.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o pracę i umowa o dzieło a ciąża

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 15.04.2010

Jestem zatrudniona w firmie A na podstawie umowy o pracę i w firmie B na podstawie umowy o dzieło. Prace wynikające z obu umów wykonuję w siedzibie pracodawcy A, ich zakres jest prawie identyczny. Czy taka forma współpracy jest zgodna z Kodeksem pracy? Czy jeśli będę w ciąży, to będzie mi przysługiwała jakakolwiek ochrona z tytułu umowy o dzieło? Czy mogę opierać się na zasadzie „domniemanego stosunku pracy” i oczekiwać, że żadne ze świadczeń nie ulegnie zmianie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o dzieło stanowi jeden z rodzajów kontraktów cywilnoprawnych. Jej istotą jest wykonanie dzieła przez wykonawcę za wynagrodzeniem wypłaconym przez zamawiającego.

 

W stosunkach pracy jest ona stosowana, gdy pracodawca prócz podstawowego zatrudnienia chciałby, aby pracownik wykonał dla niego odrębne od stosunku pracy dzieło za odrębnym wynagrodzeniem.

 

Forma ta (umowa o pracę + umowa o dzieło) czasem jednak wykorzystywana jest niezgodnie z jej przeznaczeniem, w celu ograniczenia kosztów.

 

Jeżeli wykonywany jest tylko jeden stosunek pracy, na rzecz tego samego pracodawcy, w tym samym czasie i miejscu, a dzieło jako takie nie jest wyodrębnione, to pracodawca faktycznie narusza prawa pracownika, a pracownikowi przysługuje roszczenie o stwierdzenie istnienia stosunku pracy.

 

Przy rozpoznaniu, czy mamy do czynienia z naruszeniem, czy też dwoma odrębnymi stosunkami pomiędzy podmiotami, kluczowe jest określenie przedmiotu „pracy”.

 

W razie wątpliwości co do natury stosunku pracy, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może Pani zwrócić się do właściwego okręgowego Inspektoratu Pracy z wnioskiem o kontrolę.

 

Umowa o dzieło zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie może być wliczona do składników wynagrodzenia, od których uzależniona jest między innymi wysokość wynagrodzenia w okresie choroby.

 

Względem umowy o dzieło nie stosuje się także innych przepisów z Kodeksu pracy (w tym ograniczeń w zakresie wypowiadania umowy w okresie urlopu macierzyńskiego czy też choroby). Właściwymi dla niej są przepisy Kodeksu cywilnego, w tym przepisy o wypowiadaniu umów oraz jej własna treść.

 

Tym samym, jeżeli istnieją przesłanki do uznania umowy o dzieło jako naruszenia praw pracownika w zakresie naruszenia art. 22 § 1 Kodeksu pracy, powinna Pani wystąpić ze stosownym roszczeniem do sądu pracy. Uprzednio, jak zostało to zaznaczone powyżej, może Pani skierować wniosek o przeprowadzenie kontroli do właściwego okręgowego Inspektoratu Pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »