Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa przeniesienia akcji na czas pracy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.03.2017

Na podstawie „umowy przeniesienia akcji na czas związku-pracy„ zawartej pomiędzy „zbywcą” a „współpracownikiem” nabyłem akcje spółki akcyjnej, których oczywiście posiadaczem był zbywca. Mój związek ustał (przestałem być pracownikiem) i zgodnie z jednym z punktów umowy zbywca w ciągu 14 dni zwrócił mi wartość nominalną akcji. Następny punkt umowy stanowił, iż w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę itp., zbywca może mi kwotę zwrotu zwiększyć, wyliczając ją jako iloczyn akcji i sumy aktywów netto spółki. Taką kwotę dodatkowo otrzymałem. Jaki mam zapłacić podatek (i jaki PIT złożyć) i jakie będą koszty uzyskania? Kwota akcji wynosiła dla przykładu 10 000 zł, a kwota dodatkowa 20 000 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa przeniesienia akcji na czas pracy

Fot. Fotolia

Jak wynika z opisu:

 

 • w wyniku umowy przeniesienia akcji pracodawcy (umowa między pracodawca a Panem) stał się Pan właścicielem jego akcji na czas trwania umowy o pracę,
 • umowa o pracę ustała,
 • stosownie do umowy otrzymał Pan wartość nominalną akcji – według Pana był to zwrot tejże wartości – co sugeruje, że przy przenoszeniu akcji przekazał Pan zbywcy cenę w wysokości ich wartości nominalnej,
 • niezależnie od tego – umowa stanowiła, iż w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę itp., zbywca może Panu kwotę zwrotu zwiększyć, wyliczając ją jako iloczyn akcji i sumy aktywów netto spółki – otrzymał Pana tak ustalona kwotę dodatkową.

 

Domniemywam, że „związek” ustał w roku 2016 i pieniądze otrzymał Pan w roku 2016.

 

Taka sytuacja, jaką Pan opisał, powinna być traktowana jak zbycie akcji przez Pana na rzecz osoby trzeciej. Takie zbycie akcji stanowi źródło przychodu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zasada generalna: „jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży akcji jest wyższa od wydatków na ich nabycie to od uzyskanej nadwyżki należy zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)”.

 

Podatek płaci się od uzyskanego dochodu. Aby obliczyć podatek, należy od osiągniętego przychodu odliczyć koszty uzyskania tego przychodu. Następnie do uzyskanego wyniku dodatniego (dochodu) zastosujemy stawkę podatkową. Wynosi ona 19%. Uzyskany wynik stanowi podatek do zapłaty.

 

Według art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

 

Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

 

W przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości ich wartości nominalnej – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;

 

Kosztami uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia akcji są wydatki na ich nabycie. Zalicza się do nich:

 

 1. wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie (np. prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży, opłaty związane z prowadzeniem lub założeniem rachunku inwestycyjnego),
 2. wydatki związane z zakupem papierów wartościowych bez pośrednictwa biura maklerskiego (np. opłaty notarialne),
 3. zapłacone odsetki i prowizje od kredytów na zakup papierów wartościowych oraz inne wydatki związane z osiągniętymi przychodami.

 

Niestety prawdopodobnie nie ponosił Pan takich wydatków. Zatem koszty u Pana to:

 

 • wydatki na zakup akcji; jeżeli otrzymał je Pan za kwotę mniejsza niż ich wartość nominalna, to koszty nie noga być wyższe niż kwota jaką Pan zapłacił,
 • poniesione opłaty notarialne przy ich zakupie i zbyciu.

 

Teoretycznie:

 

 • kwota, jaką Pan zapłacił przy przekazaniu akcji (wydatki na nabycie) – 10000 zł,
 • kwota, jaką Pan uzyskał po zakończeni „związku”, zbyciu – 30000 zł,
 • podstawa opodatkowania (dochód): 30000 –-10000 = 20000 zł,
 • stawka podatku – 19%,
 • podatek – 20000 x 19% = 3800.

 

Konieczne jest złożenie samodzielnego zeznania PIT-38. Dokumentuje on transakcje i operacje finansowe, gdzie strony nabywały lub zbywały akcje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus II =

»Podobne materiały

Obowiązek informowania spółki akcyjnej i giełdy o zbyciu akcji

Spółka akcyjna „A” notowana jest na rynku NewConnect. Jest ona właścicielem 100% udziałów kilku spółek z o.o. Członkowie zarządu tych spółek posiadają akcje spółki „A”. Czy członkowie zarządu tych spółek mają obowiązek informowania giełdy i spółki „A” o sprze

 

Objęcie akcji a podatek PCC

Spółka akcyjna X objęła w formie gotówkowej nowo utworzone akcje w istniejącej spółce akcyjnej Y. Objęcie akcji związane było z podwyższeniem kapitału zakładowego. Czy ta transakcja podlega podatkowi PCC w spółce X?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »