.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa darowizny pieniężnej

Nie ma obowiązku, aby umowa darowizny pieniężnej była sporządzana w formie aktu notarialnego, ale pod rygorem nieważności powinna mieć formę pisemną. Jednakże nawet jeśli umowa darowizny pieniężnej nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, będzie ważna, jeżeli spełnione zostanie przyrzeczone świadczenie.

 Dla zwolnienia podatkowego określonego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn nie ma znaczenia ani wysokość kwoty darowizny, ani to, czy będzie Pan darował dzieciom pieniądze jednorazowo czy na raty. Jeżeli będzie Pan przekazywał dzieciom pieniądze w ratach, to za każdym razem powinny one zgłaszać nabycie środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia dokonania darowizny środków pieniężnych oraz dokumentować to nabycie albo dowodem przekazania pieniędzy na rachunek bankowy nabywcy lub na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, albo przekazem pocztowym.

Jak z powyższego wynika, bardziej korzystna będzie darowizna środków pieniężnych. Jest to też korzystne z tego względu, że darowizna nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty taksy notarialnej.

Darowizna środków pieniężnych może być dokonana w formie innej niż akt notarialny. Może to być np. zwykła umowa pisemna.

Stosownie do art. 89 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny (w tym wypadku – umowa darowizny pieniężnej) zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli spełniono przyrzeczone świadczenie.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Na początku chciałbym przedstawić, jak w świetle przepisów prawa podatkowego wygląda kwestia darowania córce przez Panią darowizny pieniężnej. Otóż od 1.01.2007 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie podatku od spadków i darowizn. Przewidują one wiele zwolnień, m.in. dla darowizn otrzymanych od członków najbliższej rodziny. Na wstępie warto więc przytoczyć całą treść art. 4a  ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn:

„Art. 4a. 1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

Zgodnie z powyższym przepisem zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę pod warunkiem spełnienia kilku warunków wymienionych w dalszej części art. 4a cytowanej ustawy.

Powyższa regulacja przewiduje więc zwolnienie – bez ograniczenia kwotowego – w przypadku gdy córka otrzymuje darowiznę od matki, jednak pod dwoma warunkami:
    Przeczytaj pełną treść

 

 Dziadek miesiąc temu sporządził umowę darowizny pieniężnej (40 tys. zł) na moją rzecz. Następnego dnia zmarł w wypadku, a środki przelała na moje konto babcia z ich wspólnego rachunku bankowego. Czy jest to zatem darowizna czy spadek po dziadku? Czy powinnam zapłacić jakiś podatek?

Oświadczenie zwane też potocznie umową darowizny powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jeśli ma miejsce w innej formie, darowizna staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Pani dziadek zmarł, nim przyrzeczone świadczenie wykonał; oświadczenie nie miało formy aktu notarialnego. Pamiętać należy, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców, w ogóle zasadą jest, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Nie mamy zatem do czynienia w tym przypadku ani z darowizną od dziadka (bowiem zmarł przed jej wykonaniem), ani z nabyciem tytułem dziedziczenia po dziadku. Moim zdaniem mamy do czynienia z darowizną 40 000 zł od babci.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in zstępnych, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku, tu od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (na druku SD-Z2),
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Darowizna mieszkania czy pieniędzy ze sprzedaży?
Chcę sprzedać mieszkanie, którego właścicielem jest moja mama (od 12 lat). Ja mieszkam w nim i jestem zameldowana tam od ok. 7 lat. Nie wiem, co będzie dla mnie finansowo korzystniejsze: czy żeby mama przepisała na mnie mieszkanie w drodze darowizny i dopiero wtedy ja je sprzedam (czy mogę wówczas od razu to zrobić, czy dopiero po upływie 5 lat?), czy żeby ona je sprzedała i przekazała mi pieniądze ze sprzedaży? Nadmieniam, że uzyskane pieniądze chcę przekazać na zakup domu.

Zachowek a wcześniejsza darowizna
Jeszcze w latach 80. otrzymałem od ojca pewną kwotę gotówki w formie darowizny. W 2000 r. aktem darowizny ojciec przekazał mojej macosze połowę mieszkania stanowiącego ich dorobek małżeński. Tym samym macocha stała się wyłączną właścicielką mieszkania. Ojciec zmarł niedawno i nie pozostawił testamentu. Czy mogę do macochy wystąpić o zachowek i czy dawna kwota darowizny będzie zaliczona na poczet zachowku?

Wpłata na konto sprzedającego jako darowizna dla kupującego

Kupiłem mieszkanie dla syna. Zrobiłem przelew na konto sprzedającego, w tytule wpisując „darowizna dla syna na zakup mieszkania”. Poza tym resztę kwoty wybrałem z konta i w gotówce daliśmy ją sprzedającemu. Czy syn musi od obu części darowizny zapłacić podatek?Pieniądze otrzymane przed laty od babci na studia – obowiązek podatkowy
Przed 7 laty babcia dała mi 15 000 zł na opłacenie studiów, zaznaczając, że oddam, jak będę mieć. Żadnej umowy nie spisywałyśmy, pieniądze dostałam z ręki do ręki. Rok później babcia zmarła. Minęło więc sporo czasu, a ja się zastanawiam, czy powinnam była wtedy zgłosić fakt uzyskania pieniędzy do urzędu skarbowego. Jeżeli tak, ile maksymalnie teraz musiałabym od tej kwoty zapłacić podatku?

Sprzedaż mieszkania wykupionego z ulgą od zakładu pracy
Mama wykupiła (z ulgą) w lipcu 2007 r. mieszkanie od swojego zakładu pracy. Dołożyłam się do tego zakupu. Obecnie chcemy sprzedać to mieszkanie i kupić inne. Czy mógłbym być właścicielem nowego mieszkania? Czy będziemy musieli zwrócić ulgę lub zapłacić jakiś podatek? Dodam, że jesteśmy zameldowani w tym mieszkaniu.

Sprzedaż nowo wybudowanego domku letniskowego i przekazanie uzyskanych środków dziecku – obowiązek podatkowy

W 1998 roku wraz z żoną kupiliśmy działkę budowlaną, a w 2000 roku zaczęliśmy na niej budowę domu letniskowego. W 2006 roku budowa została zakończona. Obecnie nieruchomość sprzedajemy za pośrednictwem biura nieruchomości, które dokonało również jej wyceny. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze chcemy przeznaczyć na zakup mieszkania dla córki. Proszę o wyjaśnienie, jak wygląda sprawa podatku w urzędzie skarbowym przy tej transakcji.Przekazanie dziecku studiującemu za granicą znacznej sumy pieniężnej a obowiązek podatkowy w Polsce

Zamierzamy podarować naszej córce większą sumę pieniędzy. Córka ma 27 lat i właśnie kończy studia w Niemczech. Przebywa tam od siedmiu lat. Jest tam zameldowana. Od około dwóch lat pracuje. Ma pozwolenie na pracę i rozlicza się z tamtejszym urzędem skarbowym. W czasie studiów nie składała rocznych oświadczeń podatkowych PIT w Polsce, choć wciąż jest u nas zameldowana. Stąd mam kilka pytań:

  1. Czy nie składając rocznych PIT-ów córka nie złamała przepisów? Jej zarobki w całości były zużywane na utrzymanie i opłaty.
  2. Czy po ukończeniu studiów córka, która planuje pozostać w Niemczech, powinna składać PIT-y roczne również w Polsce, chociaż tu nie będzie pracować?
  3. Czy możemy córce przelać pieniądze (złotówki) na konto, które sobie założy w Polsce? Jeśli tak, to w jakim urzędzie skarbowym ma złożyć stosowne zawiadomienie? Czy może lepiej byłoby przelać pieniądze (euro) na konto córki w Niemczech i ona tam powiadomi swój urząd skarbowy?
  4. Czy córka powinna się od nas wymeldować?


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl