.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o dzieło pomiędzy firmami a rozliczenia

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.06.2012

Chciałabym zadać pytanie dotyczące umowy o dzieło. Istnieje jednoosobowa działalność gospodarcza (profil – tworzenie oprogramowania). Właściciel firmy postanawia zawrzeć (na swoją osobę) umowę o dzieło z zewnętrznymi firmami na utworzenie oprogramowania. Z jedną z tych firm już wcześniej współpracował poprzez swoją działalność gospodarczą (były wystawiane faktury VAT). Z drugą firmą nie było jeszcze żadnej współpracy. Chciałabym wiedzieć, czy w takim przypadku powinna być wystawiana faktura VAT. A może rachunek? Czy VAT jest płacony każdego miesiąca?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli zawierając i wykonując umowy o dzieło, działa Pani w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, obrót z ich tytułu podlega opodatkowaniu VAT. Czy działa Pani w opisanej sytuacji jako podatnik, reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.).

 

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza, o której mowa powyżej, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, nie uznaje się m.in. czynności, „z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich” (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

 

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się „przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

 

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9”.

 

W ww. pkt 9 chodzi o przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

 

Podsumowując, jeśli zawiera Pani umowę o dzieło w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wynagrodzenie jest obrotem w VAT i podlega opodatkowaniu VAT. W związku z tym wystawia się fakturę VAT.

 

Jeśli natomiast umowa o dzieło nie jest zawierana przez Panią w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, nie będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT, gdy z tytułu wykonania czynności określonych w umowie będzie Pani związana ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności a Panią co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

 

Co do zasady, podatek VAT płatny jest w okresach miesięcznych. Wyjątkiem są tu rozliczenia podatników, którzy wybrali kwartalne składanie deklaracji; jednak nawet część z nich zmuszona jest wpłacać zaliczki miesięczne na VAT kwartalny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »