.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie syna w DPS a dalsze alimenty

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 06.05.2021 • Zaktualizowane: 06.05.2021

Do lipca 2020 roku zgodnie wyrokiem sądu płaciłem alimenty na rzecz syna. Syn jest osobą niepełnosprawną, pełnoletnią i ubezwłasnowolnioną. Alimenty płaciłem na konto byłej żony, która sprawowała opiekę nad synem. W lipcu 2020 roku, ze względu na problemy ze zdrowiem byłej żony, sąd zwolnił ją z funkcji opiekuna prawnego syna, a jego umieścił w Domu Pomocy Społecznej. Opiekunem prawnym syna zostałem ja. Moje pytanie dotyczy alimentów na syna, czy powinienem płacić je dalej? Jeśli tak, to komu? Czy może powinienem zwrócić się do sądu o ich zniesienie? Dodam, że partycypuję w kosztach pobytu syna w DPS-ie. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umieszczenie syna w DPS a dalsze alimenty

Wyrok alimentacyjny a opieka prawna

Wyrok alimentacyjny może zmienić tylko sąd. Mimo więc, że został Pan ustanowiony opiekunem prawnym dziecka, to co do zasady wyrok alimentacyjny jest w mocy. Jako że syn jest pełnoletni, może Pan jednak płacić do jego rąk. Skoro jednak jest on ubezwłasnowolniony, to alimenty należy płacić jego opiekunowi. Skoro opiekunem jest Pan i dodatkowo miałby Pan płacić alimenty, to powstaje nam pewna sprzeczność. Nadto partycypuje Pan w kosztach pobytu syna w DPS-ie.

Dalsze płacenie alimentów

Niezbędne jest więc wystąpienie do sądu o zmianę lub uchylenie wyroku alimentacyjnego z żądaniem albo zasądzenia ich od matki na rzecz syna, np. połowa kosztów partycypacji w DPS-ie będzie przelewana przez nią Panu jako opiekunowi prawnemu albo po prostu zniesieniem obowiązku alimentacyjnego. Dopóki jednak wyrok nie zostanie zmieniony/uchylony, dopóty jest on ważny i trzeba go stosować. Jako że syn jest pełnoletni, proszę po prostu płacił mu alimenty. Może prowadzicie dla niego jakiś rachunek bankowy, wówczas przelewać na niego. Ewentualnie wkładać owe kwoty miesięczne do koperty i w razie czego przed sądem wykazać, że je Pan deponował dla syna, a z nich opłacał m.in. DPS.

Pozew o uchylenie alimentów

Niemniej musi Pan wystąpić z pozwem o uchylenie alimentów. Pozew o uchylenie alimentów wnosi się bowiem w razie zmiany stosunków. Ustalenie zmiany stosunków następuje zaś przez porównanie stosunków obecnych z warunkami i okolicznościami uprzednio istniejącymi. Te zaś niewątpliwie znacząco się zmieniły, co powoduje, że obowiązujący wyrok alimentacyjny nie ma sensu. Pozew należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, gdy zaś pozwany nie ma miejsca zamieszkania to miejsce jego pobytu (pozwany, czyli syn). W pozwie należy zaznaczyć, na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty, jak również aktualną kwotę płaconych alimentów, sygnaturę akt oraz organ wydający orzeczenie. Należy dołączyć także prawomocny wyrok zasądzający alimenty, wyrok ustanawiający Pana opiekunem, decyzję o umieszczeniu syna w DPS-ie i o jego ubezwłasnowolnieniu. Pozew powinien zawierać określenie wartości przedmiotu sporu, czyli kwotę pieniężną stanowiącą sumę świadczeń alimentacyjnych należnych za rok. Pozew musi zawierać wskazanie uzasadniających go okoliczności faktycznych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a także wskazywać dowody na poparcie zgłoszonego żądania (te wymieniłam wyżej). Opłata od pozwu i zależy od wartości przedmiotu sporu.

Reprezentowanie syna w sądzie

Jako że syn jest ubezwłasnowolniony, nie ma zdolności procesowej. Brak zdolności procesowej strony powoduje bezskuteczność podejmowanych przez nią czynności procesowych, a to z uwagi na treść art. 66 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „osoba fizyczna niemająca zdolności procesowej może podejmować czynności procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego”. Skoro to Pan jest przedstawicielem ustawowym, nie może Pan sam reprezentować siebie jako powoda i jako pozwanego. Sam Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że w pewnych sytuacjach reprezentacja przez opiekuna jest wyłączona, tzn. opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod jego opieką przy czynnościach prawnych między tymi osobami. A zatem w postępowaniu o uchylenie Pana obowiązku alimentacyjnego wobec syna sąd ustanowi kuratora dla reprezentowania syna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl