Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Unieważnienie adopcji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.05.2013

Mamy bardzo duże problemy z naszą adoptowaną córką. Mimo że ma dwadzieścia lat, nie pracuje ani się nie uczy, nadużywa alkoholu, a nawet dopuszcza się kradzieży w naszym domu i gospodarstwie. Nie mamy już z nią żadnej więzi. Czy możliwe jest unieważnienie adopcji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawie unieważnienia adopcji ważna jest treść art. 125 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.), zgodnie z którym z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwiązanie stosunku przysposobienia, sąd może, stosownie do okoliczności, utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.

 

Korzystny dla Państwa pogląd wyraża Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 1999 r. (sygn. akt II CKN 711/97). Wskazano w nim, że „za ważny powód usprawiedliwiający rozwiązanie przysposobienia należy uznać rozkład więzi rodzinnej, a więc obopólny lub nawet występujący u jednej tylko strony stosunku przysposobienia brak takiego nastawienia psychicznego, jakie normalnie cechuje stosunki między rodzicami a dziećmi”.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu tego wyroku, „w art. 125 § 1 K.r.o. postanowiono, że rozwiązanie przysposobienia może nastąpić tylko z ważnych powodów oraz że wskutek takiego orzeczenia nie może ucierpieć dobro przysposobionego. Jeśli chodzi o ważne powody nie sprecyzowane w cytowanym przepisie, nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że wykładnia winna uwzględniać funkcję społeczną przysposobienia, a w szczególności to, że przysposobienie ma na celu zapewnienie przysposobionemu dziecku normalnych warunków rodzinnych, a gdy osiągnie pełnoletność – takiej sytuacji względem przysposabiającego oraz jego krewnych, w jakiej normalnie żyje w rodzinie dorosłe dziecko”.

 

Badając przesłankę ważnych powodów, należy wziąć pod uwagę nie tylko stosunki przysposobionego z rodzicami adopcyjnymi, lecz także z jego relacje z całą rodziną – dotyczy to zwłaszcza przysposobienia pełnego, które rozciąga się także na tę rodzinę. W szczególności można uznać, że nie zachodzą ważne powody w rozumieniu art. 125 § 1, jeśli wprawdzie więź przysposabiającego z przysposobionym została zerwana, ale nawiązała się silna więź rodzinna przysposobionego z jego dziadkami albo wujostwem z przysposobienia (por. J. Ignatowicz, w: Kodeks..., s. 588).

 

Trzeba też wskazać na wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 5 września 1975 r. (sygn. akt I CR 526/75), zgodnie z którym „oceny pojęcia »ważnych powodów« skutkujących w rozumieniu art. 125 K.r.p. rozwiązaniem stosunku przysposobienia należy dokonywać według chwili orzekania o rozwiązaniu stosunku przysposobienia, a to zgodnie z zasadą aktualności orzeczenia (art. 316 K.p.c.)”.

 

„Przy ocenie powodów rozwiązania przysposobienia osoby pełnoletniej rozważeniu ulegają wzajemne stosunki nie tylko w okresie uzyskania pełnoletności, ale i w okresie małoletności przysposobionego” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1980 r., sygn. akt IV CR 484/79).

 

W mojej ocenie przedstawione przez Państwa okoliczności faktyczne stanowią ważny powód, o którym mowa w art. 125 § 1 K.r.o., konieczny do rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd (unieważnienia adopcji). W chwili obecnej konieczne byłoby jednak zgromadzenie materiału dowodowego, tj. imion i nazwisk świadków, nagrań, protokołów zeznań na policji w sprawie kradzieży (jeżeli były składane).

 

Według art. 1251 K.r.o. rozwiązanie przysposobienia nie jest dopuszczalne, gdy przysposobienie zostało orzeczone na podstawie blankietowej zgody rodziców przysposobionego. Postępowanie o rozwiązanie przysposobienia odbywa się w trybie procesu. Stosuje się tu przepisy o postępowaniu odrębnym dla spraw ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453-458 Kodeksu postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c.).

 

Do rozpoznawania spraw o rozwiązanie przysposobienia rzeczowo właściwy jest sąd rejonowy – stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 1994 r. (sygn. akt III CZP 24/94).

 

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu w sprawie o rozwiązanie przysposobienia pobierana jest opłata stała w kwocie 200 zł.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism, w tym pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + III =

»Podobne materiały

Dziecko adoptowane chce odnaleźć biologiczną rodzinę – jak to zrobić?

Jaki jest formalny tryb odszukania rodziców i ewentualnego rodzeństwa przez pełnoletnie dziecko przysposobione adopcją pełną?

 

Rozwiązanie przysposobienia – sprawa w sądzie

Mam 25 lat. Otrzymałem wezwanie w sprawie rozwiązania przysposobienia. Pozew złożył mój ojczym, z którym nie mam kontaktu od 20 lat. Czy wystarczy jedno przesłuchanie, by sprawa została zamknięta? A może później dopiero rozpoczyna się procedura przed sądem? Czy potem będę mógł wystąpić o zmianę nazw

 

Czy można rozwiązać adopcję?

Czy można rozwiązać adopcję pełną? Czy sąd może zasądzić rentę dla przysposobionego (pełnoletniego)? Czy przysposobiony zachowuje nazwisko i miejsce zamieszkania?

 

Adopcja zagraniczna

Mieszkam z żoną we Francji. W styczniu 2013 r. zostaliśmy zakwalifikowani w Polsce do adopcji zagranicznej. Niedawno otrzymaliśmy informację, że moglibyśmy adoptować sześcioletniego chłopca. Niestety kiedy pojechaliśmy zapoznać się z dzieckiem, okazało się, że kwalifikację należy przeprowadzić ponow

 

Wskazanie konkretnej osoby jako rodziny zastępczej

Moja córka ma 17 lat i za 2 miesiące urodzi drugie dziecko (z tym samym chłopakiem). Nie jesteśmy w stanie zajmować się drugim dzieckiem, córka uczy się dziennie, a w rodzinie tylko ja pracuję. Chcemy wskazać konkretną osobę jako rodzinę zastępczą dla nowego dziecka – byłaby nią siostra chłopa

 

Opiekun prawny czy ojciec adopcyjny?

Będąc panną, urodziłam dziecko; nosi ono moje nazwisko. Z ojcem dziecka nie utrzymuję żadnych kontaktów. Dwa lata temu wyszłam za mąż. Mój mąż chciałby uregulować sprawy prawne związane z moim dzieckiem. Ja jednak zastanawiam się, czy ma to być pełna adopcja, czy ustanowienie go opiekunem prawnym mo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »