Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa przedwstępna a ulga mieszkaniowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.07.2015

Trzy lata temu otrzymałem w darowiźnie od taty mieszkanie, które sprzedałem rok później. Czyli do końca tego roku muszę uzyskaną ze sprzedaży kwotę przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, inaczej będę musiał zapłacić podatek wraz z odsetkami. Niestety dopiero teraz znalazłem interesujące mnie mieszkanie, z tym że do jego zakupu będę dodatkowo potrzebował kredyt, na przyznanie którego bank rezerwuje sobie czas do 3 miesięcy, więc temat zakupu zakończy się w przyszłym roku. Stąd moje pytanie, czy dla urzędu skarbowego wystarczająca będzie umowa przedwstępna zakupu mieszkania, aby nie cofnęli mi ulgi mieszkaniowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdą jest, że termin na wydatkowanie przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe wynosi dwa lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Niejasnym i niejednolitym jest klasyfikowanie umowy przedwstępnej i jej skutków na gruncie zwolnienia. Niezawarcie w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie umowy przenoszącej własność wydaje się, na warstwie językowej przepisu bazując, uniemożliwiać skorzystanie ze zwolnienia. W praktyce (istnieją również mocno osadzone w zdania odrębne) niekiedy bywa jednak inaczej, za pomocą wykładni celowej dojść można do wniosku, że zawarcie notarialnej umowy przedwstępnej w ww. dwuletnim terminie spełnia warunki dla korzystania z ulgi mieszkaniowej, pod warunkiem że w terminie późniejszym dojdzie do zrealizowania umowy przyrzeczonej, tj. do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

 

Podobnie wskazuje m.in. pismo z dnia 12 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie [sygn. IPPB4/415-401/11-4/JK]:

 

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 30 sierpnia 2010 r. Wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie od rodziców 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który sprzedała w dniu 10 września 2010 r. za kwotę 180.000,00 zł W dniu 4 maja 2011 r. Wnioskodawczyni zawarła w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną zakupu 1/2 udziału w dwóch lokalach mieszkalnych połączonych ze sobą, ale posiadających oddzielne księgi wieczyste. W ramach zadatku Wnioskodawczyni przelała kwotę 180.000,00 zł na rzecz Sprzedających. Finalna umowa nabycia nieruchomości zostanie zawarta w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

 

Podsumowując, wskazać należy, iż pomimo, że umowa przedwstępna nie jest umową przenoszącą własność nieruchomości - wydatkowanie po jej podpisaniu środków na nabycie udziałów w dwóch lokalach mieszkalnych można uznać jako wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że w terminie późniejszym, dojdzie do zrealizowania umowy przyrzeczonej, tj. do podpisania właściwej umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości. Tylko w takim przypadku przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy”.

 

Nie jest to jednak klasyczny, utarty pogląd. Tym wydaje się być tu niekorzystny pogląd wyrażony m.in. w wyroku (do poprzedniego stanu prawnego jednak z wciąż aktualna tezą) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2010 r. [sygn. I SA/Po 237/10], w którym sąd wskazuje, że „Zapłata części ceny na podstawie umowy przedwstępnej uzasadniałaby zwolnienie podatkowe, jeżeli w zawartej następnie umowie sprzedaży, w ustawowym terminie, wpłata zostałaby zaliczona na poczet ustalonej ceny”.

 

Kwesta różniąca oba rozstrzygnięcia to forma umowy przedwstępnej, w pozytywnej interpretacji była to umowa w formie aktu notarialnego, w negatywnym wyroku – umowa przedwstępna nie miała formy aktu notarialnego. Nie jest jednak tak, że umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego gwarantuje prawo do skorzystania z ulgi, gdy umowa przyrzeczona zostanie zawarta po upływie dwuletniego terminu – wszystko niestety zależeć będzie od podejścia organu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - cztery =

»Podobne materiały

Podatek od sprzedaży nieruchomości a jej darowizna na rzecz osoby bliskiej

Moi rodzice posiadają od 15 lat działkę z małym domkiem. W 2007 r. darowali mi jej połowę w formie udziału.  Nie można znieść jej współwłasności, ponieważ działka jest za mała i podział byłby sprzeczny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Postanowiliśmy wspólnie tę działkę sprzedać

 

Usługa wykonana w Danii na zlecenie polskiej firmy – gdzie zleceniobiorca zapłaci podatek dochodowy, w Polsce czy w Danii?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podpisałem kontrakt na podwykonawstwo z polską firmą, która zleca mi wykonanie usługi na terenie Danii. Czy dochód, jaki uzyskam z wykonanej usługi, podlega opodatkowaniu w Danii? Wydaje mi się to niewłaściwe, bo fakturę wystawię na zlecenioda

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »