.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa wypowiedzenia

Chcesz zwolnić się z pracy? Nie wiesz jak właściwie wypowiedzieć umowę o pracę oraz jakie prawa i obowiązki przysługują Ci w związku z wypowiedzeniem? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedz w artykule.

 

Wypowiedzenie zmieniające, jako pewna złożona forma wypowiedzenia, rządzi się zasadniczo tymi samymi prawami, o czym wyraźnie stanowi art. 42 § 1 K.p. Odmienność sprowadza się natomiast do treści art. 42 § 2 i 3 K.p., natomiast art. 42 § 4 K.p. stanowi instytucję pozwalająca na czasowe powierzenie pracownikowi wykonywania innej pracy, bez potrzeby dokonywania wypowiedzenia zmieniającego.

  W zakresie instytucji wypowiedzenia zmieniającego najważniejsze znaczenie odgrywa przedmiot wypowiedzenia, to znaczy warunki pracy i płacy, które w celu ich zmiany wymagają zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, zakładając, że zmiana nie nastąpiła na zasadzie porozumienia stron stosunku pracy.

Art. 42 § 2 K.p. literalnie stanowi o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy, co oznacza, że takiego wypowiedzenia wymagają zarówno warunki pracy, jak i warunki płacy, a także warunki pracy i płacy łącznie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Nie uzasadnia ona natomiast dalej idącego twierdzenia, a mianowicie takiego że zmiana nazwy stanowiska nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, gdy pracownik nie zgadza się na taką zmianę, ponieważ w opisywanej sprawie pracownik takiej zmiany nie kwestionował i dlatego Sąd Najwyższy uznał wypowiedzenie zmieniające za zbędne, a wypowiedzenie w ogóle za nieuzasadnione zmianami organizacyjnymi po stronie pracodawcy, gdyż były one pozorowane.

Nie można więc na tle powołanych rozstrzygnięć Sądu Najwyższego dowodzić, że zmiana zajmowanego przez pracownika stanowiska, zapisanego wyraźnie w treści umowy o pracę, nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego, gdyż takie twierdzenie jest oczywiście sprzeczne z art. 42 K.p., który samoistnie o kwestii korzystności bądź niekorzystności dla pracownika określonej zmiany w treści łączącego strony stosunku pracy w ogóle nic nie mówi.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego można znaleźć więcej rozstrzygnięć, które w uzasadnieniach powołują się na ową zasadę, w myśl której istotny element stosunku pracy istniejący z mocy prawa lub z woli jego stron podlega zawsze wypowiedzeniu zmieniającemu.    Przeczytaj pełną treść

 

 Ze względu na kształtujący charakter oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, skutki uchylenia się od przedmiotowego oświadczenia będą następowały ex tunc, czyli od dnia, w którym oświadczenie woli zostało złożone. W razie uchylenia się przez Panią od przedmiotowego oświadczenia woli, oświadczenie woli o wypowiedzeniu powinno być więc traktowane jako niebyłe.

Uchylenie się od złożonego przez Panią oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, powołując się na błąd przy jego składaniu, jest możliwe.

Aby dokonać skutecznego uchylenia, powinna Pani złożyć pracodawcy oświadczenie o cofnięciu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem ze względu na błąd co do okoliczności faktycznych, w jakich Pani składała oświadczenie woli.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Ile trwa okres wypowiedzenia umowy o pracę?
Czy jest zgodny z prawem 14-dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę? Wydawało mi się, że okres wypowiedzenia umowy o pracę powinien być 3-miesięczny. Nie spodziewałem się, że otrzymam wypowiedzenie, a dziwnym zbiegiem okoliczności nie podpisałem tamtego dnia listy obecności. Czy będzie więc w mocy takie wypowiedzenie, jeśli przedłożę zaświadczenie lekarskie od tego dnia o niezdolności do pracy?

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę

W trakcie rozmowy z szefem pod wpływem emocji podjąłem decyzję o złożeniu wypowiedzenia, które zostało przyjęte dzień później. Kolejnego dnia otrzymałem telefon od przełożonego mojego szefa z prośbą o wycofanie wypowiedzenia (uczyniłem to). Ostatecznie jednak obydwaj przełożeni spotkali się ze mną i poinformowali mnie, że podjęli wspólną decyzję o nieprzyjęciu mojej prośby o wycofanie wypowiedzenia, zostałem więc zwolniony ze świadczenia pracy. Czy wszystko odbyło się zgodnie z prawem pracy?Błędna data upływu wypowiedzenia (umowa o pracę)
Dostałam wypowiedzenie z pracy o poniższej treści, z którym zgadzam się, ale według mnie data zakończenia wypowiedzenia jest nieprawidłowa, czy mam rację? „Rozwiązuję z panią umowę o pracę zawartą w dniu 01-03-2006 r. z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 05-04-2008 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest długotrwała nieobecność w pracy uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy. Jednocześnie informuję, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu rejonowego sądu pracy. Przed upływem tego terminu może pani złożyć wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.” Wypowiedzenie nastąpiło w wyniku 5,5-miesięcznej absencji chorobowej, a podpisałam je z datą 03-03-2008 r.

Niejasna przyczyna wypowiedzenia umowy
Dostałam 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy po 32 latach w tym samym zakładzie. Przyczyna zwolnienia na piśmie brzmi tak: „reorganizacja pracy oddziałów okręgowych NBP polegająca na standaryzacji czynności w oddziałach okręgowych, skutkująca zmniejszeniem zatrudnienia w Oddziale Okręgowym NBP”. Wiem, że na moje miejsce będzie zatrudniona inna osoba. Nie zgadzam się ze zwolnieniem, ponieważ dotychczas nie otrzymałam żadnej kary, wręcz przeciwnie – otrzymywałam nagrody. Napisano, że mogę wnieść odwołanie do sądu. Czy jest sens? Urodziłam się w 1957 r. (brakują mi więcej niż 4 lata do emerytury). Nie pełniłam też żadnej funkcji, z którą związana jest ochrona zatrudnienia.

Jak skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Złożyłam kilka dni temu wypowiedzenie pracodawcy i chciałabym odejść jak najszybciej, ponieważ mam już drugą pracę. Jednakże pracodawca zgodził się na rozwiązanie umowy o pracę w trybie ustawowym, czyli po 3 miesiącach. Co mam zrobić, żeby pożegnać się z firmą jak najszybciej?Wypowiedzenie umowy po urlopie wychowawczym
Szefowa postanowiła mnie zwolnić po moim powrocie z urlopu macierzyńskiego. Pracowałam u niej na pełny etat od 2000 r. i miałam podpisaną umowę na czas nieokreślony. Mam także zaległy urlop z 2006 r. Chciałabym się dowiedzieć, czy szefowa może mnie zwolnić od razu po moim powrocie. Czy należy mi się jakieś wypowiedzenie oraz wynagrodzenie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl