Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa ze wspólnikiem spółki cywilnej co do wspólnej spłaty kredytu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 25.09.2015

Prowadzę wraz ze wspólnikiem od kilkunastu lat biuro projektowe w formie spółki cywilne. Znamy się bardzo dobrze, mamy do siebie zaufanie. Niestety dopadły nas problemy finansowe. Chcemy wziąć kredyt (ok. 80 tys. zł) na spłatę długów, ale napotykamy na problemy z jego otrzymaniem. Jestem architektem i mogłabym samodzielnie, jako osoba z wolnym zawodem, dostać kredyt. Mam jednak pewne obawy. Kredyt byłby tylko na mnie, ale zostałby spożytkowany na cele naszej firmy. Czy można w formie umowy między wspólnikami zobowiązać wspólnika do wspólnej spłaty kredytu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem chciałaby Pani jako osoba z wolnym zawodem wziąć kredyt samodzielnie, ale przeznaczyć go na podreperowanie finansów prowadzonego biura projektowego. Prawo nie zabrania takiego działania. Problem w tym, że w takim przypadku: 1. Kredytobiorcą, a więc i osobą odpowiedzialną za spłatę, będzie tylko Pani. 2. Wspólnik teoretycznie nie będzie ponosił odpowiedzialność za ten kredyt.

 

A Pani chciałaby jednak stworzyć sytuację, w jakiej Pani wspólnik także poczuwałby się do spłaty kredytu. Można do tego doprowadzić poprzez:

 

  1. wspólne zaciągnięcie kredytu konsumpcyjnego,
  2. poręczenie przez wspólnika kredytu, jaki Pani zaciągnie osobiście lub w drodze ustanowienia zabezpieczenia, np.: hipoteka na nieruchomości należącej do wspólnika,
  3. przystąpienie wspólnika do kredytu po jego zaciągnięciu za zgodą banku,
  4. zawarcie stosownej umowy między Panią a wspólnikiem po zaciągnięciu kredytu (a najlepiej tego samego dnia), tak by przeznaczenie kredytu na potrzeby biura odbyło się po zawarciu umowy.

 

We wskazanych sytuacjach wspólnik będzie zainteresowany spłatą kredytu z uwagi na powstanie jego odpowiedzialności za ten kredyt. I tak odpowiednio:

 

  1. Pani i wspólnik odpowiadają za kredyt solidarnie i każde co do zasady za cały. W razie braku spłaty bank będzie kierował egzekucję do majątku Pani oraz wspólnika, w tym do biura projektowego.
  2. Poręczenie stwarza taka samą sytuację faktyczną i prawną Pani oraz wspólnika jak łączne zaciągnięcie kredytu.
  3. Przystąpienie do kredytu (Pani długu) stwarza taką samą sytuację faktyczną i prawną Pani oraz wspólnika jak łączne zaciągnięcie kredytu. Tyle tylko, że dotyczyć będzie kwoty, jaka nie została jeszcze spłacona.

 

Nie ma gotowych wzorów umowy dla sytuacji, w jakiej Pani się znajdzie. Konieczne byłoby jej opracowanie od podstaw. Umowa musiałaby zawierać szereg postanowień, zależnych od wyboru rozwiązania, stopnia zaufania między wspólnikami oraz jej stron (tylko wspólnicy czy też umowa z bankiem).

 

A.

Osoba trzecia (wspólnik) może wstąpić na miejsce dłużnika (Pani) co do całości jak i części, który zostaje z długu zwolniony w całości lub w części (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić:

 

  1. przez umowę między wierzycielem (bankiem) a osobą trzecią (wspólnik) za zgodą dłużnika (Pani); oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;
  2. przez umowę między dłużnikiem (Pani) a osobą trzecią (wspólnik) za zgodą wierzyciela (banku); oświadczenie wierzyciela (banku) może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

 

Każda ze stron (Pani i wspólnik), które zawarły umowę o przejęcie długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejęcia (bankowi), odpowiedni termin do wyrażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody.

 

Skuteczność umowy o przejęcie długu zależna będzie od zgody wierzyciela (banku) i jeżeli bank zgody odmówi, strona, która według umowy miała przejąć dług (wspólnik) jest odpowiedzialna względem dłużnika (Pani) za to, że wierzyciel (bank) nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia.

 

Pani nadal jest samodzielnym kredytobiorcą, ale w razie spłaty ponad kwotę, w jakiej miało nastąpić przejęcie, ma Pani prawo żądać od wspólnika zwrotu spłaty w tym zakresie.

 

B.

W umowie między Panią a wspólnikiem można postanowić, że jako osoba trzecia zobowiąże się zwolnić Panią od obowiązku świadczenia na rzecz banku spłaty części kredytu i stanie się odpowiedzialnym względem Pani jako dłużnika za to, że bank (wierzyciel) nie będzie od Pani żądał spełnienia świadczenia w ustalonym wspólnie zakresie. Pani jest nadal dłużnikiem banku, ale płacąc część, w jakiej doszło do zobowiązania się wspólnika, może Pani zadąć od niego zwrotu dokonanych wpłat razem z odsetkami.

 

Informuje się o tym bank, a bank [jeżeli w umowie zastrzeżono, że dłużnik (wspólnik) spełni świadczenie na rzecz osoby trzeciej (banku)] w braku odmiennego postanowienia umowy może żądać bezpośrednio od dłużnika (wspólnika) spełnienia zastrzeżonego świadczenia. Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej (banku) nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia (bank) oświadczyła którejkolwiek ze stron, że chce z zastrzeżenia skorzystać.

 

C.

Może Pani umówić się ze wspólnikiem, że po otrzymaniu kredytu przez Panią udzieli mu Pani pożyczki w wysokości połowy kredytu na takich samych warunkach jak Pani kredyt.

 

Wspólnik formalnie spłaca Pani pożyczkę, a Pani spłaca kredyt.

 

Kredyt jest jednak tylko na Pani głowie. Jak wspólnik nie przekaże pieniędzy, ma Pani prawo wystąpić do sądu oraz egzekwować zwrot pożyczki przymusowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 5 =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

 

Zabezpieczenie spłaty byłych wspólników

Wychodzę obecnie ze spółki cywilnej. Wspólnicy nie mają aktualnie pieniędzy, aby mnie spłacić, dlatego proponują spłatę w miesięcznych ratach przez kilka lat. Jak zabezpieczyć tę spłatę, wiedząc, że byli wspólnicy zamierzają przekształcić się w spółkę z o.o.?

 

Wystąpienie ze spółki cywilnej z powodu nieuczciwości wspólnika

„Jak mówią jaskółki najgorsze są spółki” – w moim przypadku się sprawdziło. Wspólnik zdefraudował z konta firmy pokaźną kwotę, a co więcej zabrał wszystkie dokumenty, pozbawiając mnie możliwości ruchu. Wypowiedziałem mu w liście poleconym upoważnienie do reprezentowania spółki i we

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »