Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o dzieło

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.04.2014

Na mocy umowy o dzieło jedna ze stron umowy zobowiązuje się do osiągnięcia określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej, a następnie do przekazania go drugiej stronie za zapłatą umówionego wynagrodzenia.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przedmiot umowy o dzieło

 

Mając na uwadze art. 627 Kodeksu cywilnego1 należy stwierdzić, że przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła, które powinno przyjąć postać określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Dziełem będzie więc zarówno wykonanie określonego przedmiotu (np. mebli), ale również rezultat, który może przyjąć inną postać (np. dzieło polegające na wykonaniu przez fryzjera zgodnej z życzeniem klienta fryzury). Ta określoność rezultatu odróżnia umowę o dzieło od umowy o świadczenie usług, która jest umową starannego działania – jej celem jest jedynie wykonywanie określonych czynności, nie muszą one zmierzać do osiągnięcia konkretnego rezultatu (np. zarządzanie siecią komputerową).

 

Wynagrodzenie za wykonanie dzieła

 

Wynagrodzenie za wykonane dzieło może przyjąć postać wynagrodzenia ryczałtowego, bądź też wynagrodzenia kosztorysowego. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest wprost poprzez wskazanie wysokości wynagrodzenia bądź w pieniądzu, bądź też w postaci innego świadczenia posiadającego wartość majątkową. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Podwyższenie ryczałtu może jednak nastąpić na mocy orzeczenia sądu, jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą. W takim przypadku sąd może również rozwiązać umowę o dzieło.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Natomiast wynagrodzenie kosztorysowe określane jest poprzez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Może to nastąpić poprzez odwołanie się w umowie do stawek za wykonanie określonych prac, czy do cennika.

 

W przypadku gdy strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło określonego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

 

Odstąpienie od umowy o dzieło, rękojmia za wady fizyczne

 

W pewnych przypadkach można odstąpić od umowy o dzieło jeszcze przed jej wykonaniem lub na etapie jej wykonywania. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego, jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Natomiast zgodnie z art. 636 § 1 K.c., jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie (ponadto jeżeli zamawiający sam dostarczył materiał, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła).

 

Natomiast ochronę zamawiającego za wady wykonanego dzieła już po jego wydaniu przepisy Kodeksu cywilnego przewidują podobnie jak w przypadku umów sprzedaży, w formie rękojmi za wady. Zgodnie z art. 637 Kodeksu cywilnego, jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Natomiast gdy wad usunąć się nie da albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć odpowiednim w czasie, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Przepis powyższy jest wyłączony w przypadku umów o dzieło zawieranych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. W takich przypadkach zamiast rękojmi stosuje się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej2 dotyczące odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 27 lipca 20002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 22.04.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + dziesięć =

 

»Podobne materiały

50% koszty w umowie o dzieło

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu przy rozliczaniu należnego podatku z tytułu dochodu uzyskanego z umowy o dzieło pozwala na znaczące obniżenie daniny, którą będziemy musieli zapłacić fiskusowi. Jednak prawo takie przysługuje tylko ograniczonemu kręgowi podatników i nie w ka
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »