.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa pomiędzy spółką a jej udziałowcem

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.10.2010 • Zaktualizowane: 25.02.2021

Jestem udziałowcem w spółce z o.o. oraz jej prezesem. Spółka zajmuje się wynajmowaniem lokali użytkowych i mieszkalnych. Czy ja jako osoba fizyczna mogę wynająć spółce lokal mieszkalny z prawem podnajmu osobom trzecim? Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, spółka musi je wykończyć i wyposażyć, a potem wynająć z zyskiem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa pomiędzy spółką a jej udziałowcem

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jest to możliwe, problematyczny jest jednak sposób zawarcia umowy, bowiem nie może Pan zawrzeć jej sam z sobą. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 210 § 1) w umowie między spółką a członkiem zarządu – „spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”. Jeśli w spółce nie ma rady nadzorczej, wspólnicy, zatem m.in. Pan, winni wyznaczyć pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu.

 

Jeśli w spółce jest wiceprezes uprawniony do reprezentowania spółki, to zdaniem niektórych autorów może on zawrzeć umowę z prezesem.

 

Nie znam jakiegokolwiek przepisu, który uniemożliwiałby zawarcie takiej umowy.

Świadczenia i transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

Winien Pan pamiętać, że jest to transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 91 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że czynsz i warunki umowy winny być warunkami rynkowymi, w skrócie: niezależne podmioty zawarłyby podobna umowę – jest to ważne, bowiem jeżeli w wyniku powiązania zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Marcin Jamroży w komentarzu praktycznym Najem, użyczenie, sprzedaż albo aport lokalu do spółki kapitałowej przez wspólnika (w: Vademecum Doradcy Podatkowego) wskazuje ponadto:

 

„Czynsz najmu lokalu wykorzystywanego przez spółkę kapitałową na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. – u.p.d.o.p.). Jeżeli wysokość czynszu najmu byłaby zawyżona w stosunku do cen rynkowych, to organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej przysługuje prawo oszacowania dochodu (oraz należnego podatku) podatnika (na podstawie art. 11 u.p.d.o.p. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833 z późn. zm.). Świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny następować z zachowaniem zasady dystansu (arm's length principle), wymagającej określenia zapłaty (czynszu najmu) w wysokości wynagrodzenia, jakie podmioty niezależne uzgodniłyby w porównywalnych warunkach. Jeżeli wysokość czynszu najmu byłaby zaniżona w stosunku do czynszu rynkowego, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mogłyby ustalić przychód dla spółki w postaci częściowo odpłatnego świadczenia (art. 12 ust. 6a u.p.d.o.p.). Zapłata czynszu najmu nie stanowi też jednostronnego świadczenia (tzw. ukrytej dywidendy) na rzecz wspólnika spółki kapitałowej i dlatego nie ma podstaw do wyłączenia takiego wydatku z kosztów uzyskania przychodów. Zwraca się uwagę, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.p. za koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. Składniki majątkowe wykorzystywane przez spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie najmu lub dzierżawy nie wchodzą w skład majątku spółki i tym samym nie podlegają odpisom amortyzacyjnym”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »