Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umorzenie grzywny

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 14.06.2012

Miałem do zapłacenia karę grzywny w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kwota była rozłożona na raty. Spłacałem regularnie swoje zobowiązanie. Niestety miałem wypadek, który spowodował liczne obrażenia. Nie mogłem już wykonywać mojej dodatkowej pracy fizycznej, a tym samym nie miałem pieniędzy na kolejne spłaty. Przestałem więc płacić. Za jakiś czas ma się odbyć rozprawa, podczas której powinienem przedstawić wszystkie dowody zapłaty. Tymczasem do spłaty pozostało 15 tys. zł. Czy w mojej sytuacji jest szansa na umorzenie grzywny?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd ma możliwość umorzenia grzywny lub jej części na podstawie art. 51 Kodeksu karnego wykonawczego. Jednak możliwość skorzystania z tej instytucji została obwarowana licznymi warunkami.

 

„Art. 51. Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie może uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę w całości lub części umorzyć; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna”.

 

Kodeks stwarza możliwość umorzenia grzywny w całości lub części, o ile zaistnieją łącznie następujące przesłanki:

 

  1. skazany nie może uiścić grzywny;
  2. przyczyny niemożności uiszczenia grzywny są niezależne od skazanego;
  3. niemożliwe lub niecelowe okazało się wykonanie kary grzywny w innej drodze;
  4. zachodzi szczególnie uzasadniony wypadek.

 

Niemożność uiszczenia grzywny należy rozumieć w kategoriach obiektywnych, w tym również jako nierealność jej ściągnięcia w drodze egzekucji i przy wykorzystaniu wszystkich przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego sposobów jej prowadzenia.

 

Pana obecny stan zdrowia można oceniać jako uniemożliwiający wykonywanie pracy, a tym samym – wykonanie kary grzywny. Nie jest to jednak wystarczającą przesłanką do umorzenia części grzywny. Sąd powinien w pierwszej kolejności zbadać, czy nie posiada Pan majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję.

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 marca 2006 r. (WZ 10/06): „Przesłanką stwierdzenia niemożliwości i nierealności uiszczenia kosztów i grzywny jest bezskuteczność egzekucji. Stąd też domaganie się umorzenia w całości tych należności, bez uprzedniego postępowania egzekucyjnego jest przedwczesne. Dopiero bowiem, po bezskutecznych czynnościach egzekucyjnych podjętych przez komornika i po stwierdzeniu przez niego niemożności ściągnięcia należności w drodze egzekucji, istnieje możliwość ich umorzenia”.

 

Obiektywny brak możliwości przeprowadzenia egzekucji w danym momencie będzie stanowił podstawę do umorzenia grzywny, pod warunkiem że niemożność uiszczenia grzywny ma charakter trwały.

 

„Niemożność uiszczenia grzywny musi mieć charakter trwały, nie zaś czasowy, bowiem w tym drugim wypadku w grę wchodzić może jedynie ewentualność zawieszenia postępowania wykonawczego w tej części (art. 15 § 2 kkw) bądź odroczenie wykonania grzywny (art. 49 § 1 kkw)” – Zbigniew Hołda, Kazimierz Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz.

 

Jeżeli nawet okaże się, że nie posiada Pan majątku i należałoby oceniać, iż egzekucja grzywny byłaby bezskuteczna, sąd może stwierdzić, że Pana stan zdrowia poprawi się w przyszłości i będzie Pan mógł kontynuować pracę i wykonanie kary grzywny. Jest to założenie hipotetyczne, gdyż nie wiem, na ile trwały charakter mają Pana obrażenia. Jeżeli mają charakter trwały, to istnieje podstawa do umorzenia pozostałej części grzywny.

 

Na Pana miejscu napisałbym wniosek o umorzenie pozostałej do wykonania kary grzywny z zaznaczeniem, że jeżeli sąd odmówi umorzenia, to prosi Pan o odroczenie spłaty pozostałych rat (sąd może odroczyć wykonanie kary grzywny na okres 1 roku – art. 49 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego) lub o zawieszenie wykonania spłat grzywny na okres potrzebny do odzyskania przez Pana pełni sił (art. 15 § 2).

 

Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego (do wydziału karnego wykonawczego) właściwego ze względu na miejsce Pana zamieszkania. Wniosek trzeba uzasadnić, wskazując, iż istnieje przeszkoda wykonania części kary grzywny w postaci Pana złego stanu zdrowia. Do wniosku proszę dołączyć zaświadczenie lekarskie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (3):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus V =

05.07.2013

Dziki kraj, ale dlatego, że taką grzywnę zapłaci też osoba niewinna, np. za stukanie w podłogę przez bawiącego się psa - dobrze, że psa nie skazano na więzienie lub śmierć.

ukarany

24.10.2012

Doskonała i wyczerpująca odpowiedź bardzo pomocna nie tylko dla autora pytania, ale dla mnie również. Serdecznie dziękuję :)

obywatel

30.07.2012

Czyli jak jesteś bandytą – pobiłeś kogoś, a poszkodowany wygrał w sądzie – przynajmniej tyle sprawiedliwości – to ostatecznie bandyta może napisać wniosek o umorzenie pozostałej do wykonania kary grzywny?! Przeraża mnie ten dziki kraj!

czesiek

»Podobne materiały

Czy możliwe jest umorzenie nieściągalnych długów?

Mam kilka długów. Nie mam jednak dochodów, więc wierzytelności są nieściągalne. Czy możliwe jest ich umorzenie?

 

Konsekwencje opóźnionej zapłaty grzywny

W 2005 roku zostałem skazany na karę pozbawienia wolności na dwa lata w zawieszeniu oraz na karę grzywny. Ostatnio zorientowałem się, że zapomniałem o zapłaceniu tej grzywny i dokonałem zapłaty dopiero kilka miesięcy temu. Czy dalej (i jak długo) figuruję w rejestrze karnym jako osoba karana?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »