.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa kontraktowa a dyżury całodobowe

• Opublikowane: 19.01.2010

Jestem ratownikiem medycznym, pracuję w szpitalnym ZOZ (pogotowie) na umowę kontraktową. Mam dyżury 24-godzinne. Dostałem propozycję pracy jako ratownik-kierowca. Czy na takim stanowisku (umowa kontraktowa) będę mógł pracować w systemie 24-godzinnym? Zapisy w Kodeksie pracy, dotyczące problemu dyżurów, odnoszą się do umowy o pracę – czy mają zastosowanie także w mojej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie przytoczonego przez Pana stanu faktycznego należy stwierdzić, że nie jest Pan zatrudniony w ZOZ w charakterze pracownika. Umowa kontraktowa, stanowiąca podstawę Pańskiego zatrudnienia, w ujęciu polskiego prawa nie jest niczym innym niż umową-zleceniem, czyli pozostawaniem ze zleceniodawcą w stałym stosunku świadczenia usług. Tym samym wobec relacji między Panem a pracodawcą nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy.

 

Właściwymi przepisami dla analizy Pańskiej sytuacji są przepisy Kodeksu cywilnego oraz zapisy samej umowy.

 

W ujęciu zapisów Kodeksu cywilnego brak jest przeciwwskazań do nałożenia na zleceniobiorcę obowiązku świadczenia usługi przez 24 godziny, jeżeli tylko obie strony wyraziły wolę związania się umową o wskazanej treści.

 

Jedyne ograniczenia dla pracy w dłuższym wymiarze czasu pracy nakłada na pracowników Kodeks pracy. Ze względu jednak na przywołany powyżej fakt niestosowania wobec stron umów kontraktowych przepisów Kodeksu pracy ograniczenia te przedmiotowej sytuacji nie dotyczą.

 

Wobec wykonywania przez Pana pracy w charakterze kierowcy nie stosuje się także ograniczeń czasowych dla kierowców przewidzianych przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 ze względu na art. 3 pkt d) przedmiotowego rozporządzenia, wyłączający spod jego zakresu pojazdy używane w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdy używane w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej.

 

Na gruncie prawa polskiego i unijnego brak jest przeciwwskazań do wykonywania przez Pana usługi na podstawie umowy kontraktowej w charakterze kierowcy na 24-godzinnej zmianie.

 

Na marginesie należy w tym miejscu przypomnieć o zapisie art. 22. § 12 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1”.

 

Jeżeli Pana stosunek kontraktowy wypełnia przesłanki istnienia stosunku pracy, przysługuje Panu prawo skierowania sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy do właściwego sądu pracy. Aczkolwiek należy pamiętać, że to, czy stosunek zlecenia spełnia przesłanki stosunku pracy, zależy od wielu przesłanek, dlatego też wynik sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy nigdy nie może być z góry zakładany.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton