Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa bezpłatnego użyczenia samochodu

Autor: Piotr Geliński • Opublikowane: 05.04.2018

W zeszłym roku nasza firma podpisała umowę leasingową na samochód. Do tej pory koszty leasingu i paliwa są rozliczne w firmie przez księgowego zgodnie ze sztuką. Teraz chcę oddać ten samochód do użytku mojemu bratu, który nie jest zatrudniony w firmie. Czy mogę z nim podpisać umowę bezpłatnego użyczenia samochodu, a faktury i koszty od określonego dnia nie księgować jako kosztów w firmie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa bezpłatnego użyczenia samochodu

Fot. Fotolia

Niniejszą opinię sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), dalej u.p.t.u. i przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), dalej: u.p.d.o.f.

 

Niestety rozliczenie może nie być tak proste, jak Pan myśli, zwłaszcza na gruncie VAT.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 u.p.t.u. za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

 

Zatem udostępnienie przez Pana samochodu bratu do nieodpłatnego korzystania będzie nieodpłatnym świadczeniem usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Czynność ta będzie opodatkowana VAT. Niestety nie dotyczy Pana art. 8 ust. 5 u.p.t.u., który wyłącza powyższą zasadę w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, gdyż dotyczy on nabycia pojazdu, a nie jego użytkowania na podstawie leasingu.

 

Na mocy art. 29a ust. 5 u.p.t.u. w przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.

 

Dla Pana minimalnym kosztem jest opłata leasingowa. Czyli odlicza Pan połowę VAT z faktury leasingowej, a musiałby Pan odprowadzać cały podatek należny. Będzie Pan stratny na VAT.

 

Na gruncie podatku dochodowego rozliczenie byłoby prostsze, gdyż w istocie wydatki związane z samochodem przestaną być Pana kosztem podatkowym. Nie powstawałby po Pana stronie podatek dochodowy. Nie powstałby on również po stronie Pana brata, gdyż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

 

Poza kwestiami podatkowymi jest kwestia leasingu. Na ogół umowy leasingu przewidują zakaz udostępniania pojazdu osobom trzecim. Proszę sprawdzić w umowie lub warunkach ogólnych do umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki