.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na decyzję umorzenia śledztwa

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 05.03.2012

Jedna ze stron złożyła zażalenie na decyzję umorzenia śledztwa. Zażalenie rozpatruje nadrzędny prokurator. Ile ma czasu na rozpatrzenie zasadności zażalenia? Czy jak uzna zażalenie za bezzasadne, to przekazuje sprawę do sądu? Wiem też, że jak nadrzędny prokurator uzna zażalenie za niezasadne, to strona może w ciągu 30 dni sama wnieść sprawę do sądu. Czy wtedy to już będzie sprawa z powództwa cywilnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązujący Kodeks postępowania karnego przyjął koncepcję skargi subsydiarnej. Wprowadził on możliwość działania pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, zamiast oskarżyciela publicznego (art. 53 Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k.). Uregulowanie to, będące wyrazem zasady legalizmu, ma zastosowanie wówczas, gdy prokurator odmówił wszczęcia lub umorzy postępowanie przygotowawcze. Decyzje te mogą być zaskarżone zażaleniem przez pokrzywdzonego do prokuratora nadrzędnego. Przychylenie się wymaga formy postanowienia, gdyż „załatwia” ono zażalenie. Nieprzychylnie się może być wyrażone w piśmie kierującym zażalenie do sądu. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, przesyła je do sądu (art. 306 § 2 K.p.k.). Sąd po rozpoznaniu zażalenia zaskarżone postanowienie utrzymuje w mocy lub je uchyla, wskazując okoliczności, które należy wyjaśnić lub czynności, które należy przeprowadzić (art. 330 § 1 K.p.k.). Jeżeli prokurator w dalszym ciągu nie dopatruje się podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponowne postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego.

 

W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia przez prokuratora nadrzędnego pokrzywdzony, który zaskarżył poprzednie postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego, może wnieść akt oskarżenia, o czym pokrzywdzony powinien zostać pouczony (art. 330 § 2 K.p.k.). Taki akt oskarżenia powinien być wniesiony w terminie miesiąca od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu nie uwzględniającym jego zażalenie. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »