.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Najem mieszkania komunalnego a kupno mieszkania i budowa domu

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 28.11.2011

Mój brat ma prawo do mieszkania komunalnego. Jakiś czas temu kupił jednak mieszkanie, a potem wybudował dom jednorodzinny. Czy gmina rozwiąże z nim umowę najmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu (w tym komunalnego), wypowiedzenie przez właściciela (tu: gminę ) stosunku prawnego (najmu) może nastąpić tylko z przyczyn określonych w art. 11 ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia” (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).

 

Zgodnie z powyższym wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego może nastąpić, jeżeli lokator:

 

  1. „pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  3. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
  4. używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku”.

 

Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 3 pkt 1, „właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

 

  1. z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
  2. z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

 

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego opisanego przez Pana w pytaniu, można stwierdzić, że istnieją dwa powody, dla których gmina może wypowiedzieć Pańskiemu bratu stosunek najmu:

 

  1. niezamieszkiwanie w lokalu (o ile trwa to dłużej niż 12 miesięcy),
  2. własność innego lokalu (mieszkania lub domu) położonego w tej samej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

 

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pk 6 ustawy o ochronie lokatorów, lokal zamienny to „lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego – 20 m2 tej powierzchni”.

 

Jeśli zatem bratu, który jest najemcą mieszkania komunalnego, przysługuje prawo własności domu jednorodzinnego i mieszkania w tej samej miejscowości i zarówno mieszkanie, jak i dom spełniają warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, a brat może zamieszkiwać w tym domu lub mieszkaniu (odpowiedni stan techniczny i metraż – po prostu nadaje się do zamieszkania), to właściciel, którym jest gmina, jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie i podawać jego przyczynę.

 

Zwracam uwagę, że w omawianym przepisie użyto sformułowania, że właściciel (tu: gmina) może wypowiedzieć umowę najmu w stosunku do osoby, która uzyskała tytuł prawny do innego niż komunalny lokalu, ale nie musi tego robić. Każda gmina indywidualnie prowadzi swoją politykę mieszkaniową, a kryteria, którymi się kieruje przy wypowiadaniu umów, zawarte są określone w uchwałach dotyczących mieszkaniowego zasobu danej gminy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton