.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa barterowa a rozliczenie VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 22.11.2018

Zastanawiam się nad otwarciem sklepu z kosmetykami jak najniższym kosztem. Prowadzę od lat bloga na temat pielęgnacji włosów. Mogłabym zaproponować markom kosmetyków publikację na blogu w zamian za barter o wartości 1–2 tys. zł. Wiem, że należy sporządzić umowę barterową i potraktować kosmetyki jako dochód. Ale jakby to wyglądało w kwestii rozliczeń? Jaki VAT? Poza tym chciałabym później te kosmetyki odsprzedawać, czy trzeba na nie nałożyć ponownie VAT i ponownie od nich zapłacić podatek dochodowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa barterowa a rozliczenie VAT

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 5 ustawy VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów. Przy czym pojęcie odpłatności należy rozumieć w sposób szeroki co oznacza, że wynagrodzenie może mieć postać zarówno pieniężną jak i rzeczową. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12.12.2011 r., ITPP1/443-1311/11/IK:

 

„Przepisy podatkowe nie zawierają bowiem jakichkolwiek ograniczeń, co do formy zapłaty, a zatem wynagrodzenie (zapłata) nie musi nastąpić w formie świadczenia pieniężnego. Może to być również świadczenie rzeczowe. Jeżeli w obrocie gospodarczym następuje zamiana towaru na towar, towaru na usługę, a także zamiana usługi na usługę mamy do czynienia z transakcjami barterowymi”.

 

W konsekwencji na podstawie umowy barterowej dochodzi do wymiany jednego towaru lub usługi na inny towar lub usługę. Każda ze stron w takiej transakcji jest jednocześnie sprzedawcą jak i nabywcą. Dla każdej ze stron wydane w ramach umowy barterowej towary (świadczone usługi) stanowią sprzedaż i podlegają opodatkowaniu, z kolei towary (usługi) otrzymane od drugiej strony - stanowią zakup. Obie strony transakcji barterowej są zobowiązane wystawić fakturę, na zasadach ogólnych, stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży.

 

Przenosząc powyższe na grunt Pani sprawy, wnioski są następujące. Pani świadczy usługę udostępniania miejsca reklamowego na blogu, natomiast kontrahenta dokonuje dostawy towarów. Obie te transakcje należy opodatkować i udokumentować fakturą. Zatem z faktury wystawionej za świadczoną usługę płaci Pani należny VAT, natomiast z faktury za otrzymane kosmetyki odlicza Pani VAT naliczony (naturalnie jeżeli ma Pani status czynnego podatnika VAT).

 

Odnośnie natomiast określenia wartości świadczonej usługi warto sięgnąć do interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30.09.2015r., nr IBPP1/4512-540/15/AW:

 

„Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa TSUE, podstawą opodatkowania dostawy towarów lub świadczenia usług jest wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane z tego tytułu. Owo wynagrodzenie jest zatem wartością subiektywną, czyli rzeczywiście otrzymaną, a nie wartością oszacowaną według kryteriów obiektywnych. Ponadto wspomniane wynagrodzenie musi być wyrażalne w pieniądzu (zob. wyrok z 19 grudnia 2012 r. sygn. C-549/11 i z 29 lipca 2010 r. sygn. C-40/09).

 

Jeżeli wartość ta nie jest kwotą pieniędzy uzgodnioną między stronami, powinna ona, jako wartość subiektywna, odpowiadać wartości, jaką dla odbiorcy ma usługa będąca wynagrodzeniem za dostawę towarów, oraz kwocie, jaką byłby on skłonny za tę usługę zapłacić (wyrok z 2 czerwca 1994 r. sygn. C-33/93).

 

Wobec powyższego w przypadku zamiany towarów za podstawę opodatkowania należy uznać, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane z tytułu dostawy towaru, które stanowi wartość subiektywną stanowiącą odzwierciedlenie wartości, jaką dla odbiorcy ma towar będący wynagrodzeniem za dostawę towaru (kwota, jaką byłby on skłonny zapłacić)”.

 

W konsekwencji w opisanym przypadku, przyjmując, że barter ma charakter ekwiwalentny, będzie Pani świadczyć usługę udostępniania miejsca reklamowego na blogu, która podlega opodatkowaniu jako odpłatna. Wynagrodzenie określone jest w wysokości otrzymanych kosmetyków, tj. owe 1–2 tys. zł. Firma kosmetyczna w stosunku do Pani dokonuje odpłatnej dostawy towarów również w tej samej wartości tj. 1–2 tys. zł, która dla Pani stanowi zakup towaru i daje prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury.

 

Podobne skutki wywołuje transakcja barterowa na gruncie podatków dochodowych. Wartość świadczonej usługi udostępniania miejsca reklamowego stanowi przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z treścią art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2.

 

Wspomniany art. 11 ust. 2 ustawy stanowi, że „wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania”.

 

Zatem, podobnie jak na gruncie podatku VAT, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest świadczona usługa udostępniania miejsca reklamowego na blogu. Natomiast kosztem podatkowym jest wartość nabytych w ramach barteru kosmetyków. Również na gruncie podatku dochodowego każda strona jest zarówno sprzedającym jak i kupującym.

 

Powyższe powoduje, że jeżeli w ramach umowy barterowej nabywa Pani określone towary (kosmetyki), to ich późniejsza sprzedaż jest zdarzeniem odrębnym od samego barteru. Oznacza to, że jeżeli owe kosmetyki będzie Pani potem chciała sprzedać, należy od ich sprzedaży odprowadzić podatek VAT oraz podatek dochodowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »