.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wypowiedzieć umowę na wyłączność z agencją?

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 19.03.2008

Jestem modelem, podpisałem z agencją umowę na wyłączność na czas określony – dwóch lat (umowa cywilnoprawna). Agencja nie zabezpiecza mi wystarczającej ilości zleceń ani nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia z tytułu wyłączności dla Agencji. Jak wypowiedzieć taką umowę na wyłączność zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wypowiedzieć umowę na wyłączność z agencją?

Rozwiązanie umowy z agencją modelingu ze względu na brak zleceń

Skoro, jak Pan twierdzi, umowa nie ma charakteru umowy o pracę, trzeba rozpatrywać ją na gruncie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego – strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Innymi słowy, strony, ustalając treść wzajemnych praw i obowiązków, mają bardzo daleko idącą dowolność, przy czym raz podjęte zobowiązania są dla nich wiążące.

 

W szczególności zwracam Pana uwagę na to, że kary umowne należą się stronie uprawnionej, niezależnie od faktu wykazania przez nią poniesienia jakiejkolwiek szkody. Mają one charakter czysto sankcyjny. Jeżeli zatem powstanie podstawa dla ich żądania, trudno skutecznie uniknąć ich zapłaty.

Odstąpienie od umowy - zlecenia

W tym kontekście najistotniejsza jest treść umowy. Skoro, jak Pan twierdzi, druga strona nie zapewnia Panu dostatecznej ilości zleceń, proszę przejrzeć umowę pod kątem możliwości jej przedterminowego wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia z tego właśnie powodu. Takie uprawnienie winno być jednak wyraźnie ujęte w samej umowie, nie można go domniemywać. Od chwili rozwiązania umowy wygasa możliwość dochodzenia kar umownych w niej zapisanych, chyba że co innego wynika z treści umowy.

Jeżeli w samej umowie nie ma wyraźnych zapisów umożliwiających jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wtenczas można sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego, mających zastosowanie w wypadku nieuregulowania odmiennie pewnych kwestii w umowie stron.

 

I tak, zakładając, że wiążąca Pana umowa jest najbardziej zbliżona do umowy zlecenia (w umowie zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie), należy wskazać, że zgodnie z art. 746 Kodeksu cywilnego przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie (niezależnie od zapisów umowy). Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne (tu jest tak niewątpliwie), a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę, przy czym realny a nie jedynie wyimaginowany uszczerbek majątkowy musiałby wykazać Pana zleceniodawca.

 

Wszelkie możliwe, a opisane wyżej kroki, proponuję poprzedzić jednak pismem do zleceniodawcy, wysłanym listem poleconym, z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem stron, z uwagi na niedostateczną ilość zleceń. Podpisanie takiego porozumienia zwalniałoby Pana z wszelkich zobowiązań. Skoro zleceniodawca nie udziela Panu wystarczającej ilości zleceń być może zgodzi się na takie rozwiązanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton