.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie ślubu cywilnego

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 05.11.2010

Jestem tydzień po ślubie cywilnym. Wczoraj żona oświadczyła mi, że jest w ciąży z innym mężczyzną. Czy mogę jakoś starać się o unieważnienie ślubu, który okazał się błędem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 151 Kodeksu rodzinnego „małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone:

 

  1. przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,
  2. pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony,
  3. pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste”.

 

Przewidziane w Kodeksie cywilnym (art. 82-88 ) wady oświadczenia woli lub ewentualnie inne wady oświadczenia woli (por. A. Kozaczka, Wady oświadczenia konsensu z art. 1 kodeksu rodzinnego a nieważność małżeństwa, NP 1957, nr 9, s. 52), które mogłyby mieć wpływ na ważność małżeństwa, nie mogły dotychczas w świetle obowiązującego prawa wywierać skutków prawnych, gdy chodzi o zawarcie małżeństwa lub o unieważnienie ślubu (patrz K. Pietrzykowski, Wpływ wad oświadczenia woli nupturientów na ważność małżeństwa, SP 1980, nr 3/65, s. 125). Zagadnienie znaczenia wad oświadczenia woli nabrało znaczenia w związku z art. 1 ust. 1 Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństwa, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 9, poz. 53 i 54), która w stosunku do Polski weszła w życie z dniem 29 marca 1965 r. – stanowiącym, między innymi, że małżeństwo nie może być prawnie zawarte bez pełnej i swobodnej zgody obu stron. Za poglądem, że Konwencja ta stała się częścią polskiego porządku prawnego, wypowiedział się H. Trammer (w: Czy wada oświadczenia woli nupturienta jest przyczyną unieważnienia małżeństwa, NP 1966, nr 1, s. 55).

 

Za uzasadniony jednak należało uznać pogląd wyrażony przez K. Pietrzykowskiego ( Wpływ wad oświadczenia woli…, s. 145), że wady oświadczenia woli nupturientów, które powinny mieć wpływ na ważność małżeństwa, nie mogły poprzednio stanowić podstawy unieważnienia małżeństwa. Obszerniej omawiała tę problematykę J. Preussner-Zamorska (Wady oświadczenia woli na gruncie prawa rodzinnego (ocena aktualnego stanu prawnego i wnioski de lege ferenda, w: Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy), Poznań 1990, s. 533 i następne).

 

Zmiany w tej materii przynosi ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 757), którą dodano art. 151.

 

Problematyka wad oświadczenia woli jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ograniczył się do nadania znaczenia tylko niektórym wadom oświadczenia woli, w sferze zawierania związku małżeńskiego, modyfikując ujęcie niektórych z nich na potrzeby prawa małżeńskiego.

 

Niestety w opisanej przez Pana sytuacji nie widzę podstaw, by mogło zostać orzeczone unieważnienie ślubu, pozostaje więc Panu jedynie wystąpienie z pozwem o rozwód.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + V =

01.09.2017

Witam,
z kolei nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na mój blog.
dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny

Arletta Bolesta

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »