Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa najmu auta zastępczego

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 11.10.2018

Jakie muszą być obowiązkowo zapisy w umowie najmu auta zastępczego, aby powstała wierzytelność i następnie można było skutecznie przelać tę wierzytelność poszkodowanego wobec TU na wynajmującego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa najmu auta zastępczego

Fot. Fotolia

W swoim pytaniu odwołuje się Pani zapewne do wątpliwości sądów w przypadku występowania przez wynajmującego o zwrot kosztów pojazdu zastępczego na podstawie umowy przelewu wierzytelności w przypadku, gdy umowa najmu nie została odpowiednio sformułowana. Dopiero bowiem zawarcie skutecznej i ważnej umowy najmu może spowodować powstanie wierzytelności, która następnie może być przelana i dochodzona przed sądem przez cesjonariusza. Dla ważności i skuteczności zawarcia umowy najmu treść tej umowy musi zawierać wszystkie elementy przedmiotowo istotne, wyznaczone przepisami prawa.

 

Definicję umowy najmu wyznacza art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (§ 2). Na mocy art. 669:

 

„§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

 

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca”.

 

„Minimalną treścią najmu (essentialia negotii) jest ustalenie jego przedmiotu oraz czynszu” (Jezioro, Komentarz do art. 659 K.c, red. E. Gniewek).

 

W umowie muszą się zatem znaleźć opis przedmiotu najmu oraz wysokość i sposób zapłaty czynszu. Ponadto trudno wyobrazić sobie taką umowę bez określenia daty i miejsca jej zawarcia, danych wynajmującego, danych najemcy, terminu, na jaki najem zostaje zawarty (może to być odniesienie do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu). W umowie musi być wskazane zobowiązanie wynajmującego do oddania rzeczy do używania i odpowiadające mu zobowiązanie najemcy do zapłaty czynszu. (tj. „wynajmujący zobowiązuje się do …, najemca zobowiązuje się do …”).

 

Nadmieniam, że dla umowy najmu nie ma wymagania zawarcia jej w formie pisemnej, natomiast zawarcie w takiej formie z pewnością ułatwia dowodzenie jej treści. Opis przedmiotu najmu musi być na tyle precyzyjny, by było wiadomo, o jaki jednostkowy przedmiot chodzi (np. musi określony model samochodu, nie wystarczy sam segment).

 

Cechą charakterystyczną najmu jest to, że ma on charakter odpłatny. Rzecz oddawana jest do używania w zamian za świadczenie (pieniężne lub innego rodzaju), zwane czynszem. Jeśli więc w umowie najmu czynsz nie zostanie przewidziany, nie będzie ona w istocie ważną i skuteczną umową najmu (ale nieodpłatną umową użyczenia). W umowie najmu trzeba więc koniecznie wskazać, że w zamian za oddanie samochodu do używania będzie uiszczany czynsz, a następnie określić jego wysokość i sposób uiszczania. Brak wskazania czynszu w umowie oznacza, że najemca nie miał obowiązku go uiścić, a co za tym idzie wierzytelność o jego zapłatę nie mogła powstać.

Częstokroć zdarza się, że wynajmujący określa wysokość czynszu w cenniku, nie wnosząc jednak tego postanowienia do samej umowy. Taka konstrukcja rodzi następnie poważne trudności dowodowe, ponieważ co do zasady cenniki skierowane do ogółu lub poszczególnych osób poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, ale za zaproszenie do zawarcia umowy (71) – samo istnienie cennika nie oznacza zatem, że jest on integralną częścią zawartej umowy najmu. Wykazanie przed sądem, że dany cennik był integralną częścią umowy mimo, że nie został wskazany jako załącznik, a ponadto że strona zapoznała się z nim, może spowodować poważne trudności. Stąd jeśli wysokość czynszu miałaby być określona w cenniku, koniecznie należy w umowie wskazać ten fakt i załączyć cennik do umowy jako załącznik, ponadto można zawrzeć w umowie oświadczenie najemcy, że zapoznał się z załączonym cennikiem. W cenniku takim musi oczywiście być określona cena czynszu dla tego samochodu, który jest przedmiotem najmu. W standardowym dobrze skonstruowanym cenniku występuje podział samochodów na segmenty, modele odpowiadające poszczególnym segmentom, wysokość czynszu za określoną ilość dni, a także termin, od którego cennik obowiązuje.

 

Jeśli czynsz najmu został ustalony na podstawie cennika, dokument cennika koniecznie należy załączyć do pozwu w momencie dochodzenia należności przez najemcę/wynajmującego po dokonaniu przelewu. Późniejsze złożenie cennika (nie w samym pozwie) może być potraktowane jako spóźnione, co spowoduje oddalenie wniosku o dopuszczenie go w charakterze dowodu, a w konsekwencji ustalenie nieważności umowy najmu i oddalenie roszczenia.

 

Wskazanie sposobu uiszczenia czynszu nie musi polegać na standardowym wskazaniu terminu i określeniu, czy czynsz będzie płacony gotówką czy przelewem. Wynajmujący może bowiem zastrzec w umowie, że zaspokojenie jego roszczeń względem najemcy z tytułu czynszu najmu nastąpi przez przeniesienie na wynajmującego wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, przysługującej najemcy względem towarzystwa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody powstałej w pojeździe najemcy na skutek kolizji.

 

Z uwagi na dokładne badanie przez ubezpieczycieli, czy czas najmu pojazdu zastępczego był zasadny, warto wprowadzić dodatkowy załącznik do umowy najmu, który stanowi dokładny rejestr czynności od zgłoszenia szkody do wydania samochodu przez zakład naprawczy, za którego wypełnienie odpowiadałby właśnie wynajmujący współpracujący w tym zakresie z zakładem naprawczym.

 

Podsumowując, musi Pani zadbać przede wszystkim o właściwe wskazanie przedmiotu najmu i określenie czynszu najmu, ale takie, by nie było wątpliwości, że stanowi ono integralną część umowy najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus trzy =

»Podobne materiały

Odszkodowanie od sąsiada za zniszczone ogrodzenie

Sprawa dotyczy odszkodowania od sąsiada za zniszczone ogrodzenie. Sąsiedzi powiesili na moim ogrodzeniu tabliczki – „ogrodzenie pod napięciem”. Po wezwaniu policji zdjęli je, wbili słupki 30 cm dalej, przyspawali do mojego ogrodzenia i powiesili je z powrotem. Zniszczyli mi w ten s

 

Odmowa wypłaty ubezpieczenia na życie po śmierci macochy

W związku ze złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu zdarzenia „zgon macochy” w ramach ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia odpowiedzialności i dokonania wypłaty świadczenia. Stwierdzono, że macocha po śmierci mojego ojca biologicznego

 

Jazda po alkoholu a złagodzenie wyroku przez dobrowolne poddanie się karze

Kilka dni temu spowodowałem kolizję drogową. Wezwano policję i pomiar alkomatem wykazał mi 0,9 promila w wydychanym powietrzu. Przyznaję się do winy i wiem, że będę miał zatrzymane prawo jazdy, co jednak bardzo utrudni mi pracę. Chciałbym dobrowolnie poddać się karze – kiedy i jak zł

 

Budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej

Czy dwa odrębne budynki, oddylatowane od siebie na całej wysokości, z których jeden to budynek jednorodzinny jednomieszkaniowy, a drugi – dwumieszkaniowy, są budynkiem w zabudowie bliźniaczej?

 

Cofnięcie dodatku motywacyjnego

Jestem nauczycielką. Dyrektor placówki, w której pracuję, bez podania przyczyny cofnął mój dodatek motywacyjny. Teraz jestem jedyną osobą, która go nie otrzymuje. Czy to zgodne z prawem? W załączniku przesyłam regulamin obowiązujący placówki oświatowe w moim mieście.

 

Zwolnienie nauczyciela z art. 20 KN

Jestem dyrektorem szkoły. Mam pytanie dotyczące zwolnienia nauczyciela z art. 20 KN. Z tego artykułu zwolniłam nauczycielkę dyplomowaną zatrudnioną na podstawie mianowania, która przez ostatnie 2 lata wyrażała zgodę na obniżenie wymiaru zatrudnienia. W maju br. okazało się, że nie będę mogła jej zat

 

Przekazanie firmy synowi bez płacenia podatku VAT i dochodowego

Jestem emerytem prowadzącym działalność gospodarczą. Ze względów zdrowotnych chciałbym przekazać firmę synowi, który obecnie jest zatrudniony na umowę o pracę . Zatrudniam również pracowników (osoby obce). Czy jest możliwość przekazania firmy synowi, unikając płacenia VAT-u i podatku dochodowego? Cz

 

Sprzedaż działek deweloperowi

W 2010 r. dostałam od męża darowiznę dwóch działek – 40 i 50 arów. W tym samym roku podpisałam umowę z deweloperem. On podzielił działki na mniejsze nieruchomości, później na nich wybudował domy. W 2012 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż większości gruntu. Obecnie dowiedziałam się,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »