.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zażalenie na decyzję umorzenia śledztwa

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 05.03.2012

Jedna ze stron złożyła zażalenie na decyzję umorzenia śledztwa. Zażalenie rozpatruje nadrzędny prokurator. Ile ma czasu na rozpatrzenie zasadności zażalenia? Czy jak uzna zażalenie za bezzasadne, to przekazuje sprawę do sądu? Wiem też, że jak nadrzędny prokurator uzna zażalenie za niezasadne, to strona może w ciągu 30 dni sama wnieść sprawę do sądu. Czy wtedy to już będzie sprawa z powództwa cywilnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązujący Kodeks postępowania karnego przyjął koncepcję skargi subsydiarnej. Wprowadził on możliwość działania pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, zamiast oskarżyciela publicznego (art. 53 Kodeksu postępowania karnego – w skrócie K.p.k.). Uregulowanie to, będące wyrazem zasady legalizmu, ma zastosowanie wówczas, gdy prokurator odmówił wszczęcia lub umorzy postępowanie przygotowawcze. Decyzje te mogą być zaskarżone zażaleniem przez pokrzywdzonego do prokuratora nadrzędnego. Przychylenie się wymaga formy postanowienia, gdyż „załatwia” ono zażalenie. Nieprzychylnie się może być wyrażone w piśmie kierującym zażalenie do sądu. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, przesyła je do sądu (art. 306 § 2 K.p.k.). Sąd po rozpoznaniu zażalenia zaskarżone postanowienie utrzymuje w mocy lub je uchyla, wskazując okoliczności, które należy wyjaśnić lub czynności, które należy przeprowadzić (art. 330 § 1 K.p.k.). Jeżeli prokurator w dalszym ciągu nie dopatruje się podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponowne postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego.

 

W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia przez prokuratora nadrzędnego pokrzywdzony, który zaskarżył poprzednie postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego, może wnieść akt oskarżenia, o czym pokrzywdzony powinien zostać pouczony (art. 330 § 2 K.p.k.). Taki akt oskarżenia powinien być wniesiony w terminie miesiąca od doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu nie uwzględniającym jego zażalenie. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl