.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umorzenie lub zmniejszenie podatku od zysku ze sprzedaży mieszkania

Autor: Artur Nowak

Rok temu moja córka sprzedała mieszkanie, które otrzymała jako darowiznę od wujka. Nie była tam zameldowana, a mieszkanie zostało sprzedane rok po jego otrzymaniu. Sprzedając mieszkanie, spłaciła kredyt hipoteczny, który wcześniej pod nie zaciągnęła. Czy jest szansa na uniknięcie (lub choć odroczenie) płacenia podatku od tej sprzedaży? Po jakim czasie należy go zapłacić i jakie są konsekwencje opóźnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści zapytania wnioskuję, iż Pani córka nabyła przedmiotowe mieszkanie w roku 2008, po czym sprzedała je w roku 2009. W tej sytuacji stosujemy zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości według zasad, jakie obowiązywały w roku nabycia tej nieruchomości (w przypadku Pani córki – w 2008 r.).

 

W latach 2007-2008 dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości podlegały opodatkowaniu według stawki 19%. Podstawę obliczenia podatku stanowi przychód z odpłatnego zbycia pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, którymi w sytuacji nabycia mieszkania w drodze spadku będą udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość mieszkania, poczynione w czasie jego posiadania, oraz o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

 

Oznacza to, że jeżeli na sprzedane mieszkanie nie zostały poniesione żadne nakłady w czasie jego posiadania, prawdopodobnie Pani córka nie rozliczy żadnych kosztów, ponieważ od spadku zapewne nie został zapłacony podatek spadkowy (zwolnienie w przypadku złożenia oświadczenia SD-Z3), więc również tego podatku nie będzie można wliczyć w koszty. Oznacza to więc, iż w tej sytuacji córka musiałaby zapłacić 19% podatek od przychodu.

 

Generalnie w latach 2007-2008 nie obowiązywało zwolnienie dochodów ze zbycia nieruchomości, w sytuacji gdy podatnik przeznaczyłby uzyskany dochód na tzw. cele mieszkaniowe. Obowiązywała natomiast tzw. ulga mieszkaniowa. Ulga ta przewiduje, iż zwalnia się z opodatkowania dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości, pod warunkiem że podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym. Niestety córka ani nie była zameldowana w przedmiotowym lokalu, ani tym bardziej nie złożyła oświadczenia, o którym mowa powyżej. W tej sytuacji niestety podatek należy uiścić.

 

Córka powinna złożyć zeznanie PIT-36 i rozliczyć w nim podatek z odpłatnego zbycia mieszkania.

 

Według mnie, jeżeli córka nie poniosła nakładów na mieszkanie oraz nie zapłaciła podatku od spadku, wówczas niestety opodatkowaniu podlegać będzie cała kwota uzyskana przy sprzedaży mieszkania (według stawki 19%). Generalnie córka mogłaby złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o rozłożenie podatku na raty (należy określić we wniosku liczbę rat oraz termin ich spłaty oraz wniosek odpowiednio umotywować) lub wniosek o umorzenie podatku (taki wniosek należy bardzo rzetelnie umotywować, powołując się na ciężką sytuację majątkową itp.). Decyzja w zakresie umorzenia bądź rozłożenia podatku na raty jest podejmowana przez organ podatkowy w drodze uznania administracyjnego (kwestia ta uzależniona jest od całokształtu sytuacji osobistej i majątkowej podatnika).

 

Dodam też, że terminu złożenia zeznania i zapłaty podatku nie można odroczyć, stąd jeżeli Państwu zależy na odroczeniu terminu spłaty podatku, należałoby złożyć zeznanie PIT-36 wraz z wnioskiem o odroczenie terminu zapłaty podatku (zapobiegnie to chociaż ewentualnym karom za nieterminowe złożenie zeznania). Termin spłaty sama Pani może wyznaczyć we wniosku, zaś potem ewentualnie negocjować z naczelnikiem urzędu. To, czy się zgodzi na odroczenie podatku i na jaki termin, zależy tylko od niego. Należałoby przedstawić istotne dowody, że podatek rzeczywiście zostanie zapłacony w terminie przez Panią wskazanym, powołując się przy tym na sytuację osobistą itp.

 

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim. Aby obliczyć stawkę odsetek, najprościej skorzystać z kalkulatora odsetkowego (łatwo je znaleźć w internecie).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl