.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa kredytu zawarta przez ubezwłasnowolnionego

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 04.08.2015

Czy osoba ubezwłasnowolniona częściowo (z powodu alkoholizmu) może zaciągnąć kredyt? Czy jest centralny rejestr osób ubezwłasnowolnionych i bank przed udzieleniem kredytu ma obowiązek sprawdzić, czy kredytobiorca nie figuruje w takim rejestrze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (art. 16 K.p.c.).

 

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Na zawarcie umowy o kredyt, pożyczkę, czy inną umowę, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, czyli kuratora.

 

Jeśli osoba ubezwłasnowolniona częściowo zawrze ww. umowę bez zgody przedstawiciela ustawowego, wówczas umowa jest nieważna, jeśli nie zostanie potwierdzona, czy to przez kuratora, czy też przez samego ubezwłasnowolnionego po odzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, przy czym druga strona umowy (w tym przypadku bank) może wyznaczyć termin do dokonania tego potwierdzenia (w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu staje się ona wolna od zobowiązań wynikających z umowy).

 

Podsumowując, dopóki umowa kredytu zawarta przez ubezwłasnowolnionego częściowo nie zostanie potwierdzona, dopóty nie wywrze ona żadnych skutków prawnych (tzw. bezskuteczność zawieszona, czynność kulejąca). Przy czym bank może wyznaczyć na przedmiotowe potwierdzenie termin. W razie bezskutecznego upływu terminu umowę uważa się za definitywnie nieważną.

 

Niestety w aktualnym stanie prawnym nie ma rejestru osób ubezwłasnowolnionych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl