.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa partycypacji

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 07.03.2013

Moi rodzice mają umowę partycypacji w kosztach budowy bloku TBS. Podpisaliśmy umowę przeniesienia praw i obowiązków z tej umowy na mnie. Czy powinnam dopełnić jeszcze jakiś obowiązków? Co z urzędem skarbowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie praw wynikających z umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez TBS może zostać dokonane zarówno w drodze nieodpłatnej cesji, jak również w drodze darowizny.

 

Jeśli chodzi o konsekwencje podatkowe, w tym obowiązek dokonania zgłoszenia, warto zapoznać się z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 04.05.2011 r., sygn. akt ITPB2/436-14/11/PS.

 

Zadane pytanie dotyczyło sprawy analogicznej do Pani sprawy. W dniu 11 grudnia 2007 r. matka Wnioskodawczyni dokonała cesji praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji na Wnioskodawczynię. Umowa cesji została podpisana w administracji TBS. Będąca przedmiotem zapytania umowa stanowi, iż matka ceduje prawa i obowiązki wynikające z umowy partycypacji na Wnioskodawczynię oraz że Wnioskodawczyni cesję przyjmuje i wstępuje w miejsce matki. Umowa nie zawiera natomiast określenia warunków cesji, tzn. czy jest ona odpłatna, czy darmowa. Poza zawartą umową cesji nie spisywano innych dokumentów, np. aktu notarialnego, umowy darowizny czy też umowy sprzedaży.

 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nieodpłatna cesja praw wynikających z umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkania, realizowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

 

Zdaniem Wnioskodawczyni nie ma podstawy do zastosowania opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie zawarto umowy darowizny. Umowa cesji nie została natomiast wymieniona w ustawie o podatku od spadków i darowizn jako tytuł prawny nabycia praw majątkowych. Tym samym prawa nabyte w drodze cesji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni uważa, że nie miała obowiązku złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że interpretacja wnioskodawczyni jest poprawna. W odpowiedzi napisał: „należy stwierdzić, iż umowa cesji zawarta między Wnioskodawczynią a Jej matką nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli przyjmując za Wnioskodawczynią, nie została dokonana w formie darowizny. Wówczas Wnioskodawczyni nie miała również obowiązku złożenia zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD0Z2 w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy”.

 

Z treści odpowiedzi Dyrektora wynika również, że w przypadku dokonania przeniesienia praw z umowy partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez TBS w drodze darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego, darowizna na rzecz zstępnego jest zwolniona z podatku, podlega jednak obowiązkowi zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl