.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzenie przez spółkę zajętego udziału dłużnika

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.12.2010

Czy zajęty skutecznie udział dłużnika może zostać umorzony przez spółkę nieodpłatnie za jego zgodą? Wierzycielem nie jest spółka, lecz pewna osoba fizyczna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skutkiem zajęcia udziałów dłużnika w spółce z o.o. jest utrata przez dłużnika możliwości rozporządzania tymi udziałami oraz pobierania należnych świadczeń z tych udziałów. Celem zajęcia udziału jest zaspokojenie wierzyciela. Tym samym zajęty udział nie może zostać umorzony za zgodą dłużnika, gdyż w ten sposób wierzyciel zostałby pokrzywdzony.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 910 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi:

 

„Do egzekucji z praw majątkowych komornik przystąpi przez zajęcie prawa. W tym celu komornik:

 

  1. zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa;
  2. zawiadomi osobę, która z zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem względem dłużnika, by obowiązku tego wobec dłużnika nie realizowała, a wynikające z prawa świadczenia pieniężne uiszczała komornikowi lub na rachunek depozytowy sądu, oraz wzywa tę osobę, by w terminie tygodnia złożyła oświadczenie, czy inne osoby roszczą sobie pretensje do zajęcia prawa, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajęte prawo, jak również czy oraz o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajętego prawa”.

 

Na umorzenie udziału musiałby wyrazić zgodę wierzyciel, który uzyskał jego zajęcie.

 

Dodam też, że udział może zostać zastawiony, chyba że umowa spółki zawiera jakieś zastrzeżenia. Zastawienie należy jednak odróżniać od zajęcia, gdyż są to dwie różnie instytucje. Niemniej zaspokojenie się z przedmiotu zastawu nie odbędzie się bez komornika. Zaspokojenie zastawnika z obciążonego udziału następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym (art. 895-912 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 312 w związku z art. 328 Kodeksu cywilnego).

 

Podobnie będzie z zastawem rejestrowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl