Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa najmu auta zastępczego

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 11.10.2018

Jakie muszą być obowiązkowo zapisy w umowie najmu auta zastępczego, aby powstała wierzytelność i następnie można było skutecznie przelać tę wierzytelność poszkodowanego wobec TU na wynajmującego?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W swoim pytaniu odwołuje się Pani zapewne do wątpliwości sądów w przypadku występowania przez wynajmującego o zwrot kosztów pojazdu zastępczego na podstawie umowy przelewu wierzytelności w przypadku, gdy umowa najmu nie została odpowiednio sformułowana. Dopiero bowiem zawarcie skutecznej i ważnej umowy najmu może spowodować powstanie wierzytelności, która następnie może być przelana i dochodzona przed sądem przez cesjonariusza. Dla ważności i skuteczności zawarcia umowy najmu treść tej umowy musi zawierać wszystkie elementy przedmiotowo istotne, wyznaczone przepisami prawa.

 

Definicję umowy najmu wyznacza art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (§ 2). Na mocy art. 669:

 

„§ 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym.

 

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie: gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Umowa najmu auta zastępczego


„Minimalną treścią najmu (essentialia negotii) jest ustalenie jego przedmiotu oraz czynszu” (Jezioro, Komentarz do art. 659 K.c, red. E. Gniewek).

 

W umowie muszą się zatem znaleźć opis przedmiotu najmu oraz wysokość i sposób zapłaty czynszu. Ponadto trudno wyobrazić sobie taką umowę bez określenia daty i miejsca jej zawarcia, danych wynajmującego, danych najemcy, terminu, na jaki najem zostaje zawarty (może to być odniesienie do czasu naprawy uszkodzonego pojazdu). W umowie musi być wskazane zobowiązanie wynajmującego do oddania rzeczy do używania i odpowiadające mu zobowiązanie najemcy do zapłaty czynszu. (tj. „wynajmujący zobowiązuje się do …, najemca zobowiązuje się do …”).

 

Nadmieniam, że dla umowy najmu nie ma wymagania zawarcia jej w formie pisemnej, natomiast zawarcie w takiej formie z pewnością ułatwia dowodzenie jej treści. Opis przedmiotu najmu musi być na tyle precyzyjny, by było wiadomo, o jaki jednostkowy przedmiot chodzi (np. musi określony model samochodu, nie wystarczy sam segment).

 

Cechą charakterystyczną najmu jest to, że ma on charakter odpłatny. Rzecz oddawana jest do używania w zamian za świadczenie (pieniężne lub innego rodzaju), zwane czynszem. Jeśli więc w umowie najmu czynsz nie zostanie przewidziany, nie będzie ona w istocie ważną i skuteczną umową najmu (ale nieodpłatną umową użyczenia). W umowie najmu trzeba więc koniecznie wskazać, że w zamian za oddanie samochodu do używania będzie uiszczany czynsz, a następnie określić jego wysokość i  sposób uiszczania. Brak wskazania czynszu w umowie oznacza, że najemca nie miał obowiązku go uiścić, a co za tym idzie wierzytelność o jego zapłatę nie mogła powstać.

Częstokroć zdarza się, że wynajmujący określa wysokość czynszu w cenniku, nie wnosząc jednak tego postanowienia do samej umowy. Taka konstrukcja rodzi następnie poważne trudności dowodowe, ponieważ co do zasady cenniki skierowane do ogółu lub poszczególnych osób poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, ale za zaproszenie do zawarcia umowy (71) – samo istnienie cennika nie oznacza zatem, że jest on integralną częścią zawartej umowy najmu. Wykazanie przed sądem, że dany cennik był integralną częścią umowy mimo, że nie został wskazany jako załącznik, a ponadto że strona zapoznała się z nim, może spowodować poważne trudności. Stąd jeśli wysokość czynszu miałaby być określona w cenniku, koniecznie należy w umowie wskazać ten fakt i załączyć cennik do umowy jako załącznik, ponadto można zawrzeć w umowie oświadczenie najemcy, że zapoznał się z załączonym cennikiem. W cenniku takim musi oczywiście być określona cena czynszu dla tego samochodu, który jest przedmiotem najmu. W standardowym dobrze skonstruowanym cenniku występuje podział samochodów na segmenty, modele odpowiadające poszczególnym segmentom, wysokość czynszu za określoną ilość dni, a także termin, od którego cennik obowiązuje.

 

Jeśli czynsz najmu został ustalony na podstawie cennika, dokument cennika koniecznie należy załączyć do pozwu w momencie dochodzenia należności przez najemcę/wynajmującego po dokonaniu przelewu. Późniejsze złożenie cennika (nie w samym pozwie) może być potraktowane jako spóźnione, co spowoduje oddalenie wniosku o dopuszczenie go w charakterze dowodu, a w konsekwencji ustalenie nieważności umowy najmu i oddalenie roszczenia.

 

Wskazanie sposobu uiszczenia czynszu nie musi polegać na standardowym wskazaniu terminu i określeniu, czy czynsz będzie płacony gotówką czy przelewem. Wynajmujący może bowiem zastrzec w umowie, że zaspokojenie jego roszczeń względem najemcy z tytułu czynszu najmu nastąpi przez przeniesienie na wynajmującego wierzytelności z tytułu zwrotu kosztów najmu auta zastępczego, przysługującej najemcy względem towarzystwa ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody powstałej w pojeździe najemcy na skutek kolizji.

 

Z uwagi na dokładne badanie przez ubezpieczycieli, czy czas najmu pojazdu zastępczego był zasadny, warto wprowadzić dodatkowy załącznik do umowy najmu, który stanowi dokładny rejestr czynności od zgłoszenia szkody do wydania samochodu przez zakład naprawczy, za którego wypełnienie odpowiadałby właśnie wynajmujący współpracujący w tym zakresie z zakładem naprawczym.

 

Podsumowując, musi Pani zadbać przede wszystkim o właściwe wskazanie przedmiotu najmu i określenie czynszu najmu, ale takie, by nie było wątpliwości, że stanowi ono integralną część umowy najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 10 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odszkodowanie od Rejonu Energetycznego

Jestem właścicielem 13 ha ziemi rolnej, na której ok. 35-40 lat temu postawiono 7 słupów elektrycznych (o powierzchni 81m2 – 9m na 9m), prowadzących do wybudowanej wówczas rozdzielni prądu. O ile tata dobrze pamięta, nikt żadnych umów z nami nie podpisywał. Ziemia pod tymi słupami

Odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada

Tydzień po wyremontowaniu łazienki zostaliśmy zalani przez sąsiada, który mieszka nad nami. Początkowo zgodził się na zwrot kosztów, potem poprosił o rachunek za materiały. Wreszcie zaczął się dopytywać, czy wyremontowałem już łazienkę (w domu jest noworodek, nie mogę więc na ra

Spadek, regres ubezpieczyciela i przedawnienie roszczenia

Mój brat zginął w 1999 r. w wypadku, kierując pod wpływem alkoholu. Właścicielem samochodu był mój ojciec. Zmarły brat posiadał jedynie gospodarstwo rolne. Zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowania poszkodowanym. 1) Kto jest odpowiedzialny za regres zakładu ubezpieczeń: zmarły
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »