.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o współpracy z lekarzami w prywatnej przychodni

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 01.09.2008

Znajoma jako pracodawca współpracuje z lekarzami w prywatnej przychodni. Ma z nimi podpisaną umowę o udzielanie świadczeń medycznych. Chciałabym zapytać, czy akta osobowe powinny wyglądać tak jak dla pracownika z umową o pracę na czas nieokreślony? Czy badania lekarskie okresowe i szkolenia BHP obowiązują z tytułu takiego zatrudnienia? Czy przysługuje urlop? Czy karty ewidencji czasu pracy (roczna i miesięczna), a także oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem są wymagane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o współpracy z lekarzami w prywatnej przychodni

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilnoprawna nie jest zawierana na podstawie Kodeksu pracy, a zatem nie obowiązują zasady, które ten kodeks wprowadza. Akta osobowe nie muszą więc wyglądać tak, jak przewidują to przepisy prawa pracy (wystarczą podstawowe dane oraz przebieg pracy zawodowej i uprawnienia do wykonywania zawodu).

 

Nie obowiązują również przepisy dotyczące szkoleń BHP (wyjątek stanowi przepis art. 304 § 1 Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy) ani badań lekarskich czy urlopów. Nie jest też konieczne ewidencjonowanie czasu pracy. Regulaminy z kolei obowiązują pracowników, chyba że co innego wynika z treści umowy cywilnoprawnej.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Strony umowy cywilnoprawnej mogą zawrzeć umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.

 

Umowa-zlecenie jest umową starannego działania (liczy się więc sposób wykonywania zlecenia), a umowa o dzieło jest umową rezultatu (liczy się zatem jedynie efekt działań).

 

Zleceniobiorca nie ma, co prawda, uprawnienia do urlopu, ale może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej, jednak tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez zaistniałe okoliczności. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić dającego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zastępcy. W razie zawiadomienia przyjmujący zlecenie odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy. Przez umowę-zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 K.c.). Treść i zakres tej umowy regulują przepisy art. 734-751 K.c.

 

Umowa o dzieło jest uregulowana przez przepisy art. 627-646 K.c. Opisana przez Panią działalność będzie spełniała kryteria umowy-zlecenia. Należy jednak podkreślić, iż sama umowa zawarta między stronami może wprowadzać odmienne regulacje niż przepisy Kodeksu pracy – może np. wprowadzać czas pracy i konieczność jego ewidencji lub uprawnienia do urlopu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »