.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Żądanie zapłaty wynajmującego za 2 miesiące po wyprowadzce

Czy wynajmujący może żądać od najemcy zapłaty za miesiąc grudzień 2007 r. i styczeń 2008 r., jeżeli umowa została rozwiązana z dniem ostatniego sierpnia 2007 r.? Ostatnie dwa miesiące zostały zapłacone w podwójnej wysokości stawki najmu, by mieć czas na przeprowadzkę. Pomieszczenia opuściliśmy w listopadzie 2007 r. Wynajmujący straszy nas przekazaniem swoich roszczeń do Krajowego Rejestru Długów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia Pana problemu ma odpowiedź na pytanie: czy umowa najmu była na czas oznaczony, czy nieoznaczony?

 

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia, zawarta na czas dłuższy niż rok, powinna mieć formę pisemną, jeśli tego nie dopilnowano, to poczytuje się taką umowę jako zawartą na czas określony.

 

Jeśli czas trwania najmu był oznaczony w umowie, to strony mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach jakie zostały w niej określone. Zatem jeśli umowa najmu na czas oznaczony nie będzie zawierała klauzuli o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy, to nie będzie jej można wypowiedzieć przed terminem w niej wskazanym, jako przed terminem rozwiązania umowy.

 

Jeżeli zaś czas trwania najmu nie był oznaczony w umowie, to jedna ze stron umowy może wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a jeśli strony ich nie ustaliły, to ustawowych.

 

Jeśli po upływie terminu oznaczonego w umowie lub w wypowiedzeniu (tj. zgodnie z Pana twierdzeniem w sierpniu 2007 r.) najemca nadal używa rzeczy za zgodą wynajmującego, to w razie wątpliwości uznaje się, że najem został przedłużony na czas nieoznaczony. Jeśli zatem nie ustalili Państwo, na jak długi okres czasu najem zostaje przedłużony w związku z wyprowadzką, to w razie wątpliwości poczytuje się, że umowa została uznana za przedłużoną na czas nieoznaczony.

 

Wydaje się jednak, że w tym przypadku nie ma mowy o wątpliwościach co do okresu, na jaki umowa została przedłużona, gdyż obie strony wiedziały, iż najem zostaje przedłużony na dwa miesiące. Tym bardziej że Państwo nie używali przedmiotu najmu zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z wynajmującym od sierpnia 2007 r. Pozostaje zatem kwestia zwrotu przedmiotu umowy.

 

Aby można było mówić o zwrocie przedmiotu umowy najmu, najemca musi zawiadomić wynajmującego o dacie swego wyprowadzenia się i przekazaniu go wynajmującemu.

 

Żądanie wynajmującego może być zatem zasadne, o ile umowa najmu nadal trwała przez kolejne miesiące (z uwagi na niepoinformowanie wynajmującego o okresie, na jaki przedłużono umowę), albo najemca nie przekazał wynajmującemu przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy. Jeśli jednak umowa została skutecznie rozwiązana i przekazano przedmiot umowy wynajmującemu w listopadzie 2007 r., to wynajmujący nie może żądać zapłaty czynszu po dacie przekazania przedmiotu umowy.

 

Wszystko jednak zależy od konkretnej sytuacji, bez której szczegółowej analizy trudno wprost stwierdzić, jakie uprawnienia ma wynajmujący.

 

Jeśli zaś chodzi o wpisanie do rejestru dłużników, to:

 

  • sąd rejestrowy (KRS) wpisuje osobę fizyczną do rejestru dłużników niewypłacalnych na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy (orzeczenie sądu z klauzulą wykonalności), jeśli dłużnik w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonym tytułem wykonawczym;
  • jeśli zaś chodzi o Krajowy Rejestr Długów, to wpisuje się do niego konsumentów na wniosek przedsiębiorców wymienionych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych przedsiębiorców, m.in. wynajmujących lokale. Taki przedsiębiorca może przekazać informacje do KRD, jeśli dłużnik jest zobowiązany do zapłaty z tytułu umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, łączna kwota zobowiązań wynosi co najmniej 500 złotych, świadczenie jest wymagalne co najmniej 60 dni, upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę przekazującego dane będącego wierzycielem listem poleconym (na adres do korespondencji wskazany przez dłużnika, a jeżeli dłużnik nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika), wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl