Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie kary za niepłacenie OC

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 22.07.2013

Otrzymałem od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pismo z karą za niepłacenie OC. Mój samochód był poważnie uszkodzony, dlatego nie wykupiłem polisy. Czy jest możliwość umorzenia tej opłaty? Kiedy można nie zawierać umowy o ubezpieczenie OC?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umorzenie kary za niepłacenie OC

Fot. Fotolia

Obowiązek zawierania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 115 z późn. zm. – dalej ustawa): „posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

Zgodnie zaś z art. 23 ust. 1a posiadacz pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru i przyczepy określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany, obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. W odniesieniu do pojazdów zarejestrowanych za granicą obowiązek ten trwa przez cały okres pozostawania tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu podlegają zarejestrowane pojazdy samochodowe przy czym nie jest istotne czy pojazd jest eksploatowany

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137) stanowi w art. 2 pkt 33, że przez pojęcie „pojazd samochodowy” należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przy czym określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Kto jest zwolniony z obowiązku ubezpieczenia pojazdów mechanicznych?

Z obowiązku ubezpieczenia pojazdów mechanicznych zwolnieni są posiadacze zarejestrowanych pojazdów historycznych, a także zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy posiadacze pojazdów mechanicznych będący żołnierzami lub członkami personelu cywilnego wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej w ramach umów międzynarodowych.

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć karę za brak OC?

Mając na uwadze, że otrzymał Pan wezwanie do uiszczenia opłaty, stwierdzam, że na uwagę zasługuje art. 94 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym: „w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie”.

Tryb postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie opłaty w całości bądź w części, jak też udzielenia ulgi w jej spłacie określa statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Zgodnie z § 56 ust. 1 statutu, o którym wspomniałem wyżej: „wnioski w sprawie umorzenia bądź ograniczenia roszczeń Funduszu w sprawach opłat i regresów rozpatruje powołana przez Zarząd Komisja, która przedstawia Zarządowi wnioski do decyzji”.

Przesłanki do umorzenia opłaty nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Przesłanki umorzenia opłaty uregulowane zostały w § 56 ust. 1 i 2 statutu w sposób następujący:

 

„2. Przy rozpatrywaniu wniosku dłużnika Komisja każdorazowo dokonuje oceny realnych przesłanek umożliwiających prowadzenie dalszego postępowania windykacyjnego oraz możliwości płatniczych dłużnika. Dochodzenie roszczeń od osoby fizycznej nie może skutkować pozbawieniem niezbędnych środków do życia zarówno dłużnika, jak i osób prowadzących wspólne gospodarstwo albo pozostających na jego utrzymaniu. Komisja każdorazowo bada sytuację materialną i majątkową dłużnika. Bada także jego sytuację życiową.

 

3. Przy dokonywaniu oceny możliwości spełnienia przez dłużnika roszczenia Fundusz uwzględnia w szczególności dochód uzyskiwany przez dłużnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, stan majątkowy dłużnika (majątek ruchomy i nieruchomy), stan rodzinny, realne możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania dłużnika, sytuację zdrowotną dłużnika i osób bliskich, podejmowane przez dłużnika starania w celu spełnienia roszczenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na ocenę możliwości płatniczych dłużnika”.

 

W myśl § 57 statutu: „decyzje w sprawie umorzenia całości roszczeń Funduszu bądź ich ograniczenia na wniosek Komisji podejmuje Zarząd Funduszu”.

Wniosek o umorzenie w całości bądź części należnej opłaty za niepłacenie OC

W związku z powyższym, mając na uwadze okoliczności przedstawione w treści pytania, należy stwierdzić, że obecnie może Pan wystąpić z wnioskiem o umorzenie w całości bądź części należnej opłaty (kary) za niepłacenie OC, o ile Pana sytuacja materialna, rodzinna bądź też życiowa uzasadnia Pana zdaniem wystąpienie z takim wnioskiem.

 

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 93 ustawy: „wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (11):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus sześć =

31.07.2019

Kontakt z UFG na własną rękę to niemal gwarantowana porażka. W sprawie przerwy w OC skontaktuj się z nami - pomożemy.

Gardda365 Ubezpieczenia

20.01.2019

Zgodnie z orzeczeniem TE auto, które jest sprawne technicznie musi być ubezpieczone. Gra słów tu ma znaczenie, dobra "papuga" moze się pobawić w walkę z wiatrakiem jakim jest UFG, gdyż wg. orzeczenia "sprawne" oznacza jeżdżące i w rozumieniu prawa nawet żarówka spalona daje podstawę do odrzucenia potwierdzenia sprawności auta...
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205320&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=358083

Alberto

18.12.2018

Przepraszam bardzo, ale wydaje sie mi, że na komisje i rozpatrzenie wydaje sie wiecej piieniedzy. Ja kupilam samochod uszkodzony stal jeden miesiac w warsztacie nikomu krzywdy nie zrobilam, poniewaz samochod nie jezdzil. Jakim prawem jest placenie kary wiekszej niz wartosc samochodu???????????????

kasia

29.07.2017

ja też dostalem dzisiaj ponad 4 tyś auto kupilem i jezdziłem na polisie poprzedniego właściciela ,polisa wygasła nikt nie przypomniał jezdziłem dwa miesiące zapłaciłem i przyszło do zapłaty masakra złodzieje i k..........

slawek

06.12.2016

Witam, w kwietniu kupiłem samochód sprowadzony z zagranicy, zarejestrowałem go krok po kroku jak należy, na końcu poszedłem do biura ubezpieczeń by załozyc i wykupic polise oc. Pieniazki zapłaciłem od razu na miejscu i otrzymałem umowę oc i kwitki do policji. Dziś dostałęm pismo z UFG z wezwaniem do zapłaty kary 750zł za NIEPOSIDANIE POLISY OC!!! Co mam teraz zrobić? Przeciez to są jakieś kpiny...POMOCY

konrad

02.10.2016

witam.,
mam pytanie.
jak mąż zmarł.
mój mąż zmarł 9.9.2016
kontrola była przeprowadzona 5.09.2016.
list dostałam z wezwaniem o zapłatę za brak ważnej polisy 29.10.2016.
Mój mąż był nieprzytomny od 1.09.2016 i zmarł 9.9.2016.

czy w takim przypadku jest to umarzane ?
gdy wezwany nie żyje ?

meadzia

16.11.2015

A co w przypadku jeśli w okresie braku ubezpieczenia dokonane były zmiany konstrukcyjne uniemożliwiające poruszanie się z prędkością pow.25km/h : demontaż silnika, skrzyni ładunkowej, ingerencja w konstrukcje ramy.
Następnie pojazd przekształcono na pojazd specjalny który zarejestrowano i ubezpieczono

Piotr

18.08.2014

Przerabiałem temat.
Jeśli chodzi o umorzenie, to nie ma szans - jak to pani szczerze powiadziała, wniosek mogę złożyć, jednak jeszcze nie słyszała żeby komuś coś umorzyli.
Sprawę przekazują do komornika który niby już będzie tak z Ciebie ściągał, żebyś z głodu nie umarł.
Natomiast cisnąć trzeba drogą odwoławczą mówiącą że obowiązkiem ubezpieczenia objęte są pojazdy mechaniczne.
I jest definicja pojazdu mechanicznego i samochodowego i samochód który nie może jeździć nie jest pojazdem.
W moim przypadku to był samochód który sobie zgnił za stodołą (należał do dziadka), po śmierci dziadka ojciec go wywiózł na złom i wyrejestrował.
Okazało się że nie było OC na auto, a ojciec jako spadkobierca miał obowiązek to ubezpieczać.
UFG chciało jakieś chore pieniądze (ponad 3000zł).
Natomiast było odwołanie ze zdjęciami i opinią rzeczoznawcy że zardzewiała i zdekompletowana buda w której mieszkały kury to nie jest pojazd mechaniczny.
UFG w jakimś tam pierwszym piśmie pitolili coś że w ich rejestrach widnieje jako pojazd i ich to nie obchodzi, ale jak padła groźba że pójdziemy do sądu to odpuścili.
Tu u ojca to było ewidentne bo to był stary Fiat, który doszczętnie się rozleciał, nie miał kół, silnika itp. (części dziadek przekładał do drugiego, jeżdżącego auta).
Nie wiem jak u Ciebie auto było rozbite, ale zakładając że nie było w stanie jeździć myślę że tak samo się uda.

qweq

12.04.2014

Ja także wystąpiłem z wnioskiem o umożenie kary ze względu na złą sytuację materialną . Co mi odpisali? Wniosek zostawili bez odpowiedzi , odpisując , że stan moich finansów sprawdzi oragan egzekucyjny tzn. urząd skarbowy. Dzwoniłem do urzędu , tam mi powiedzieli , że jest to standardowa zagrywka UFG że spuszczają te wnioski na urząd , a komornik skarbowy z mocy prawa zajmie co tylko się da , bo tak musi być. Więc te wnioski o umorzenie to jeden wielki pic na wodę. Trzeba brać kredyt i spłacić karę. To jest nasze przyjazne Państwo.

Zenek

05.04.2014

[…] fundusz gwarancyjny odpusci? […] Nie ma mowy! liczy sie kasa tylko i wyłącznie! NIE WAŻNE że nie wiedziales o obowiazku zawarcia umowy OC w dniu rejestracji (ot urzedas nie poinformowal) ze zdazyles w tym samym dniu tego dokonac, ze auto stalo bez tablic na parkingu strzezonym bo tablice w domu wszystko niewazne , jest legalny ZLODZIEJSKI przepis ze masz poniesc kare ! Chcieliscie kapitalizm ? Chcieliscie tanie panstwo ? No to macie !
[od red. – wpis zwierał wulgaryzmy, które zostały usunięte]

kieroFca

21.11.2013

Pięknie napisane:\"sytuacja materialna, rodzinna bądź też życiowa uzasadnia wystąpienie z takim wnioskiem\"-spełnienie nawet trzech z trzech warunków skutkuje odmową z UFG

yeti

»Podobne materiały

Kara za brak opłaty za ubezpieczenie OC samochodu

Ubezpieczenie OC na mój stary samochód miałem do 15 lipca. Dwa tygodnie wcześniej wysłałem do ubezpieczyciela zawiadomienie o rezygnacji, ponieważ chciałem złomować samochód (Polonez Truck). Auto stało u mnie w garażu, ale we wrześniu dokonałem kilku napraw i 15 września opłaciłem ponownie OC. Trzy

 

OC samochodów znajdujących się w komisie

Prowadzę komis samochodowy. W zeszłym tygodniu otrzymałem z U.F.G. wezwanie do uregulowania należności za zakupione samochody – opłacenia OC. Mam wykupione ogólne ubezpieczenie komisowe, a w razie potrzeby (gdy klient jest zainteresowany jazdą próbną) wykupuję OC miesięczne (taką opcję zapropo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »