.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unikanie obowiązku podatkowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 01.03.2016

Moja mama otrzymała w spadku po swojej mamie nieruchomość 2010, roku lecz nie zgłosiła tego do US. Po około roku przyszło pismo, że musi zapłacić podatek od nieruchomości. Lecz od tamtego czasu moja mama nic w tej sprawie nie zrobiła i skarbówka też się nie odzywa. Czy jest możliwość, że sprawa się przedawniła i mama nie będzie nic płacić? Czy jest taka możliwość, żeby przy tak niewyjaśnionym podatku przepisać nieruchomość na syna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. dziedziczenia.

 

W opisanej sytuacji nie może dojść jeszcze do przedawnienia, bowiem nie mamy jeszcze do czynienia ze zobowiązaniem podatkowym. Jest tak, gdyż w podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe nie powstaje z mocy prawa, a powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (co ma miejsce na skutek złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego SD-3). W opisanej sytuacji nie doręczono, jak się domyślam, decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn, więc skoro zobowiązanie nie powstało, nie może być mowy o przedawnieniu. Termin przedawnienia zobowiązania wynosi standardowe 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, nie można jednak go zastosować do zobowiązania, które nie powstało.

 

Możemy tu rozważać niemożliwość powstania zobowiązania. Ordynacja podatkowa stanowi w przywołanym przez Pana art. 68 § 2 pkt 2 nie o przedawnieniu zobowiązania podatkowego, a o niemożności jego powstania. Zgodnie z przywołanym przepisem „jeżeli podatnik w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie to nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy”. Zatem obowiązek podatkowy powstał 2 razy, po raz pierwszy przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą przyjęcia spadku; a po raz drugi, jak się domyślam, z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie. Po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do uprawomocnienia się orzeczenia, nie można wydać (co do zasady) decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe. Co do zasady bowiem obowiązek podatkowy może się odnowić, gdyż w przypadku, gdy nabycie (mające miejsce od dnia 1 stycznia 2007 r.) nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

 

Co do zbycia nieruchomości (czy w drodze sprzedaży, czy tez darowizny). Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia. Nie można więc uzyskać w opisanej sytuacji zaświadczenia o wygaśnięciu zobowiązania przez przedawnienie, tj. o przedawnieniu zobowiązania podatkowego. W teorii w przyszłości można tu uzyskać odpowiedniego zaświadczenia dokumentującego, że zobowiązanie nie istnieje. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 2089/10): „również w momencie, kiedy przedawniło się prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo w oparciu o art. 306a § 2 pkt 1 o.p. wydać w tym zakresie odpowiednie zaświadczenie”. Niemniej jednak wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może być potraktowany jak powołanie się na nabycie, co odnowi obowiązek podatkowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton