.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa o najem mieszkania z ADM i podpisy małżonków

Od dwóch lat mieszkam z żoną w Irlandii, ale w Polsce mamy mieszkanie z ADM. Wyjechaliśmy za granicę, by spłacić zaległy czynsz. Obecnie ADM wzywa nas do osobistego stawienia się w celu podpisania nowej umowy o najem. Ja mogę jechać, ale żona musiałaby zabrać ze sobą nasze 2-miesięczne dziecko, co jest bardzo kłopotliwe. Czy ADM ma prawo wymagać od nas obojga podpisów na miejscu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi udzielam, zakładając, że mowa jest o najmie lokalu komunalnego.

 

Z pytania wynika, że wynajmujący domaga się, aby umowa najmu była podpisana przez Pana i żonę.

 

Podstawą tego żądania jest prawdopodobnie norma art. 37 § 1 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal”.

 

Takim prawem rzeczowym (ograniczonym) jest również właśnie najem mieszkania.

 

Z powyższego przepisu wynika, że na zawarcie umowy najmu lokalu (co jest traktowane jako nabycie prawa rzeczowego) potrzebna jest zgoda Pańskiej żony.

 

Bez tej zgody umowa najmu mogłaby zostać uznana za nieważną, zgodnie bowiem z art. 37 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka”.

 

Ponadto z § 3 tego przepisu wynika, że „druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy i staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu”.

 

Natomiast podkreślenia wymaga fakt, iż „jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna” (§ 4).

 

Mając powyższe na uwadze, w związku z tym, że w rzeczywistości ewentualny czynsz oraz opłaty z tytułu użytkowania mieszkania pokrywałby Pan ze środków wchodzących w skład wspólnego majątku Pana i Pańskiej małżonki, powyższe przepisy znajdują w niniejszej sprawie zastosowanie, a do wynajęcia mieszkania w zasadzie niezbędna byłaby zgoda Pańskiej małżonki w tym zakresie, aby uniknąć ewentualnych problemów w przypadku późniejszego zakwestionowania ważności umowy zawartej przez Pana bez jej zgody.

 

Uważam jednak, że w przedmiotowej sprawie nie jest konieczne, aby Pańska żona fatygowała się do Polski w celu podpisania umowy. Żona może udzielić Panu na piśmie zgody do zawarcia umowy najmu. Nic tez nie stoi na przeszkodzie, aby żona ustanowiła Pana swoim pełnomocnikiem i upoważniła do zawarcia umowy najmu również w jej imieniu.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl