Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie ZUS w sprawie umowy-zlecenia podczas zwolnienia chorobowego

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 23.12.2018

Pracuję na umowę o pracę jako lekarz. Posiadam również licencję sędziego w badmintona i w trakcie zwolnienia chorobowego w weekend poproszono mnie o kompleksowe podsumowanie zawodów sportowych (tabele, wyniki) i sporządzono umowę-zlecenie na sobotę i niedzielę. W chwili obecnej ZUS rozpoczął postępowanie wobec mnie. Czy jest szansa na pozytywne załatwienie sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Postępowanie ZUS w sprawie umowy-zlecenia podczas zwolnienia chorobowego

Zakres uprawnień do wypłaty świadczeń z tytułu niezdolności do pracy określają przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368). Z ustaleń poczynionych na podstawie Pańskich wyjaśnień wynika, iż jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, w ramach którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie społeczne oraz epizodycznie na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Okoliczność, w której osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy pozostaje na zwolnieniu z tytułu niezdolności do jej świadczenia, jest przedmiotem regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy.

 

Zgodnie z powyższym przepisem osoba wykonująca pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystująca zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia.

 

Norma ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co prowadzi w konsekwencji do wniosku, iż rzeczywista możliwość wykonywania działalności zarobkowej w okresie zwolnienia, wiąże się z definitywną utratą prawa do zasiłku, a w przypadku, gdy został on uiszczony za część okresu niezdolności do pracy, może aktualizować się po stronie ubezpieczonego obowiązek zwrotu świadczenia. Bez znaczenia pozostaje przy tym obiektywna możliwość pogodzenia choćby epizodycznie wykonywanej pracy zarobkowej ze stanem zdrowia ubezpieczonego.

 

Na tle orzecznictwa oraz dorobku doktryny pojęcie pracy zarobkowej rozumiane jest względnie szeroko. Należy utożsamiać je z wykonywaniem wszelkich czynności na podstawie różnych tytułów prawnych, w tym stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienia oraz stosunków korporacyjnych. Taki pogląd wyrażony został m. in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt II UK 154/04, oraz w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 1996 r., sygn. akt III AUr 388/96.

 

Chociaż w judykaturze toczył się spór co do okresu, za jaki prawo do świadczenia wygasa w razie stwierdzenia, że ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową, aktualnie dominuje stanowisko, zgodnie z którym podjęcie jej choćby w ostatnim dniu zwolnienia w każdym przypadku prowadzić będzie do utraty prawa do zasiłku za cały okres, w którym orzeczona została niezdolność do pracy.

Konsekwencją takiego poglądu jest obowiązująca praktyka orzecznicza, uprawniająca organ rentowy do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do zasiłku za cały okres niezdolności do pracy w przypadku stwierdzenia wykonywania odpłatnych czynności na rzecz zleceniodawcy w okresie zwolnienia lekarskiego.


W rozstrzygnięciu może również zobowiązać Pana do zwrotu części świadczenia, które zostało już wypłacone.

 

Rygory te dotyczą natomiast sytuacji, gdy ubezpieczony dobrowolnie powróci ze zwolnienia, uzyskując od lekarza zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy oraz zawiadamiając o tym fakcie organ rentowy. W takim wypadku, prawo do zasiłku przysługiwać będzie proporcjonalnie do okresu rzeczywistej niezdolności do pracy.

 

Podsumowując, w razie podjęcia lub kontynuowania pracy zarobkowej w ramach innego stosunku prawnego w okresie zwolnienia lekarskiego, istnieje znaczne ryzyko orzeczenia utraty prawa do zasiłku za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy. Organ rentowy może również zobowiązać Pana do zwrotu uiszczonej części świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + jeden =

»Podobne materiały

Składki ZUS za zatrudnienie żony emerytki wspólnika

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Jakie zapłacę składki za żonę w ZUS, gdy zatrudnię ją na 1/2 etatu? Żona jest emerytką.

Przejście z działalności na etat w trakcie ciąży

Moja partnerka prowadzi działalność gospodarczą i zaszła w ciążę. Planuje przejść na etat u tego samego pracodawcy/klienta celem lepszej ochrony. Czy ZUS traktuje takie sprawy jako podejrzane i czy ma prawo obniżyć lub odmówić zwolnienia chorobowego i urlopu macierzyńskiego?

Udokumentowanie powrotu po wykonaniu usług za granicą

Mąż założył firmę 2 miesiące temu. Od razu wyjechał do Szwecji, gdzie wykonał 2 zlecenia (wystawiając faktury). Wrócił po miesiącu. Złożyłam wniosek o wydanie mu dokumentu A1. ZUS obecnie żąda od nas wyjaśnień i udokumentowania powrotu po wykonaniu usług za granicą przez męża. Niestety nie zachowali
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »