.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa użyczenia stowarzyszeniu samochodu dla przejazdów służbowych

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.04.2011

Prezes zarządu stowarzyszenia non profit jest właścicielem samochodu, którego będzie użyczał dla przejazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych. Co będzie korzystniejsze: zawarcie umowy użyczenia czy uchwała zarządu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalnością stowarzyszenia kieruje zarząd. Sposób reprezentacji stowarzyszenia określa jego statut. Skoro zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały, to w celu użyczenia czy też wzięcia do używania samochodu konieczna jest uchwała zarządu. Umowa użyczenia de facto i tak zostanie zawarta przez same czynności faktyczne. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu do używania, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 Kodeksu cywilnego).

 

Należy pamiętać, że umowa może zostać zawarta ustnie. Ustna umowa użyczenia pozostaje zatem ważna i skuteczna. Tym samym istotą problemu w niniejszej sprawie jest nie to, czy zawrzeć umowę (bo ona i tak zostanie zawarta, choćby w sposób dorozumiany), ale to, czy umowa użyczenia powinna zostać sporządzona na piśmie. Na wypadek ewentualnego sporu mogącego wyniknąć z tego stosunku prawnego oraz z punktu widzenia postępowania dowodowego należy zachować formę pisemną. W przeciwnym razie będzie miał zastosowanie art. 74 Kodeksu cywilnego, który wprowadza ograniczenia dowodowe w przypadku niezachowania formy pisemnej, a konkretnie: w ewentualnym sporze wynikłym z tego stosunku użyczenia nie będzie dopuszczalny dowód ze świadków i z przesłuchania stron na okoliczność, że użyczenie miało miejsce.

 

Podsumowując – dla zawarcia umowy użyczenia w imieniu stowarzyszenia konieczna jest uchwała zarządu. Nadto z wyżej omówionych względów umowa powinna być zawarta na piśmie. Umowa użyczenia może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. W przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony użyczenie kończy się, gdy biorący do używania uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić (art. 715 Kodeksu cywilnego). Warto pamiętać, iż jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać wcześniejszego zwrotu rzeczy, nawet gdy umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Obowiązki użyczającego to: wydanie rzeczy, nieprzeszkadzanie w używaniu. Obowiązki biorącego do używania to: piecza nad oddaną rzeczą, obowiązek zwrotu rzeczy po zakończeniu używania w stanie niepogorszonym, zakaz oddania rzeczy osobie trzeciej. W przypadku, gdy biorący do używania używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie, nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, użyczający może żądać oddania rzeczy przed upływem czasu, na jaki umowa została zawarta.

 

W umowie użyczenia strony mogą określić sposób używania. Jeśli tego nie uczynią, biorący może używać rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu (art. 712 Kodeksu cywilnego).

 

Umowa użyczenia jest umową nieodpłatną, nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl