.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uniknięcie formalności związanych z długami spadkowymi

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 15.02.2015

Mój tata zmarł rok temu. Nie posiadał majątku, ale miał kredyt w banku. Pożyczka ta była ubezpieczona, ale bank musi otrzymać zaświadczenie z sądu, że mama jest jedynym spadkobiercą (jestem jeszcze ja i siostra). Jak rozwiązać tę kwestię, by uniknąć formalności związanych z długami spadkowymi? Ja i siostra nie chcemy chodzić do banku, bo mieszkamy za granicą. Czy możemy zrzec się spadku na rzecz mamy? Czy jednak wtedy nie dziedziczą nasze dzieci? Jak to szybko rozwiązać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo przewiduje dwie możliwości uchronienia się spadkobiercy przed dziedziczeniem niechcianego spadku. Po pierwsze za życia spadkodawcy, czyli Pani ojca, mogła Pani zrzec się dziedziczenia po nim w drodze spisania umowy o zrzeczenie się spadku. Zgodnie z przepisem art. 1048 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”. Skoro zatem Pani nie zawierała z ojcem żadnej umowy w tym przedmiocie, to z formalnego punktu widzenia nie doszło do zrzeczenia się dziedziczenia i nabyła Pani w raz z innymi spadkobiercami spadek po zmarłym zgodnie z dziedziczeniem ustawowym.

 

Druga możliwość zabezpieczenia się przed niechcianym spadkiem to jego odrzucenie po śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 925 K.c. „spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia” (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy).  Nie jest to jednak nabycie definitywne i spadkobierca może złożyć stosowne oświadczenie o odrzuceniu lub o przyjęciu spadku. Oświadczenie takie spadkobierca może złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania (w praktyce najczęściej jest to dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy).

 

Jak wynika z powyższego, spadku nie można się zrzec po śmierci zmarłego. Można go jedynie przyjąć wprost, przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzucić. Po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę udział spadkowy przypada jego zstępnym. Otrzymała Pani zatem prawidłowe informacje dotyczące tego, że jeśli Pani odrzuci spadek, to udział spadkowy który przypadłby Pani przypadnie Pani zstępnym (dzieciom, wnukom itp.).

 

Jednakże, jak wynika z opisu Pani sprawy, ojciec zmarł rok temu, a więc na dzień dzisiejszy minął już termin na odrzucenie spadku, zatem Pani wraz z innymi spadkobiercami dziedziczy spadek wprost. Dziedziczenie spadku wprost oznacza, że jako spadkobiercy (czyli Pani, siostra i mama) odpowiadacie za długi spadkowe całym swoim majątkiem osobistym.

 

Proszę się jednak nie martwić, ponieważ, jak Pani napisała, pożyczka była ubezpieczona na wypadek śmierci pożyczkobiorcy. To, że bank chce, aby po zmarłym została przeprowadzona sprawa spadkowa i zostali wskazani oficjalni spadkobiercy, jest czynnością typową w sytuacji śmierci pożyczkobiorcy. Powinna Pani przede wszystkim zgłosić się do ubezpieczyciela pożyczki wraz z umową i odpisem aktu zgonu i dowiedzieć się, jakie następne kroki powinna Pani podjąć w sprawie, aby ubezpieczenie zostało uruchomione, bowiem to ubezpieczyciel spłaci pozostałą część kredytu do banku, a nie Pani, siostra czy też mama, chyba że brałyście Panie tę pożyczkę wraz z ojcem.

 

Aby uprościć sprawę i spowodować, aby Pani wraz z siostrą nie musiała stawiać się w banku, powinna Pani wraz z siostrą zbyć swój udziału w spadku na rzecz mamy. Proszę jednakże upewnić się w banku, czy taka procedura będzie przez ten bank akceptowana.

 

Każdy ze spadkobierców może bowiem swobodnie dysponować swoim udziałem w spadku. Zgodnie z art. 1051 K.c. „spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części”. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Pod pojęciem zbycia można rozumieć np. sprzedaż, zamianę lub darowiznę.

 

Przepisy prawa wskazują, iż umowa o zbycie udziału w spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność umowy.

 

Nabywca udziału w spadku wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zbywcy. Z tego też powodu nabywca udziału w spadku może podejmować wszystkie działania, które mógł podjąć spadkobierca. W szczególności nabywca spadku może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a także o dokonanie działu spadku.

 

Nabywca spadku lub udziału (w Pani sytuacji mama, jeśli zostanie zbyty udział na jej rzecz) ponosi związaną z tym udziałem odpowiedzialność za długi spadkowe.

 

Jednakże wierzyciel spadkowy (w tej sytuacji bank) może kierować roszczenie do spadkobiercy, do nabywcy lub do obu tych podmiotów. Czyli zgodnie z prawem, nawet jeżeli przeniesie Pani swój udział w spadku na mamę bank i tak może do Pani kierować roszczenia o spłatę pożyczki jeżeli okazałoby się, że ubezpieczyciel jednak jej nie spłaci.

 

Dlatego ważne jest, aby przed dokonaniem jakichkolwiek kroków związanych z przekazywaniem udziałów na rzecz mamy skontaktowała się Pani z bankiem i upewniła się, że spisanie takich umów wystarczy, aby uniknąć w przyszłości wizyt i składania wyjaśnień w banku. Oczywiście proszę nie zapomnieć skontaktować się również z ubezpieczycielem pożyczki bankowej Pani ojca.

 

Postanowienie wydane przez sąd, a dotyczące stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, nie będzie od razu prawomocne. Jeżeli żaden z uczestników postępowania nie wniesie apelacji, to postanowienie uprawomocni się po 3 tygodniach od ogłoszenia. Wtedy dopiero można otrzymać jego odpis z klauzulą prawomocności. Sąd nie wysyła odpisów postanowienia z urzędu – jeśli chce Pani je otrzymać, musi Pani złożyć pisemny wniosek i opłacić go znakami opłaty sądowej w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę postanowienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »