.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o dofinansowanie szkolenia i wygaśnięcie umowy o pracę

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 20.06.2011

Podpisałam umowę na okres próbny wynoszący 3 miesiące oraz umowę o dofinansowanie szkolenia. W jej treści określono, że pracownik po szkoleniu musi przepracować 10 miesięcy w firmie lub będzie zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, jeśli wcześniej rozwiąże umowę lub pracodawca zwolni go z jego winy. Moja umowa na czas próbny wygasła, nie przedłużono mi jej. Czy w tej sytuacji pracodawca ma prawo żądać zwrotu kosztów szkolenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W analizowanym przypadku pracodawca nie ma prawa żądać zwrotu kosztów szkolenia.

 

W celu zabezpieczenia przed odejściem pracownika, który kształci się na koszt pracodawcy, w umowie pracownik może się zobowiązać do zwrotu uzyskanych świadczeń, jeżeli przed terminem określonym w umowie, nie dłuższym jednak niż 3 lata, pracownik wypowie umowę o pracę lub pracodawca rozwiąże ją bez wypowiedzenia z winy pracownika (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.05.1998 r., sygn. akt I PKN 110/98, OSNP Nr 10/1999, poz. 338; wyrok SN z dnia 23.02.1988 r., sygn. akt IV RN 4/88, Sł.Prac. Nr 4/1989; wyrok SN z dnia 18.04.1980 r., sygn. akt IV PR 63/80, Sł.Prac. Nr 12/1980 oraz uchwała SN z dnia 24.01.1974 r., sygn. akt III PZP 36/73, OSNCP Nr 7-8/1974, poz. 128). Roszczenie pracodawcy z tytułu poniesionych kosztów związanych ze szkoleniem pracownika, jako roszczenie ze stosunku pracy – podlega przedawnieniu z art. 291 § 1 Kodeksu pracy (zob. uchwała SN z dnia 26.03.1986 r., sygn. akt III PZP 17/86, MoP Nr 12/2000) – zob. E.S., Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 7, wydanie internetowe). 

 

W danym przypadku sytuację regulować powinna umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Tak jest i w analizowanej sytuacji. Umowa w Pani przypadku określa, że uprawnienie pracodawcy do żądania zwrotu kosztów szkolenia aktualizuje się w dwóch przypadkach, tj. wtedy, gdy:

 

  1. umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu jej wypowiedzenia przez pracownika,
  2. umowa zostanie rozwiązania przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Wygaśnięcie umowy z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta, bo tak zakończyła się Pani umowa o pracę, nie mieści się w katalogu zdarzeń prawnych, które pracodawcę by uprawniały do żądania zwrotu kosztów szkolenia, a Panią zobowiązywałyby do ich zwrotu.

 

Nie jest Pani zatem zobowiązania do zwrotu kosztów szkolenia, dofinansowanie szkolenia nastąpiło zgodnie z umową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »