Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na umowę zlecenie w przerwach zwolnienia lekarskiego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 28.11.2018

Z pracodawcą, u którego mam umowę na etat, zawarłam dodatkowo umowę zlecenie od 01.10.2017 (nie byłam wtedy na L4) do dnia 31.01.2018 na wykonanie dodatkowego projektu. W tym czasie przebywałam na zwolnieniu lekarskim, ale nie cały czas. Świadczyłam wtedy normalnie pracę na etacie. Teraz pracodawca wypłacił mi także wynagrodzenie za umowę-zlecenie (w umowie była określona liczba godzin do wykonania i czas trwania umowy), ale nie za wszystkie, bo, rzecz jasna, nie mogłam tyle przepracować, będąc w tym czasie na l4. Obawiam się, czy ZUS może mieć jakieś zarzuty wobec mnie, skoro miałam kilkudniowe przerwy w zwolnieniu lekarskim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca na umowę zlecenie w przerwach zwolnienia lekarskiego

Fot. Fotolia


Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

Nie ulega wątpliwości, że celem zwolnienia od pracy jest odzyskanie przez ubezpieczonego zdolności do pracy. Gdy jest inaczej, następuje utrata prawa do zasiłku chorobowego. Ma to miejsce w sytuacji wykonywania pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy jak i w sytuacji wykorzystywania zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Przesłanki utraty prawa do zasiłku są niezależne od siebie i mają samoistny charakter.

 

Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach podkreślał, iż pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się w pełni do wskazań lekarskich i powstrzymać się od podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy, podjęcie zaś czynności zarobkowych – w szczególności sprzecznych ze wskazaniami lekarskimi świadczy o naruszeniu pracowniczego obowiązku troski o dobro pracodawcy (wyrok z dnia 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 44/00).

 

Pracą, o której mowa w powołanym przepisie, jest także wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych - stosunku pracy, stosunków o charakterze cywilnoprawnym, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienie O zakwalifikowaniu wykonywania określonych czynności jako „pracy” nie decyduje charakter stosunku prawnego, na podstawie którego są one wykonywane, ale rodzaj tych czynności (wyrok SN z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt II UK 154/04, OSP 2006, z. 4, poz. 43; z dnia 9 października 2006 r., sygn. akt II UK 44/06, OSNP 2007, nr 19-20, poz. 295).

Sąd Najwyższy wskazał, iż jedynie sporadyczna, wymuszona okolicznościami, aktywność zawodowa zmierzająca do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku chorobowego może usprawiedliwiać zachowanie prawa do takiego świadczenia.

 

Orzecznictwo nie ma jednolitego poglądu na kwestię pracy zarobkowej powodującej utratę prawa do zasiłku chorobowego. Ogromna liczba orzeczeń skłania do wniosku, iż decydują okoliczności konkretnego przypadku. Jak podaje w komentarzu do ustawy Agnieszka Rzetecka-Gil:

 

„Pracą zarobkową, skutkującą utratą prawa do zasiłku chorobowego, jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku, poza wyjątkiem sporadycznych, incydentalnych i wymuszonych okolicznościami przejawów aktywności zawodowej. (») Nie stanowi pracy zarobkowej, skutkującej utratą prawa do zasiłku chorobowego, uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy, podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną osobę oraz »formalno-prawne« prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy”.

 

Zgodnie z art. 68 ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Skutki nieprawidłowości zawarte są w art. 66 ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. Wypłatę zasiłku wstrzymuje się, jeżeli prawo do zasiłku ustało albo okaże się, że prawo takie w ogóle nie istniało.

2. Jeżeli świadczenie zostało pobrane nienależnie z winy ubezpieczonego lub wskutek okoliczności, o których mowa w art. 15–17 i art. 59 ust. 6 i 7, wypłacone kwoty podlegają potrąceniu z należnych ubezpieczonemu zasiłków bieżących oraz z innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie zwrotu bezpodstawnie pobranych zasiłków stanowi tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”.

 

Tak więc wykonywanie pracy zarobkowej w formie umowy-zlecenia w czasie zwolnienia lekarskiego może być podstawą, zgodnie z ust. 2 wskazanego powyżej artykułu, roszczenia ZUS o zwrot bezpodstawnie pobranego zasiłku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dwa =

»Podobne materiały

Najwyższa podstawa wymiaru składek

W styczniu założyłam jednoosobową działalność. Chciałam otrzymać wysoki zasiłek, więc wybrałam najwyższą podstawę wymiaru składek. Urodziłam dziecko ostatniego dnia lutego. Dostałam mniejsze świadczenie, niż się spodziewałam. Z czego to wynika?

Komu należy się zasiłek pogrzebowy?

Nasz brat zmarł dwa miesiące temu. Od dziesięciu lat był w separacji z żoną. Wraz z bratem pokryliśmy koszty pogrzebu (trumna, ubrania, nagrobek). Uznałam, że zasiłek pogrzebowy z ZUS powinna odebrać wdowa (zgodziła się) i oddać nam – skoro to my za wszystko zapłaciliśmy. Bratowa oddała nam je

Uzyskanie zasiłku

Pracuję na etat. Obecnie jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu. Czy mogę założyć działalność i przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (mimo że płaci je za mnie pracodawca) od najwyższej składki, tak by później możliwe było uzyskanie zasiłku macierzyńskiego w niezłej wysokości?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »