.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa konkubentów dotycząca dziedziczenia

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 17.05.2011

Od 15 lat żyję w konkubinacie. Wraz z partnerką wspólnie prowadzimy dom, który razem utrzymujemy. Dorobiliśmy się wielu przedmiotów majątkowych. Jaką umowę powinniśmy spisać, by po śmierci jednego z nas drugie dziedziczyło w całości „wspólny” majątek? Nie chcemy, by przeszedł on na spadkobierców ustawowych (partnerka ma córkę z innym mężczyzną, a razem mamy syna).

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polskie prawo nie reguluje stosunku konkubinatu oraz powstałych w nim stosunków o charakterze majątkowym. W związku z tym doktryna i orzecznictwo do powstałych miedzy partnerami stosunków majątkowych stosuje normy prawne regulujące stosunek współwłasności czy tez spółki cywilne.

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30.01.1970 r., „dokonując rozliczeń między konkubentami sąd stosuje następujące zasady: co do roszczeń z tytułu nieruchomości i rzeczy ruchomych nabytych wspólnie, na własność lub w posiadanie, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty – przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jedną z wymienionych osób w przedmiotach należących do drugiej, a wchodzących w skład wspólnego gospodarstwa – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu” (sygn. akt III CZP 62/69, LEX nr 6659).

 

W praktyce uznaje się, że kiedy konkubenci nabywają cokolwiek wspólnie, ich stosunki własnościowe w tym aspekcie kształtują się na zasadzie zwykłej współwłasności regulowanej w Kodeksie cywilnym. Każde z konkubentów ma określony udział w prawie własności, którego jest dysponentem.

 

Konkubenci nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy, więc jedynym możliwym sposobem zagwarantowania przejścia udziału we prawie współwłasności w momencie śmierci jednego z partnera na drugiego jest dokonanie stosownego zapisu w testamencie.

 

Celem zagwarantowania, by córka Pańskiej partnerki nie dziedziczyła na podstawie ustawy po matce w części, którą nabyliście Państwo wspólnie, partnerka powinna sporządzić testament, w którym będzie napisane, iż przypadającą jej część ułamkowa w prawie własności poszczególnie wskazanych składników mienia w momencie jej śmierci dziedziczy Pan lub Pan i Państwa dziecko. Najlepiej byłoby, żeby składniki majątkowe stanowiące przedmiot współwłasności były w testamencie wymienione, aby nie pozostawiać wątpliwości, które z nich zostały nabyte wspólnie z Panem.

 

Jeżeli partnerka ma odrębny rachunek w banku, również powinna w testamencie wskazać, iż zapisuje Panu środki zgromadzone na rachunku bankowym o numerze …

 

Pańska partnerka może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Może również sporządzić go w formie aktu notarialnego. Sporządzenie w formie aktu notarialnego wiąże się z kosztem 50 zł, ale ma tę zaletę, że jego oryginał jest przechowywany przez notariusza, nie ma więc ryzyka, że ulegnie zniszczeniu lub zaginie.

 

Jeżeli Pańska partnerka gromadzi środki na rachunku otwartego funduszu emerytalnego lub na indywidualnym koncie emerytalnym, może Pana w umowie wskazać jako osobę, której środki zostaną wypłacone w momencie jej śmierci. W ten sposób środki nie wejdą do masy spadkowej, do której miałaby prawo córka Pańskiej partnerki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »