Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie w zakładzie poprawczym

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.06.2013

Kilka lat temu mój syn został umieszczony w zakładzie poprawczym. W wieku 18 lat został z niego zwolniony warunkowo; miała odbyć się rozprawa końcowa, ale syn się na niej nie stawił, ponieważ wyjechał za granicę, gdzie przebywa do tej pory. Teraz syn chciałby przyjechać do kraju, ale nie jest pewien, czy nie jest poszukiwany (jeszcze rok po sprawie policjanci byli u mnie w domu i pytali o niego). Jak to sprawdzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mniemam, że w odniesieniu do Pańskiego syna zastosowanie miał przepis art. 86 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, zgodnie z którym sąd rodzinny może warunkowo zwolnić nieletniego z zakładu poprawczego, jeżeli postępy w jego wychowaniu pozwalają przypuszczać, że po zwolnieniu z zakładu nieletni będzie przestrzegał porządku prawnego i zasad współżycia społecznego. Warunkowe zwolnienie z zakładu nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od umieszczenia nieletniego w zakładzie; do okresu tego sąd może zaliczyć okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich.

 

Orzekając warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego, sąd rodzinny ustala okres próby od roku do lat 3; okres próby nie może jednak trwać dłużej niż do ukończenia przez sprawcę lat 21. Do warunkowo zwolnionego sąd stosuje środki wychowawcze. Jeżeli w okresie próby warunkowo zwolniony uległ ponownie demoralizacji albo uchyla się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zwolnienie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.

 

W chwili obecnej nie wiadomo, jakiego rodzaju obowiązki zostały nałożone na Pańskiego syna, ponieważ nikt z zainteresowanych nie uczestniczył w posiedzeniu sądowym.

 

Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy nie nastąpiło odwołanie warunkowego zwolnienia, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie z mocy prawa uważa się za niebyłe.

 

Jeżeli po wydaniu orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym, a przed umieszczeniem go w takim zakładzie albo po upływie okresu odroczenia lub przerwy wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym w zachowaniu nieletniego nastąpiła istotna poprawa, sąd rodzinny może warunkowo odstąpić od wykonania orzeczenia. Odstępując warunkowo od wykonania orzeczenia, sąd stosuje wobec nieletniego środki wychowawcze. Sąd rodzinny może w każdym czasie – jeżeli względy wychowawcze tego wymagają – zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Jeżeli w ciągu 2 lat od wydania postanowienia o warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia i w ciągu dalszych 3 miesięcy nie zarządzono umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie z mocy prawa uważa się za niebyłe.

 

Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mogą, za zezwoleniem sędziego rodzinnego, przeglądać akta sprawy i robić z nich odpisy. Obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy prokuratora. Uprawnienie do przeglądania akt i robienia z nich odpisów, z wyłączeniem wywiadów środowiskowych i opinii o nieletnim, przysługuje także pokrzywdzonemu.

 

W postępowaniu w sprawie nieletniego stronami są:

 

  1. nieletni;
  2. jego rodzice lub opiekun;
  3. prokurator.

 

Innymi słowy, w czasie, kiedy toczyło się postępowanie, Pański syn był jeszcze niepełnoletni, co umożliwia Panu wgląd do akt sprawy z uwagi na przymiot strony (zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 ustawy, o której mowa wyżej).

 

Należałby zatem udać się do sądu, przed którym sprawa miała być prowadzona, aby przejrzeć akta postępowania. Oprócz tego istnieje możliwość zapoznania się z listą osób poszukiwanych za pomocą strony internetowej http://poszukiwani.policja.pl/, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie.

 

Ponadto, jako że nie wskazuje Pan na to, by policja poszukiwała Pańskiego syna zarówno w Polsce, jak i za granicą, nie sposób przyjąć, by był on osobą poszukiwaną. Czynnościami prewencyjnymi policji w trakcie poszukiwań są bardzo częste wizyty w domu rodzinnym, a także dokonywanie wywiadu środowiskowego w lokalnym środowisku poszukiwanego. Skoro takie działania nie są podejmowane, nie sposób przyjąć, by trwały poszukiwania. Warto jednak zajrzeć do akt sprawy w celu uzyskania pewności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VI =

»Podobne materiały

Zakład poprawczy

Syn rok temu okradł sklep. Został zatrzymany i skierowany do zakładu poprawczego na dwa lata. Uciekł jednak z poprawczaka, obecnie ukrywa się u kolegi. Nikt nie interesuje się jego osobą, a ja nie wiem, czy dla jego dobra zgłosić na policję miejsce jego przebywania, czy też lepiej czekać, aż skończy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »