Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o podwójnym opodatkowaniu między Polską i Wielką Brytanią

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 10.12.2017

Posiadam w Wielkiej Brytanii spółkę, w której jestem zatrudniony. Firma zajmuje się usługami programistycznymi wyłącznie dla firmy zlokalizowanej w Australii. Moja praca nie jest przypisana do żadnego konkretnego miejsca. Wszystkie podatki opłacam w Wielkiej Brytanii.  Na co dzień jednak mieszkam w Polsce. W związku z tym spotkałem się z różnymi interpretacjami podlegania obowiązku podatkowemu. Gdzie podlegam opodatkowaniu? Co na to umowa o podwójnym opodatkowaniu między Polską i Wielką Brytanią?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o podwójnym opodatkowaniu między Polską i Wielką Brytanią

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Przedstawiona przez Pana sytuacja faktyczna budzi liczne wątpliwości w świetle przepisów podatkowych. W celu dokonania prawidłowej analizy zagadnienia należy sięgnąć zarówno do polskich przepisów mówiących o podatkach dochodowym, jak i do treści polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Jeżeli analizujemy sytuację podatkową spółki oraz jej miejsce rezydencji, należy w pierwszej kolejności sięgnąć do treści ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 3 tejże ustawy „spółki, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółki, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład”.

 

Jeżeli zatem zostanie ustalone, że siedziba spółki znajduje się w Wielkiej Brytanii, to spółka podlega opodatkowaniu właśnie w tym kraju, chyba że spółka posiada zakład w Polsce. W takim przypadku zysk wygenerowany przez zakład należy opodatkować w Polsce.

 

W świetle art. 4a pkt. 11 ustawy CIT „zagraniczny zakład oznacza:

 

a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

 

– chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej”.

 

Z uwagi na fakt, że powyższy przepis odsyła nas do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, sięgnijmy zatem do jej treści.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania „w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie »zakład« oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie »zakład« obejmuje w szczególności:

 

a) siedzibę zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) fabrykę,

e) warsztat,

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych”.

 

W Pana przypadku bardzo ważny jest art. 5 ust. 5 umowy. Jak stanowi ten przepis, jeżeli osoba działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa w Umawiającym się Państwie, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada w tym Państwie zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa”.

 

(…)

 

Jak podaje Ministerstwo Finansów, o braku siedziby spółki w innym kraju świadczy m.in. okoliczność gdy członkowie zarządu przebywają i wykonują swoje funkcje na terytorium Polski (co potwierdza np. ich rezydencja podatkowa/obywatelstwo).

 

Jeżeli więc spółka – formalnie zarejestrowana za granicą – w rzeczywistości posiada zarząd w Polsce, to zgodnie z przepisami podatkowymi podlega ona opodatkowaniu od całości jej dochodów w Polsce. Oznacza to, że zarząd spółki ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego, złożenia deklaracji rocznej i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w Polsce.

 

Podobne stanowisko odnajdziemy w praktyce brytyjskiego urzędu skarbowego. Zgodnie z instrukcją INTM120060 opracowaną na podstawie ustawy o podatku od spółek (ang. The Corporation Tax Act 2009) oraz dwóch precedensów: sprawy 5TC213 z 1905 r. De Beers Consolidated Mines Ltd v Howe oraz 38TC712 Bullock v Unit Construction Co Ltd. Wielka Brytania uznaje, że spółka posiada rezydencję podatkową tam gdzie znajduje się jej ośrodek zarządzania i kontroli (ang. central management and control), czyli zarząd lub wspólnik, który faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką.

 

Podsumowując, zarejestrowanie spółki za granicą, podczas gdy jest ona faktycznie wykonywana na terytorium Polski, uznawane jest za agresywną optymalizację podatkową. W przypadku wykrycia tego faktu przez urząd skarbowy działalność prowadzona na terytorium Polski może zostać uznana za zakład spółki zagranicznej – wtedy zyski zakładu zostaną opodatkowane w Polsce. Z uwagi jednak na fakt, że Pana spółka osiąga dochody wyłącznie w Polsce, organy państwowe mogą uznać, że w RP znajduje się zarząd spółki, a więc i jej siedziba. Spowoduje to, że całość dochodu organy podatkowe będą chciały opodatkować w Polsce.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - siedem =

»Podobne materiały

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »