Kupują Państwo i płacą długiem.

 

Po stronie spółki powstanie dochód do ewentualnego opodatkowania oraz podatek VAT do zapłacenia. Trzeba o tym pamiętać.

 

O ile coś by zostało po zaspokojeniu wierzycieli, byłoby dzielone pomiędzy wspólników.

 

Jak podaje Kodeks spółek handlowych:

 

„Art. 286. § 1. Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

 

§ 2. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.

 

§ 3. Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku”.

 

„Art. 288. § 1. Po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (sprawozdanie likwidacyjne) i po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy powinni ogłosić w siedzibie spółki to sprawozdanie i złożyć je sądowi rejestrowemu, z jednoczesnym zgłoszeniem wniosku o wykreślenie spółki z rejestru”.

 

W tej sytuacji wspólnik mający zajęte udziały otrzymałby ewentualnie nadwyżkę z pozostałego majątku spółki ponad wartość swego długu osobistego. A być może nie otrzymałby nic, bo tego majątku nie byłoby zbyt wiele.

 

Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności likwidatorzy mogą przystąpić do podziału majątku spółki pomiędzy wspólników.

 

Warunkiem rozpoczęcia podziału majątku spółki jest zaspokojenie lub też zabezpieczenie interesów wierzycieli. Jeśli bowiem z jakichś względów nie doszło do tego, podział majątku między wspólników nie może zostać dokonany pomimo upływu sześciomiesięcznego terminu.

 

Lepszym wyjściem jest likwidacja, ponieważ to Państwo mają kontrolę nad tym procesem oraz majątkiem spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton