.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa przedwstępna na zakup domu

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 26.06.2014

Zawarłem umowę przedwstępną na zakup domu. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalność. Wpłaciłem 10 tys. zł zadatku. Umówiliśmy się na podpisanie końcowej umowy, ale notariusz odnalazł w księdze wieczystej wpisany zakaz zbywania i obciążania nieruchomości. Sprzedający twierdzi, że sprawy rozwodowe są w toku i to dlatego. Jego zdaniem za jakieś 2 miesiące zakaz zostanie zniesiony. Jeśli faktycznie tak będzie, to chcę zakupić dom. Zrezygnuję, gdy okaże się, że sprawa przeciąga się w czasie. Jak mogę zabezpieczyć swoje interesy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po pierwsze – na początku odpowiedzi chciałabym uczulić na to, aby dowiedzieć się dokładnie, na jakim etapie jest sprawa rozwodowa, ile czasu już trwa, czy w trakcie rozwodu będzie też podział majątku. Czy też rozwód już owi Państwo mają, a teraz jest postępowanie o podział majątku, w trakcie którego żona wniosła o zakaz sprzedaży.

 

Jeżeli sprawy trwają już parę lat i mają się ku końcowi, to jest nadzieja, że niebawem mogą się skończyć. Jednakże skoro jest zakaz, to można przypuszczać, że jest spór co do podziału, a to przedłuża zawsze postępowanie. Z reguły takie postępowanie trwa 2-3 lata. Być może sprzedawcy wydaje się, że to będzie zaraz, ale wcale tak nie musi być i z reguły tak nie jest.

 

Są to sprawy prywatne, ale niestety, jeżeli chce, aby Pan poczekał, to musi Pan wiedzieć, jaki jest stan faktyczny i prawny nieruchomości.

 

Po drugie – została spisana umowa przedwstępna na zakup domu; na czym ona polega, to zapewne Pan wie.

 

Sprzedający nie wywiązał się z umowy, to znaczy nie ma do sprzedaży domu bez obciążeń, czyli takiego, jaki był w chwili podpisania umowy przedwstępnej, zatem:

 

  1. może Pan żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości,
  2. jeżeli umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego, można żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, ale w sytuacji obciążenia KW jest to na razie niemożliwe,
  3. może Pan zgodzić się na podpisanie aneksu, w którym termin podpisania ostatecznej umowy zostanie przedłużony, ale do konkretnej daty, a nie do czasu zlikwidowania obciążenia w księdze wieczystej, bo wówczas można bardzo długo czekać; z uwagi na to, iż zgodzi się Pan na przedłużenie terminu zawarcia umowy, można wpisać, że wszelkie koszty (lub określić, które koszty, np. tylko notarialne) związane z zakupem domu ponosi sprzedający (z reguły jest to kupujący),
  4. możecie Państwo podpisać aneks lub ugodę do umowy przedwstępnej, w której sprzedający zobowiąże się do zwrotu Panu 10 tys. zł już, a w ugodzie można przewidzieć, iż w przypadku niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron, strona ta będzie musiała zapłacić karę umowną w wysokości 20 tys. zł.

 

Można oczywiście przewidzieć, że np. tylko sprzedający będzie obciążony karą umowną (taki zapis jest bardziej korzystny dla Pana) albo też, że takie zabezpieczenie przewidziane jest dla obu stron umowy (to zapewnia równowagę obowiązków stron).

 

Z ugody będzie jednoznacznie wynikać, iż strona będzie mogła się domagać tej kwoty w przyszłości tytułem kary umownej, jeśli z przyczyn obciążających drugą stronę nie dojdzie do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.

 

Można wpisać postanowienie dotyczące kary umownej, np. takie: „Strona, która nie wykona umowy, albo która odstąpi od umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości XXX”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »