Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa na czas określony a przepisy przejściowe 2016

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.04.2017

W związku ze zmianą przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony mam kilka pytań. Akurat moja umowa dobiegnie końca w okresie przejściowym. Jest to moja pierwsza umowa z tym pracodawcą obejmująca 36 miesięcy. Ten czas, na który została zawarta, dobiegnie końca w kwietniu 2016 r.*, mam 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Czy wobec nowych przepisów – o ciągłości pracy w jednej firmie itd. – przysługuje mi kolejna umowa, czy już umowa o pracę na czas nieokreślony, bo przepracowałem ponad 33 miesiące? Jaki powinien być mój okres wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Przepisy przejściowe zawierają siedem konkretnych reguł, które należy stosować względem umów terminowych obowiązujących w dniu wejścia w życie nowelizacji. Dla Pana istotne są tylko te, które dotyczą liczenia czasu dla umów na czas określony.

 

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, będzie się stosować nowe przepisy w zakresie dopuszczalnego czasu trwania umowy (umów) na czas określony oraz dopuszczalnej liczby takich umów.

 

Do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia wliczany jest okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 22 lutego 2016 r. Jeżeli dopuszczalny 33-miesięczny okres zatrudnienia na podstawie umowy (umów) na czas określony, liczony od dnia wejścia w życie ustawy, zostanie przekroczony – umowa będzie uważana za zawartą na czas nieokreślony.

 

Umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu wejścia w życie ustawy będzie także traktowana jako pierwsza z dopuszczalnego limitu trzech takich umów albo jako druga umowa, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu komentowanego przepisu w dotychczasowym brzmieniu.

 

Słowem od lutego 2016 r. do kwietnia 2016 r. ma Pan jedynie dwa miesiące umowy, ponadto jest to Pana pierwsza umowa terminowa, co oznacza, że może Pan otrzymać kolejna umowę terminową na maksymalnie 31 miesięcy.

 

Co do okresu wypowiedzenia wszystko zależy od tego, czy przewidziano w Pana umowie wypowiedzenie. Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Jeśli więc z Pana umowy nie wynika, że można ją wypowiedzieć – nowelizacja przepisów tego nie zmieni.

 

Jeśli jednak miał Pan określony w umowie okres wypowiedzenia, to przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia przewidziane w nowych przepisach.

 

Tym samym zawarte w umowach o pracę klauzule o dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, od dnia wejścia w życie nowych przepisów (tj. od 22 lutego 2016 r.), będą miały to znaczenie, że na ich podstawie strony będą mogły dokonać wypowiedzenia umowy o pracę, ale okres wypowiedzenia tej umowy uzależniony będzie od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 

Ustalając długość okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, a których wypowiedzenie następuje począwszy od dnia wejścia w życie tej ustawy, pamiętać należy, że nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie wskazanych zmian.

 

Słowem będzie Pan traktowany dla celów wypowiedzenia tak, jakby Pan rozpoczął pracę w dniu 22 lutego. Czyli przez pierwsze 6 miesięcy trwania umowy (licząc od 22 lutego 2016 r.) będzie to 2-tygodniowe wypowiedzenie, a dopiero potem miesięczne.

 

 

 

 

* Opis sprawy z lutego 2016 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 6 =

»Podobne materiały

Preferencyjne składki ZUS a świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy

Z obecnym pracodawcą jeszcze przez miesiąc wiąże mnie umowa o pracę. Później otwieram własną działalność, gdyż podniosłem kwalifikacje i będę współpracował z pracodawcą na podstawie umowy cywilnoprawnej. Zakres moich obowiązków będzie jednak właściwie taki sam jak do tej pory. Czy w tej sytuacji będ

 

Brak nowej umowy o pracę mimo dalszego świadczenia pracy

Synowi dwa miesiące temu skończyła się umowa o pracę, a wciąż nie dostał nowej. Co powinien zrobić? Czy da się sprawdzić, czy pracodawca opłaca składki i podatki? Co zrobić, jeśli pracodawca wypłaca synowi niższą pensję, niż obiecał?

 

Zastępca dyrektora w placówce medycznej a rodzaj umowy

Jestem lekarzem, prowadzę własną działalność – praktykę lekarską. Mój gabinet mieści się w centrum zdrowia (łączy nas umowa kontraktowa), które zaproponowało mi pracę jako zastępca dyrektora ds. medycznych. Jaką umową mogę potwierdzić objęcie tego stanowiska?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »