Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie postępowania habilitacyjnego

Autor: Marek Nowakowski • Opublikowane: 25.05.2016

Moja rozprawa habilitacyjna była recenzowana kilka miesięcy temu. Po długim czasie otrzymałem informację, że mam stawić się na rozmowę podczas obrad komisji. Niestety poważnie się rozchorowałem i byłem na zwolnieniu lekarskim. Komisja zebrała się miesiąc później i nie rozstrzygnięto oceny mojej pracy. Ze względu na zły stan zdrowia, duże stresy związane z negatywnymi ocenami pracy chciałbym wystąpić o umorzenie postępowania habilitacyjnego. Czy mam takie prawo? Jak przekonać radę wydziału do wydania zgody na umorzenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zmianami) „w postępowaniach dotyczących nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz nadania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia uprawnienia do nadawania tych stopni w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego”.

 

Z kolei art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) „organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”.

 

Wskazane przepisy stanowią podstawę prawną Pana ewentualnego żądania umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Przesłankami umorzenia postępowania na wniosek strony są wyłącznie:

 

  • formalny wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte,
  • brak formalnego sprzeciwu pozostałych stron postępowania,
  • niesprzeczność umorzenia postępowania z interesem społecznym.

 

Wskazywane przez Pana powody, tj. negatywna recenzja, przewlekłość postępowania, zły stan zdrowia, stresogenność sytuacji oraz formalne uchybienia w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – nie mogą stanowić podstawy umorzenia postępowania.

 

W związku z powyższym sugeruję złożenie wniosku o umorzenie postępowania wskazujące na:

 

  • chęć umorzenia postępowania na Pana wniosek oraz na
  • brak sprzeczności umorzenia postępowania z interesem społecznym.

 

Pozostałe uchybienia mogą być przedmiotem analizy tylko w ewentualnym postępowaniu odwoławczym od odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus dwa =

»Podobne materiały

Rekompensata za majątek na Kresach

Niedawno znalazłam dokument należący do mojego nieżyjącego już ojca, który pochodził z Kresów Wschodnich. Z dokumentu tego wynika, że ojciec pozostawił tam majątek. Wiem też, że na początku lat 90. ojciec ubiegał się o rekompensatę za majątek na Kresach, jednak otrzymał wtedy odmowę. Niedawno

 

Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic?

W mojej miejscowości przeprowadzana przez starostwo modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Jak się wycofać z podpisanej zgody na przebieg granic działek? Po analizie wszystkich okoliczności tyczenia oraz straty w powierzchni gruntów, szerokości działek wyraźnie widzę, że wyniki są dla mnie bardz

 

Pełnomocnik i świadek w jednej osobie

Czy w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie pełnomocnik strony może być świadkiem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »